Search
 • Follow NativePlanet
Share
ಮುಖಪುಟ » ರೈಲು(ಗಳು) » ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳು

Trains from Hubballi Jn (UBL)

# ಸಂಖ್ಯೆ ರೈಲು ಹೆಸರು ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಮನ ಚಲಿಸುವ ದಿನಗಳು
1 17310 YPR BIWEEKLY EX 2:20 am 11:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 17318 LTT HUBLI EXP 5:30 am 3:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 06541 YPR PVR EXP 3:15 am 11:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 16535 GOLGUMBAZ EXP 4:10 am 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 12781 SWARNA JAYANTHI 4:40 am 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 07323 MAS HUBLI EXP 5:30 am 5:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 16589 RANI CHENNAMMA 5:45 am 1:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 12726 INTERCITY EXP 6:00 am 2:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 56501 HUBLI PASS 5:30 am 5:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 16210 AJMER EXPRESS 6:35 am 5:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 16506 GANDHIDHAM EXP 6:35 am 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 16532 GARIB NAWAZ EXP 6:35 am 5:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 16508 JODHPUR EXPRESS 6:35 am 4:33 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 17313 MAS HUBLI EXP 5:30 am 6:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 11047 MIRAJ UBL EXP 5:30 am 6:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 16534 SBC JODHPUR EXP 6:35 am 4:33 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 17311 MAS VASCO EXP 6:45 am 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 17320 SC UBL EXP 5:30 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 17301 MYS DHARWAD EXP 7:45 am 8:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 17415 HARIPRIYA EXP 8:35 am 4:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 18047 AMARAVATHI EXP 9:00 am 3:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 56915 JRU UBL PASS 5:30 am 9:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 56903 SUR DHARWAR PAS 9:25 am 10:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 56902 DWR UBL PASS 5:30 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 56922 BGM UBL PASS 5:30 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 56909 HOSPET PASSR 5:30 am 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 56911 JRU HPT PASS 5:30 am 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 16592 HAMPI EXP 5:30 am 10:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 17225 AMARAVATHI EXP 5:30 am 11:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
30 18048 VSG HOWRAH EXP 12:30 pm 10:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
31 11005 PUDUCHERRY EXP 12:40 pm 7:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
32 11035 SHARAVATHI EXP 12:40 pm 9:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
33 11021 TIRUNELVELI EXP 12:40 pm 11:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
34 12778 HUBLI EXP 5:30 am 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
35 56273 ASK UBL PASS 5:30 am 1:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
36 12079 JANSHATABDI EXP 5:30 am 1:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
37 11303 HYB KOP EXPRESS 1:45 pm 10:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
38 56905 SUR UBL PASS 5:30 am 2:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
39 11423 SUR HUBLI EXP 5:30 am 2:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
40 17315 VELANKANNI EXP 2:40 pm 12:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
41 51419 MRJ UBL PASS 5:30 am 3:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
42 16587 YPR BKN EXP 3:10 pm 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
43 11022 CHALUKYA EXP 3:15 pm 5:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
44 11006 CHALUKYA EXP 3:15 pm 5:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
45 11036 SHARAVATI EXP 3:15 pm 5:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
46 11304 KOP HYB EXPRESS 4:15 pm 6:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
47 16533 BGKT SBC EXPRES 4:55 pm 4:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
48 16531 SBC GARIB NAWAJ 4:55 pm 4:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
49 16209 AII MYS EXPRESS 5:10 pm 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
50 16507 BGKT SBCEXP 5:10 pm 3:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
51 16505 GIMB SBC EXPRES 5:10 pm 3:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
52 17322 LTT HUBLI EXP 5:30 am 5:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
53 16588 BKN YPR EXPRESS 6:20 pm 3:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
54 14806 BME YPR AC EXP 6:20 pm 3:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
55 56904 DWR SUR PASSENG 6:30 pm 3:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
56 56913 SBC UBL PASS 5:30 am 6:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
57 17416 HARIPRIYA EXP 7:20 pm 8:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
58 14805 BARMER AC EXP 7:35 pm 8:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
59 51411 BAY DWR PASS 7:50 pm 8:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
60 12782 SWARNA JAYANTHI 8:25 pm 4:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
61 17312 VSG CHENNAI EXP 8:25 pm 11:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
62 06920 BJP UBL PASS SPL 5:30 am 8:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
63 56515 SBC UBL PASS 5:30 am 8:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
64 17302 DWR MYSORE EXP 9:15 pm 7:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
65 12725 INTERCITY EXP 9:15 pm 9:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
66 57274 TPTY UBL PASS 5:30 am 9:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
67 12629 SAMPARK KRANTI 9:50 pm 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
68 22685 YPR SKRANTIEXP 9:50 pm 6:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
69 06542 PVR YPR SPECIAL 10:10 pm 6:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
70 22686 YPR S KRANTI EX 10:20 pm 6:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
71 12630 YPR S KRNTI EXP 10:20 pm 6:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
72 16590 RANICHENNAMA EX 10:45 pm 7:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
73 02779 VSG SBC LINK EX 10:45 pm 7:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
74 51458 DWR HUBLI PASS 5:30 am 10:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
75 16536 GOLGUMBAZ EXP 11:00 pm 11:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
76 17316 VLNK VSG EXP 11:50 pm 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
77 17309 YPR VASCO EXP 11:50 pm 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
78 17226 AMARAVATI EXP 1:30 pm 5:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
79 16591 HAMPI EXPRESS 6:20 pm 9:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
80 51412 HUBLI BELLARY PASS 7:45 am 1:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
81 51420 HUBLI MIRAJ PASS 12:40 pm 8:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
82 12080 JAN SHATABDI EX 2:00 pm 9:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
83 12777 KOCHUVELI EXP 6:45 am 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
84 17317 LOKAMANYA TT EX 3:45 pm 7:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
85 17305 NZM LINK EXP 4:15 pm 6:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
86 56912 SBC FAST PSGN 5:30 pm 5:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
87 17319 SECUNDRABAD EXP 8:50 pm 11:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
88 11424 SOLAPUR EXPRESS 3:00 pm 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
89 56274 UBL ASK PASS 3:25 pm 10:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
90 56921 UBL BGM PASS 6:00 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
91 06919 UBL BJP PASS SPL 6:25 am 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
92 56502 UBL BZA PASSR 11:30 pm 7:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
93 17314 UBL CHENNAI EXP 8:25 pm 11:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
94 56907 UBL DWR PASS 6:55 pm 7:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
95 56916 UBL JRU PASS 6:50 pm 11:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
96 17321 UBL LTT EXP 10:30 pm 4:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
97 07324 UBL MAS EXP 8:20 pm 11:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
98 11048 UBL MRJ EXPRESS 11:30 pm 5:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
99 56516 UBL SBC PASS 7:00 am 8:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
100 56914 UBL SBC PASS 9:15 am 9:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
101 56906 UBL SUR PASS 1:00 pm 10:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
102 57273 UBL TIRUPATI PA 6:00 am 9:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
103 06948 UBL VSG LINK EX 11:30 pm 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
ನೀವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸೈಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವರಗಳು, ರೈಲುಗಳ ಸಮಯ, ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೈಲು, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!