Search
 • Follow NativePlanet
Share
ಮುಖಪುಟ » ರೈಲು(ಗಳು) » ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳು

Trains from Vijayawada Jn (Rev) (BZA)

# ಸಂಖ್ಯೆ ರೈಲು ಹೆಸರು ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಮನ ಚಲಿಸುವ ದಿನಗಳು
1 18401 PURI OKHA EXP 12:15 am 1:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 18501 VSKP GIMB EXP 12:15 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 12969 CBE JAIPUR EXP 12:20 am 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 12669 GANGAKAVERI EXP 12:20 am 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 12967 JAIPUR EXP 12:20 am 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 12737 GOUTAMI EXP 12:30 am 6:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 00619 MAS SRC SUVIDHA 12:25 am 7:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 12622 TAMIL NADU EXP 12:25 am 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 12764 PADMAVATI EXP 12:40 am 7:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 17015 VISAKHA EXPRESS 12:45 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 16032 ANDAMAN EXPRESS 1:00 am 10:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 07150 GHY SC SPECIAL 1:00 am 9:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 16094 LJN MAS EXP 1:00 am 10:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 22203 SC DURONTO EXP 12:55 am 6:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 02877 KJM SPECIAL 1:00 am 2:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 22801 VSKP MAS SF EXP 12:55 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 17209 SESHADRI EXPRES 1:15 am 6:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 12760 CHARMINAR EXP 1:10 am 8:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 12775 COCANADA EXP 1:15 am 6:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 77206 BVRM BZA DMU 5:30 am 1:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 12759 CHARMINAR EXP 1:20 am 8:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 22204 VSKP DURONTO E 1:25 am 6:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 12783 VSKP SC AC EXP 1:30 am 7:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 12830 BBS CHENNAI EXP 1:35 am 8:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 12898 BBS PDY EXPRESS 1:35 am 1:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 18496 BBS RMM EXPRESS 1:35 am 11:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 12851 BSP MAS EXP 1:35 am 8:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 08301 SBP YPR SPECIAL 1:35 am 4:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 22869 VSKP MAS SF EXP 1:35 am 8:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
30 12762 KRMR TPTY EXP 1:45 am 8:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
31 18309 NAGAVALI EXPRES 1:50 am 2:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
32 07427 SC COA SPL 1:45 am 5:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
33 18509 VSKP NED EXPRES 1:50 am 2:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
34 12740 VSKP GARIB RATH 1:55 am 7:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
35 22871 BBS TPTY EXPRES 1:55 am 9:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
36 22879 BBS TPTY SUP EX 1:55 am 9:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
37 12776 COCANADA EXP 2:05 am 7:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
38 12615 GRAND TRUNK EXP 2:05 am 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
39 12970 JP CBE SUP EXP 2:20 am 6:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
40 12968 JP MADRAS EXP 2:20 am 9:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
41 17401 TPTY MTM NS EXP 2:30 am 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
42 12739 VSKP GARIB RATH 2:25 am 8:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
43 17403 GDV NS LINK EXP 2:35 am 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
44 22815 BSP ERS S F EXP 2:35 am 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
45 02854 ERS HWH SUVIDHA 2:45 am 11:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
46 22632 ANUVRAT EXP 2:45 am 10:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
47 16863 BGKT MQ EXPRESS 2:45 am 6:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
48 17643 CIRCAR EXP 2:55 am 10:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
49 12253 ANGA EXPRESS 2:55 am 8:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
50 12868 PDY HOWRAH EXP 2:55 am 10:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
51 12709 SIMHAPURI EXP 2:50 am 8:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
52 22856 TPTY SRC SUP EX 2:55 am 10:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
53 06098 MAS ADI EXP 3:00 am 5:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
54 18048 VSG HOWRAH EXP 2:55 am 10:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
55 14260 BSB RMM EXPRESS 3:00 am 1:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
56 22619 BSP TEN EXPRESS 3:00 am 5:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
57 12540 LKO YPR SUP EXP 3:00 am 4:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
58 15120 MUV RMM EXP 3:00 am 1:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
59 16360 PNBE ERS EXPRES 3:00 am 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
60 12738 GOUTAMI EXP 3:15 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
61 16864 MQ BGKT EXP 3:25 am 5:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
62 12703 FALAKNUMA EXP 3:35 am 9:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
63 18520 LTT VSKP EXP 3:40 am 11:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
64 17487 TIRUMALA EXP 3:30 am 11:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
65 18310 NAGAWALI EXP 3:55 am 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
66 18510 NED VSKP EXP 3:55 am 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
67 22631 ANUVRATEXPRESS 4:05 am 6:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
68 12852 BILASPUR EXPRES 4:05 am 8:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
69 22816 ERS BILASPUR EX 4:05 am 9:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
70 02850 SC SHM SPL 4:15 am 3:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
71 22620 TEN BILASPUR EX 4:05 am 9:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
72 12829 BHUBANESWAR EXP 4:15 am 5:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
73 22881 PUNE BBS EXPRES 4:15 am 5:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
74 22870 VISAKAPATNAM EX 4:15 am 10:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
75 12621 TAMIL NADU EXP 4:20 am 7:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
76 17256 NARASAPUR EXP 4:40 am 8:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
77 12710 SIMHAPURI EXP 4:35 am 9:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
78 12245 HWH YPR DURONTO 4:35 am 4:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
79 12552 KYQ YPR AC EXP 4:45 am 6:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
80 17250 MACHILIPTNM EXP 4:50 am 6:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
81 12761 TPTY KRMR EXP 4:50 am 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
82 22802 MAS VSKP EXP 5:00 am 11:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
83 11020 KONARK EXPRESS 5:20 am 3:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
84 17212 KONDAVEEDU EXP 5:10 am 7:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
85 22883 PURI YPR G RATH 5:20 am 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
86 08501 VSKP SC SPL 5:30 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
87 08573 VSKP TPTY SPL 5:20 am 1:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
88 17226 AMARAVATI EXP 5:30 am 5:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
89 18495 BHUBANESWAR EXP 5:40 am 6:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
90 12666 CAPE HOWRAH EXP 5:40 am 3:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
91 15929 DIBRUGARH EXP 5:40 am 6:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
92 15629 GUWAHATI EXPRES 5:40 am 4:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
93 12664 HOWRAH EXPRESS 5:40 am 3:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
94 12897 PDY BBS EXPRESS 5:40 am 6:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
95 02878 KJM VSKP EXP 5:55 am 12:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
96 77208 MTM BZA DMU 5:30 am 5:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
97 56503 VIJAYAWADA PASS 5:30 am 5:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
98 22646 AHILYANAGARI EX 6:20 am 5:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
99 22648 KORBA EXPRESS 6:20 am 3:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
100 12522 RAPTISAGAR EXP 6:20 am 10:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
101 12512 RAPTISAGAR EXP 6:20 am 3:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
102 12296 SANGHA MITRA EX 6:25 am 8:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
103 17232 NSL NS EXP 6:35 am 11:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
104 17214 NSL NS EXP 6:35 am 11:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
105 12840 HOWRAH MAIL 6:40 am 4:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
106 18464 PRASANTHI EXP 6:55 am 8:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
107 18519 VSKP LTT EXPRES 6:55 am 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
108 17201 GOLCONDA EXP 7:00 am 1:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
109 12862 KZJ VSKP LINK EXP 7:05 am 1:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
110 18190 ALLP LINK EXP 7:30 am 9:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
111 12577 BAGMATI EXPRESS 7:30 am 11:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
112 13352 DHANBAD EXPRESS 7:30 am 1:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
113 12670 GANGAKAVERI EXP 7:30 am 2:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
114 57213 MTM BZA PASS 5:30 am 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
115 22404 NDLS PDY EXP 7:30 am 6:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
116 22351 PPTA YPR EXP 7:30 am 8:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
117 67253 TEL BZA MEMU 5:30 am 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
118 18502 GIMB VSKP EXP 7:40 am 2:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
119 22612 NJP MAS EXPRESS 7:40 am 2:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
120 22859 PURI CHENNAI EX 7:40 am 2:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
121 15906 VIVEK EXPRESS 7:40 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
122 67262 RJY BZA MEMU 5:30 am 7:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
123 17204 COA BVC EXPRESS 8:05 am 7:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
124 02510 KYQ BNC SUVIDHA 8:00 am 9:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
125 02839 MAS SUVIDHA SPL 8:00 am 2:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
126 02863 YPR SUVIDHA SPL 8:00 am 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
127 17481 BSP TPTY EXPRES 8:20 am 4:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
128 17479 PURI TPTY EXP 8:20 am 4:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
129 22614 HLZ MAS SUP EXP 8:50 am 5:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
130 22603 KGP VM SF EXP 8:50 am 10:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
131 22605 PRR VM EXPRES 8:50 am 10:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
132 22825 SHM MAS SF EXP 8:50 am 5:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
133 02849 SHM SC SPL 8:50 am 3:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
134 22849 SHM SC WKLY EXP 8:50 am 3:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
135 17222 LTT COA EXPRESS 9:05 am 1:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
136 12655 NAVJEEVAN EXP 9:00 am 4:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
137 57272 RGDA BZA PASS 5:30 am 9:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
138 17239 SIMHADRI EXP 9:30 am 5:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
139 57241 BTTR BZA PASS 5:30 am 9:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
140 12864 YPR HOWRAH EXP 9:40 am 6:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
141 57237 KZJ BZA PASS 5:30 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
142 16126 JU MS EXPRESS 9:55 am 4:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
143 77212 MTM BZA DMU 5:30 am 9:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
144 12625 KERALA EXPRESS 10:15 am 1:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
145 17206 COA SNSI EXP 10:30 am 9:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
146 12841 COROMANDAL EXP 10:35 am 5:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
147 12646 ERS MILLENUM EX 10:40 am 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
148 12644 SWARNA JAYANTI 10:40 am 11:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
149 57318 MCLA BVRM PASS 10:50 am 2:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
150 57382 NS GNT PASS 10:40 am 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
151 12652 T N SMPRK KRNTI 10:50 am 3:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
152 12642 THIRUKKURAL EXP 10:50 am 8:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
153 22882 BBS PUNE EXP 11:00 am 5:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
154 22831 HWH SSPN EXPRES 11:00 am 10:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
155 22851 MAQ VIVEK EXP 11:00 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
156 22855 SRC TPTY SF EXP 11:00 am 6:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
157 57232 COA BZA PASS 5:30 am 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
158 12804 VSKP SWRN J EXP 11:25 am 5:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
159 08451 BNC SUVIDHA SPL 11:20 am 10:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
160 12774 SC SHM AC EXP 11:25 am 9:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
161 22850 SC SHM WKLY EX 11:25 am 9:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
162 18645 EAST COAST EXP 11:35 am 6:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
163 15930 DBRG MS EXPRESS 11:55 am 8:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
164 15630 GUWAHATI MS EXP 11:55 am 8:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
165 22817 HWH MYS EXPRESS 11:55 am 4:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
166 12663 HWH TPJ EXPRESS 11:55 am 4:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
167 12665 KANNYAKUMARI EX 11:55 am 11:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
168 12611 NZM GARIB RATH 12:00 pm 10:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
169 12433 RAJDHANI EXP 12:00 pm 10:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
170 12773 SHM SC AC EXP 12:15 pm 7:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
171 67271 DKJ BZA MEMU 5:30 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
172 12805 JANMABHOOMI EXP 12:10 pm 6:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
173 57257 KAKINADA PSGR 12:30 pm 8:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
174 22416 A P EXP 12:30 pm 6:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
175 02853 SUVIDHA SPECIAL 12:30 pm 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
176 08452 BNC BBS SUVIDHA 12:30 pm 1:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
177 12269 DURONTO EXPRESS 12:40 pm 10:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
178 18112 YPR TATA EXP 12:50 pm 12:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
179 12389 GAYA MS EXPRESS 12:55 pm 8:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
180 17221 COA LTT EXPRES 1:00 pm 11:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
181 77214 GDV BZA DMU 5:30 am 12:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
182 17406 KRISHNA EXP 1:15 pm 9:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
183 57277 GDR BZA PASS 5:30 am 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
184 12515 GUWAHATI EXP 1:20 pm 5:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
185 12509 GUWAHATI EXP 1:20 pm 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
186 22643 PATNA EXPRESS 1:20 pm 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
187 12513 SC GHY EXP 1:20 pm 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
188 77283 GNT BZA MEMU 5:30 am 1:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
189 17405 KRISHNA EXPRESS 1:30 pm 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
190 12806 JANMABHOOMI EXP 1:40 pm 7:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
191 12706 SC GNT EXP 1:35 pm 2:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
192 17231 NS NSL EXP 2:05 pm 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
193 17213 NS NSL EXP 2:05 pm 8:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
194 07149 SC GHY SPL 2:10 pm 8:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
195 11019 KONARK EXPRESS 2:20 pm 4:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
196 22415 VSKP NDLS APEXP 2:20 pm 7:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
197 17240 SIMHADRI EXPRES 2:15 pm 3:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
198 57205 MTM BZA PASS 5:30 am 2:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
199 12645 NIZAMUDDIN EXP 2:35 pm 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
200 12643 NIZAMUDDIN EXP 2:35 pm 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
201 12803 SWARNAJAYANTI E 2:35 pm 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
202 18638 YPR HATIA EXP 2:35 pm 1:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
203 08302 YPR SBP EXP 2:35 pm 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
204 12434 CHENNAI RAJDHNI 2:30 pm 8:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
205 12270 MAS DURONTO EXP 2:30 pm 8:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
206 12612 MAS GARIB RATH 2:30 pm 8:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
207 22808 MAS SRC AC EXP 2:35 pm 10:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
208 02842 MAS SRC EXPRESS 2:40 pm 10:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
209 12390 MS GAYA EXPRESS 2:35 pm 9:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
210 16031 ANDAMAN EXPRESS 2:50 pm 3:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
211 06336 GUWAHATI EXP 2:35 pm 8:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
212 16093 LUCKNOW EXP 2:50 pm 8:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
213 22884 PURI GARIB RATH 3:00 pm 5:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
214 12077 JAN SHATABDI 5:30 am 2:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
215 12626 KERALA EXPRESS 3:00 pm 2:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
216 22807 SRC MAS AC EXP 3:10 pm 10:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
217 18567 VSKP QLN EXP 3:10 pm 2:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
218 18503 VSKP SNSI EX 3:20 pm 12:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
219 02841 SRC MAS SPL 3:20 pm 11:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
220 12842 COROMANDEL EXP 3:25 pm 11:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
221 67274 GNT BZA MEMU 5:30 am 3:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
222 57258 TIRUPATI PSGR 3:40 pm 2:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
223 17205 SNSI COA EXP 3:40 pm 7:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
224 18504 SNSI VSKP EXP 3:40 pm 10:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
225 17207 SNSI BZA EXP 5:30 am 3:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
226 12376 ASN MAS EXPRESS 3:45 pm 10:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
227 18637 HTE YPR EXP 3:45 pm 5:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
228 12835 HTE YPR EXPRESS 3:45 pm 5:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
229 12889 TATA YPR EXP 3:45 pm 5:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
230 18111 TATA YPR EXP 3:45 pm 5:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
231 22645 AHILYANAGARI EX 4:05 pm 5:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
232 12705 GNT SC EXP 4:00 pm 9:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
233 22647 KRBA TVC EXPRES 4:05 pm 5:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
234 12521 RAPTI SAGAR EXP 4:05 pm 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
235 12511 RAPTI SAGAR EXP 4:05 pm 5:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
236 12651 SAMPARK KRANTI 4:10 pm 6:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
237 12641 TIRUKKURAL EXP 4:10 pm 6:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
238 12659 GURUDEV EXPRESS 4:20 pm 1:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
239 16317 HIMSAGAR EXP 4:25 pm 3:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
240 16687 NAVYUG EXP 4:25 pm 3:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
241 16787 TEN JAMMU EXP 4:25 pm 3:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
242 18646 EAST COAST EXP 4:50 pm 4:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
243 12656 NAVAJIVAN EXP 4:45 pm 6:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
244 12687 DEHRADUN EXP 4:55 pm 5:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
245 22687 SRE CDG LINK EXP 5:00 pm 4:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
246 15901 DIBRUGARH EXP 5:00 pm 10:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
247 12507 GUWAHATI EXP 5:00 pm 8:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
248 12863 HWH YPR EXPRESS 5:00 pm 7:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
249 77253 MABD BZA DMU 5:30 am 4:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
250 15227 MUZAFFARPUR EXP 5:00 pm 4:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
251 22818 MYS HOWRAH EXP 5:00 pm 2:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
252 22641 SHALIMAR EXP 5:00 pm 1:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
253 17203 BVC KAKINADA EX 5:15 pm 9:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
254 17211 KONDAVEEDU EXP 5:10 pm 9:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
255 13351 DHN ALAPPUZHA E 5:20 pm 7:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
256 18189 TATA ALLP EXP 5:20 pm 7:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
257 22611 MAS NJP EXPRESS 5:55 pm 5:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
258 57381 GNT NS PASS 6:05 pm 10:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
259 57316 NS GNT PASS 6:10 pm 7:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
260 67260 OGL BZA MEMU 5:30 am 6:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
261 17482 TPTY BSP EXP 6:45 pm 5:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
262 17480 TPTY PURI EXP 6:45 pm 2:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
263 12717 RATNACHALAM EXP 5:30 am 6:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
264 18047 AMARAVATHI EXP 6:55 pm 3:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
265 12254 ANGA EXPRESS 7:05 pm 9:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
266 22832 HOWRAH EXP 7:05 pm 2:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
267 12867 HWH PDY EXP 7:05 pm 8:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
268 57226 VSKP BZA PASS 5:30 am 6:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
269 77286 TEL BZA MEMU 5:30 am 7:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
270 22688 CDG MDU SF EXP 7:20 pm 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
271 12688 DDN MDU SF EXP 7:20 pm 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
272 16318 HIMSAGAR EXP 7:20 pm 9:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
273 18402 OKHA PURI EXP 7:25 pm 10:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
274 18463 PRASANTHI EXP 7:25 pm 12:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
275 18568 QLN VSKP EXP 7:25 pm 1:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
276 22872 TPTY BBS EXP 7:25 pm 9:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
277 22880 TPTY BBS SF EX 7:25 pm 9:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
278 56502 UBL BZA PASSR 5:30 am 7:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
279 57253 BDCR BZA PASS 5:30 am 7:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
280 67259 GNT BZA MEMU 5:30 am 7:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
281 06335 GHY KCVL SPECIA 8:05 pm 10:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
282 17202 GOLCONDA EXP 8:15 pm 9:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
283 77218 MTM BZA DMU 5:30 am 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
284 16359 ERS PATNA EXP 8:20 pm 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
285 22403 PDY NDLS EXPRES 8:20 pm 3:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
286 15119 RMM MUV EXPRESS 8:20 pm 4:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
287 14259 RMM VARANASI EX 8:20 pm 4:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
288 12839 HWH MAS MAIL 8:40 pm 3:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
289 57211 GDV BZA PASS 5:30 am 8:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
290 12845 BBS YPR SUP EXP 8:55 pm 11:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
291 17644 CIRCAR EXP 8:55 pm 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
292 12660 GURUDEV EXPRESS 8:55 pm 10:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
293 15228 MFP YPR EXP 8:55 pm 11:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
294 22644 PNBE ERS EXPRES 8:55 pm 4:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
295 22642 SHM TVC SF EXP 8:55 pm 8:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
296 17488 TIRUMALA EXPRES 9:15 pm 5:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
297 12712 PINAKINI EXP 5:30 am 9:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
298 12861 LINK DAKSIN EXP 9:30 pm 4:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
299 17402 MTM TPTY EXP 9:40 pm 4:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
300 17404 NS TPTY EXP 9:40 pm 4:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
301 12704 FALAKNUMA EXP 9:40 pm 5:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
302 77230 GNT BZA DMU 5:30 am 9:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
303 12846 BHUBANESHWAR EX 9:55 pm 11:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
304 15902 DBRG SBC EXPRES 9:55 pm 11:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
305 12510 GHY BNC EXPRESS 9:55 pm 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
306 12514 GHY SC EXPRESS 9:55 pm 4:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
307 12516 GHY TVC EXPRESS 9:55 pm 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
308 12508 GHY TVC EXPRESS 9:55 pm 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
309 22613 HALDIA EXPRESS 9:55 pm 6:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
310 12375 MAS ASN EXPRESS 9:55 pm 9:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
311 22852 SRC VIVEK EXP 9:55 pm 5:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
312 12836 YPR HATIA EXP 9:55 pm 7:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
313 12890 YPR TATA EXP 9:55 pm 7:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
314 07428 COA SC SPL 10:20 pm 4:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
315 16125 MS JODHPUR EXP 10:10 pm 10:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
316 12714 SATAVAHANA EXP 5:30 am 10:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
317 77289 GNT BZA MEMU 5:30 am 10:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
318 67299 RJY BZA MEMU 5:30 am 10:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
319 17255 NS HYDRABAD EXP 10:35 pm 5:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
320 67297 OGL BZA MEMU 5:30 am 10:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
321 12246 DURONTO EXPRESS 10:35 pm 4:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
322 12295 SANGHAMITRA EXP 10:35 pm 9:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
323 08500 SC VSKP SPL 11:00 pm 6:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
324 17249 MTM SC EXP 10:50 pm 5:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
325 12551 YPRKYQ AC EXP 10:45 pm 2:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
326 17210 SHESHADRI EXP 11:05 pm 12:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
327 17016 VISAKHA EXP 11:00 pm 3:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
328 12578 BAGMATI EXPRESS 11:05 pm 2:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
329 22352 PATLIPUTRAEXP 11:05 pm 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
330 12539 YPR LUCKNOW EXP 11:05 pm 8:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
331 12728 GODAVARI EXP 11:20 pm 5:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
332 12616 G T EXPRESS 11:25 pm 6:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
333 12763 PADMAVATHI EXP 11:35 pm 5:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
334 15905 DBRG VIVEK EXP 11:45 pm 7:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
335 22604 KHARAGPUR EXP 11:45 pm 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
336 22860 MAS PURI EXPRES 11:45 pm 2:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
337 22826 MAS SHM EXP 11:45 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
338 16688 NAVYUG EXPRESS 11:45 pm 10:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
339 22606 PURULIA EXPRESS 11:45 pm 11:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
340 12727 GODAVARI EXP 11:55 pm 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
341 02509 BNC KYQ SUVIDHA 11:55 pm 1:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
342 02840 MAS HWH SUVIDHA 11:55 pm 6:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
343 12784 SC VSKP AC EXP 12:05 am 7:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
344 02864 YPR HWH SUVIDHA 11:55 pm 6:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
345 17225 AMARAVATHI EXP 7:45 pm 11:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
346 57254 BZA BDCR PASS 8:00 am 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
347 56504 BZA BNC PASS 8:40 pm 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
348 57278 BZA BTTR PASS 6:15 pm 11:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
349 57242 BZA BTTR PASS 3:15 pm 8:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
350 77231 BZA BVRM DMU 7:20 am 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
351 57231 BZA COA PASS 5:25 pm 10:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
352 67272 BZA DKJ MEMU 6:15 pm 8:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
353 77213 BZA GDV DMU 2:10 pm 3:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
354 77201 BZA GDV DMU 2:50 am 3:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
355 57206 BZA GDV PASS 5:05 pm 6:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
356 77221 BZA GNT DMU 6:15 am 7:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
357 77284 BZA GNT MEMU 3:50 pm 4:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
358 67273 BZA GNT MEMU 12:30 pm 1:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
359 67254 BZA GNT MEMU 8:20 am 9:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
360 57238 BZA KZJ PASS 1:00 pm 7:05 pm