Search
 • Follow NativePlanet
Share
ಮುಖಪುಟ » ರೈಲು(ಗಳು) » ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳು

Trains from Varanasi Jn (BSB)

# ಸಂಖ್ಯೆ ರೈಲು ಹೆಸರು ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಮನ ಚಲಿಸುವ ದಿನಗಳು
1 15053 CPR LJN EXP 12:20 am 9:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 15003 CHAURICHAURAEXP 12:35 am 6:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 12561 SWATANTRA S EXP 12:40 am 12:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 12318 AKAL TAKHAT EXP 1:15 am 3:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 12358 ASR KOAA SUP EX 1:10 am 11:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 12326 NLDM KOAA EXP 1:15 am 3:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 12670 GANGAKAVERI EXP 1:25 am 2:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 13255 PPTA CDG EXP 1:25 am 5:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 19057 UDN VARANASI EX 5:30 am 1:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 13152 KOLKATA EXP 1:30 am 3:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 12235 DBRG NDLS RAJEX 1:40 am 1:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 12435 DBRT RAJDHANI E 1:40 am 1:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 12369 KUMBHA EXPRESS 1:55 am 4:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 12327 UPASANA EXPRESS 1:55 am 6:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 19052 BL SHRAMIK EXP 2:20 am 5:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 15560 ADI DBG JANSADHARAN 2:00 am 12:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 19421 ADI PNBE EXPRES 2:00 am 7:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 12392 SHRAMJEVI N EXP 2:40 am 10:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 13151 JAMMU TAWI EXP 2:50 am 8:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 15559 DBG ADI JANSADHARAN 3:45 am 9:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 11034 DBG PUNE EXP 3:45 am 8:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 15267 JANSADHARAN EXP 3:45 am 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 12167 LTT BSB SUP EXP 5:30 am 3:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 15004 CHAURICHAURAEXP 4:50 am 12:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 14259 RMM VARANASI EX 5:30 am 4:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 11093 MAHANAGARI EXP 5:30 am 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 11045 DIKSHABHOOMI EX 4:55 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 16359 ERS PATNA EXP 4:55 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 14258 KASHI V EXPRESS 5:30 am 4:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
30 12372 JSM HWH SF EXP 5:20 am 4:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
31 12382 POORVA EXPRESS 5:20 am 4:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
32 02503 KYQ ANVT AC SPL 5:20 am 8:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
33 54262 JNU BSB PASS 5:30 am 5:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
34 13307 GANGASUTLEJ EXP 5:35 am 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
35 19569 OKHA BSB EXPRES 5:30 am 5:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
36 15635 GUWAHATI EXPRES 5:55 am 7:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
37 19407 ADI VARANASI EX 5:30 am 5:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
38 15667 KAMAKHYA EXPRES 5:55 am 6:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
39 12537 MANDUADIH EXP 5:45 am 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
40 55149 GKP MUV PASS 6:50 am 7:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
41 14006 LICHCHAVI EXP 6:25 am 8:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
42 15054 LJN CPR EXP 6:30 am 12:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
43 55122 MUV BTT PASS 6:50 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
44 14236 BE BSB EXPRESS 5:30 am 6:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
45 12669 GANGAKAVERI EXP 7:20 am 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
46 12354 LKU HWH EXP 7:20 am 6:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
47 12165 LTT BSB SUP EXP 5:30 am 7:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
48 03428 HW MLDT SPL 7:20 am 11:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
49 12875 NEELACHAL EXP 7:38 am 9:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
50 12538 MUV MFP EXPRESS 7:45 am 5:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
51 18609 RNC LTT EXPRESS 8:00 am 12:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
52 18103 JALIANWALA B EX 8:15 am 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
53 22408 BSB GARIB RATH 5:30 am 8:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
54 19063 DANAPUR EXPRESS 8:15 am 1:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
55 14004 NDLS MLDT EXP 8:15 am 11:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
56 13120 DLI SDAH EXP 8:40 am 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
57 13049 AMRITSAR EXP 8:45 am 10:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
58 12562 SWATANTRTA S EX 8:40 am 7:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
59 14223 BUDH PURNIMA EX 5:30 am 8:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
60 14864 MARUDHAR EXPRES 5:30 am 8:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
61 75106 ALY MAU DMU 9:05 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
62 13430 ANVT MLDT EXP 9:00 am 11:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
63 14866 MARUDHAR EXPRES 5:30 am 8:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
64 54110 FD MGS PASS 9:05 am 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
65 18611 RNC BSB EXPRESS 5:30 am 8:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
66 18631 RNC GARIBNWAZ E 9:45 am 5:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
67 18311 SBP BSB EXPRESS 5:30 am 8:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
68 14016 SADHBHAWNA EXP 9:20 am 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
69 14008 SADHBHAWNA EXP 9:20 am 10:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
70 13005 AMRITSAR MAIL 9:27 am 8:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
71 54292 PBH BSB PASS 5:30 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
72 12333 VIBHUTI EXPRESS 9:40 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
73 19167 SABARMATI EXP 5:30 am 9:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
74 54267 MGS BSB PASS 5:30 am 9:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
75 18104 JALIANWALA B EX 10:05 am 9:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
76 15636 DWARKA EXPRESS 10:10 am 4:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
77 15668 KYQ GIMB EXPRES 10:10 am 3:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
78 54264 SLN BSB PASS 5:30 am 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
79 13009 DOON EXPRESS 10:30 am 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
80 14854 MARUDHAR EXPRES 5:30 am 10:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
81 14018 SADBHAVNA EXP 10:40 am 10:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
82 19045 TAPTI GANGA EXP 10:50 am 6:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
83 11107 BUNDELKHAND EXP 5:30 am 10:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
84 21107 KURJ BSB LINK E 5:30 am 10:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
85 13483 FARAKKA EXPRESS 11:10 am 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
86 13413 FARAKKA EXPRESS 11:10 am 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
87 15018 GKP LTT EXP 11:15 am 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
88 15021 SHM GKP EXPRESS 11:45 am 4:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
89 12355 ARCHNA EXPRESS 11:40 am 10:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
90 03151 SDAH JAT SPECIA 11:35 am 10:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
91 19313 INDB RJPB EXP 11:40 am 5:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
92 19321 INDB RJPB EXP 11:40 am 5:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
93 14015 SADBHAVANA EXP 11:45 am 5:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
94 14007 SADBHAVANA EXP 11:45 am 5:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
95 14017 SADBHAVANA EXP 11:45 am 5:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
96 16229 MYS BSB EXP 5:30 am 11:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
97 55132 MUV CPR PASS 12:20 pm 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
98 13240 KOTA PNBE EXP 12:30 pm 5:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
99 13238 KOTA PNBE EXP 12:30 pm 5:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
100 15159 SARNATH EXPRESS 12:30 pm 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
101 12238 BEGAMPURA EXP 5:30 am 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
102 15017 GORAKHPUR EXP 1:00 pm 7:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
103 12370 HW HWH S F EXP 1:05 pm 3:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
104 12328 UPASANA EXPRESS 1:05 pm 3:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
105 23346 SKTN BSB INTER 5:30 am 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
106 14204 LKO BSB INTRCIT 5:30 am 1:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
107 14214 GD BSB INTERCIT 5:30 am 1:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
108 11065 DARBHANGA EXP 2:05 pm 1:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
109 11061 MUZAFFARPUR EXP 2:05 pm 10:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
110 18201 DURG NTV EXP 2:45 pm 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
111 18632 RNC GARIB NAWAZ 2:45 pm 4:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
112 12791 SC DNR EXPRESS 2:35 pm 6:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
113 12331 HIMGIRI EXPRESS 2:47 pm 12:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
114 14005 LICHCHAVI EXP 2:55 pm 4:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
115 13484 FARAKKA EXPRESS 3:15 pm 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
116 13414 FARKKA EXPRESS 3:15 pm 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
117 12391 SHRAMJEEVI EXP 3:12 pm 5:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
118 14523 HARIHARNATH EXP 3:45 pm 7:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
119 15934 ASR DBRG EXPRES 3:50 pm 5:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
120 13256 CDG PPTA EXP 3:40 pm 8:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
121 19422 PNBE ADI EXP 3:35 pm 10:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
122 14524 UMB MFP EXPRESS 3:50 pm 2:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
123 14266 DDN BSB EXPRESS 5:30 am 3:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
124 75105 MAU ALY DMU 4:00 pm 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
125 55322 RMR BSB EXPRESS 5:30 am 3:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
126 19314 INDORE EXPRESS 4:00 pm 3:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
127 19322 RJPB INDB EXPRE 4:00 pm 3:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
128 13010 DOON EXPRESS 4:10 pm 6:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
129 23010 DOON EXXPRESS 4:10 pm 6:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
130 15160 SARNATH EXPRESS 4:30 pm 9:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
131 13239 PNBE KOTA EXP 4:40 pm 12:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
132 13237 PNBE KOTA EXP 4:40 pm 12:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
133 13006 ASR HWH MAIL 4:55 pm 7:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
134 12792 SECUNDERABAD E 5:00 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
135 19046 TAPTI GANGA EXP 5:30 pm 6:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
136 54109 MGS FD PASS 5:33 pm 11:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
137 53361 BRKA BSB PASS 5:30 am 5:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
138 11082 GKP LTT EXP 6:40 pm 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
139 12334 VIBHUTI EXPRESS 6:10 pm 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
140 15022 GKP SHM EXPRESS 6:40 pm 9:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
141 18202 NTV DURG EXP 6:55 pm 2:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
142 12381 POORVA EXPRESS 6:47 pm 7:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
143 12356 ARCHANA EXPRESS 6:55 pm 11:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
144 03152 JAT SDAH SUP SP 6:55 pm 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
145 13050 ASR HWH EXPRESS 7:15 pm 3:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
146 12371 HWH JSM EXP 7:30 pm 11:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
147 12353 HWH LKU EXP 7:30 pm 8:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
148 04998 BTI BSB SPL 5:30 am 7:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
149 15232 GONDIA BJU EXP 7:40 pm 8:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
150 11071 KAMAYANI EXPRES 5:30 am 7:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
151 11033 DARBHANGA EXP 8:00 pm 6:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
152 15268 JANSADHARAN EXP 8:00 pm 7:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
153 11037 PA GORAKHPUR EX 8:00 pm 1:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
154 18610 RANCHI EXPRESS 7:55 pm 7:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
155 55123 BTT MUV PASS 8:00 pm 8:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
156 13168 AGC KOAA EXP 8:10 pm 8:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
157 12876 NEELACHAL EXP 8:10 pm 5:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
158 54261 MGS JOP PASS 8:25 pm 10:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
159 14220 LKO BSB EXP 5:30 am 8:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
160 12317 AKAL TAKHT EXP 8:40 pm 5:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
161 13308 GANGASATLUJ EXP 8:45 pm 4:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
162 12325 KOAA NLDM EXP 8:40 pm 4:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
163 11081 LTT GKP EXPRESS 9:25 pm 2:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
164 11046 DIKSHABHUMI EXP 9:15 pm 3:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
165 19064 DNR UDHNA EXP 9:15 pm 11:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
166 11038 GKP PUNE EXPRES 9:15 pm 4:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
167 12332 HIMGIRI EXPRESS 9:05 pm 11:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
168 16360 PNBE ERS EXPRES 9:15 pm 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
169 54256 LKO BSB PASS 5:30 am 9:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
170 53521 ASN BSB PASS 5:30 am 9:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
171 15231 BJU GONDIA EXP 9:35 pm 6:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
172 13133 SDAH BSB EXP 5:30 am 9:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
173 13119 SDAH DLI EXP 10:05 pm 11:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
174 02504 ANVT KYQ SPL 10:10 pm 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
175 12357 DURGIANA EXP 10:05 pm 5:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
176 19051 SHRAMIK EXPRESS 10:45 pm 7:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
177 12236 NDLS DBRG RJDHN 10:25 pm 5:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
178 12436 NDLS DBRT RJDHN 10:25 pm 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
179 54334 LKO BSB PASS 5:30 am 10:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
180 15933 DBRG ASR EXPRES 11:00 pm 9:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
181 55150 MUV GKP PASS 11:15 pm 7:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
182 54266 SLN BSB PASS 5:30 am 11:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
183 11066 DBG LTT EXPRESS 11:20 pm 3:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
184 11062 MFP LTT EXPRESS 11:20 pm 3:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
185 24228 VARUNA EXP 5:30 am 11:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
186 14228 VARUNA EXP 5:30 am 11:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
187 13167 KOAA AGC EXPRES 11:58 pm 4:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
188 13429 MLDT ANVT EXP 11:58 pm 2:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
189 03429 MLDT ANVT SPL 11:58 pm 2:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
190 03427 MLDT HW SPL 11:58 pm 2:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
191 14003 MLDT NDLS EXPRE 11:58 pm 2:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
192 55119 GKP BSB PASS 5:30 am 11:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
193 12237 BEGAMPURA EXP 12:50 pm 11:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
194 19408 BSB ADI EXP 3:35 pm 11:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
195 22407 BSB ANVT G RATH 7:30 pm 10:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
196 53522 BSB ASN PASS 4:25 am 9:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
197 14235 BSB BE EXPRESS 11:40 pm 2:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
198 53362 BSB BRKA PASS 7:00 am 8:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
199 04997 BSB BTI SPL 9:20 pm 6:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
200 14265 BSB DDN EXP 8:25 am 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
201 14213 BSB GD INTERCIT 2:15 pm 8:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
202 21108 BSB KURJ LINK E 5:45 pm 5:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
203 14219 BSB LKO EXP 5:10 am 11:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
204 14203 BSB LKO INTRCIT 4:20 pm 10:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
205 54333 BSB LKO PASS 4:05 am 4:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
206 54255 BSB LKO PASS 5:40 am 2:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
207 12168 BSB LTT SUP EXP 10:25 am 12:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
208 12166 BSB LTT SUP EXP 8:20 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
209 54268 BSB MGS PASS 7:40 am 8:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
210 54270 BSB MGS PASS 6:25 pm 7:12 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
211 16230 BSB MYS EXP 9:05 pm 3:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
212 19570 BSB OKHA EXP 9:55 pm 9:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
213 54291 BSB PBH PASS 4:50 pm 8:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
214 14260 BSB RMM EXPRESS 9:28 pm 1:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
215 18612 BSB RNC EXPRESS 2:50 pm 4:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
216 18312 BSB SBP EXPRESS 2:50 pm 11:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
217 13134 BSB SDAH EXPRES 8:40 am 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
218 54265 BSB SLN PASS 4:15 pm 8:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
219 54263 BSB SLN PASS 5:50 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
220 19058 BSB UDN EXP 5:20 am 10:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
221 14224 BUDHPURNIMA EXP 8:30 pm 5:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
222 11108 BUNDELKHAND EXP 5:45 pm 9:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
223 14257 K V EXP 1:45 pm 6:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
224 11072 KAMAYANI EXPRES 3:50 pm 10:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
225 11094 MAHANAGARI EXP 11:20 am 2:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
226 14865 MARUDHAR EXPRES 6:15 pm 5:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
227 14863 MARUDHAR EXPRES 6:15 pm 5:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
228 14853 MARUDHAR EXPRES 5:25 pm 5:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
229 19168 SABARMATI EXP 1:55 pm 4:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
230 14227 VARUNA EXPRESS 4:50 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
231 24227 VARUNA EXPRESS 4:50 am 11:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
ನೀವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸೈಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವರಗಳು, ರೈಲುಗಳ ಸಮಯ, ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೈಲು, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!