Search
 • Follow NativePlanet
Share
ಮುಖಪುಟ » ರೈಲು(ಗಳು) » ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳು

Trains from Ghaziabad Jn (GZB)

# ಸಂಖ್ಯೆ ರೈಲು ಹೆಸರು ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಮನ ಚಲಿಸುವ ದಿನಗಳು
1 12430 NDLS LKO AC SF 12:07 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 64036 SSB GZB EMU 5:30 am 12:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 15622 ANVT KYQ EXPRES 12:25 am 2:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 15530 ANVT SHC JANSADHARAN 12:25 am 3:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 12205 NANDA DEVI EXP 12:30 am 5:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 54078 DLI BE PASSENGR 12:50 am 9:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 54076 SITAPURCITY PAS 12:50 am 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 64422 NDLS GZB EMU 5:30 am 1:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 64051 PWL GZB EMU 5:30 am 1:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 15707 KIR ASR EXPRESS 2:07 am 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 54308 DLI MB PASS 2:33 am 8:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 54077 BE DLI PSNGR 2:44 am 3:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 54075 SPC DELHI PASS 2:44 am 3:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 25014 CORBET PRK LINK 3:07 am 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 15014 RANIKHET EXP 3:07 am 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 18238 CHHATISGARH EXP 3:25 am 12:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 14217 UNCHAHAR EXP 3:25 am 9:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 12801 PURUSHOTTAM EXP 3:45 am 4:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 13483 FARAKKA EXPRESS 3:52 am 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 13413 FARAKKA EXPRESS 3:52 am 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 14015 SADBHAVANA EXP 4:02 am 5:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 14007 SADBHAVANA EXP 4:02 am 5:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 14017 SADBHAVANA EXP 4:02 am 5:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 14013 SLN DEE EXP 4:02 am 5:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 14005 LICHCHAVI EXP 4:07 am 4:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 12391 SHRAMJEEVI EXP 4:22 am 5:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 64101 ALJN DLI EMU 4:27 am 5:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 12206 NANDA DEVI EXP 4:35 am 5:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 14723 KALINDI EXPRESS 4:47 am 9:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
30 54539 NZM UMB PASS 5:13 am 2:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
31 14055 BRAHMPUTRA MAIL 5:17 am 6:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
32 14257 K V EXP 5:24 am 6:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
33 04402 UHP ANVT SPL 5:27 am 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
34 18110 JAT MURI ROU EX 5:32 am 2:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
35 04435 ALD ANVT SUVIDH 5:42 am 6:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
36 04413 LKO NDLS AC SPL 5:42 am 6:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
37 15025 MAU ANVT EXPRES 5:42 am 6:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
38 12553 VAISHALI EXP 5:57 am 6:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
39 64104 DLI DKDE EMU 6:02 am 7:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
40 14207 PADMAVAT EXPRES 6:02 am 6:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
41 12427 REWA ANVT EXP 6:07 am 6:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
42 12417 PRAYAG RAJ EXP 6:15 am 7:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
43 19031 YOGA EXPRESS 6:17 am 12:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
44 12904 GOLDN TEMPLE ML 6:20 am 5:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
45 12229 LUCKNOW MAIL 6:23 am 7:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
46 64167 PWL ALJN EMU 6:25 am 10:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
47 19019 DEHRADUN EXP 6:35 am 5:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
48 29019 MDS KOTA MTC EX 6:35 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
49 12429 LKO NDLS AC SF 6:40 am 7:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
50 12040 ANVT KGM SHT 6:46 am 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
51 12004 LJN SWRAN SHTBD 6:50 am 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
52 14042 MUSSOORIE EXP 6:59 am 8:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
53 24042 MUSSOORIE EXP 6:59 am 8:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
54 14556 BAREILLY EXP 7:00 am 1:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
55 12017 DEHRADUN SHTBDI 7:25 am 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
56 15484 MAHANANDA EXP 7:26 am 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
57 54474 SRE DLI PASS 7:28 am 8:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
58 64111 KRJ SSB EMU 7:35 am 9:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
59 12312 KALKA MAIL 7:50 am 7:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
60 54021 BSC NZM PASS 7:53 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
61 64402 DLI GZB EMU 5:30 am 8:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
62 74002 SRE DLI DMU 8:03 am 8:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
63 22488 ANVT RDP LINK 8:06 am 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
64 12488 SEEMANCHAL EXP 8:06 am 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
65 14044 GARHWAL EXPRESS 8:10 am 2:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
66 54412 MUT RE PASS 8:17 am 12:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
67 64103 ALJN DLI EMU 8:25 am 9:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
68 15273 SATYAGRAH EXP 8:30 am 9:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
69 64053 PWL GZB EMU 5:30 am 8:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
70 64105 ALJN NDLS EMU 8:38 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
71 15910 AVADH ASSAM EXP 8:45 am 3:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
72 19326 ASR INDB EXPRES 8:47 am 3:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
73 64109 DKDE SSB EMU 8:47 am 10:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
74 04934 HW ANVT SPL 8:47 am 9:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
75 14205 FD DLI EXP 8:53 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
76 54522 SRE DLI PASS 8:57 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
77 64581 HRF DLI MEMU 9:04 am 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
78 64472 PNP GZB MEMU 5:30 am 9:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
79 14315 INTERCITY EXP 9:20 am 10:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
80 64414 DLI GZB EMU 5:30 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
81 12371 HWH JSM EXP 9:40 am 11:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
82 64152 DLI ALJN EMU 9:45 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
83 64424 NDLS GZB EMU 5:30 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
84 14646 SHALIMAR EXP 10:05 am 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
85 64406 DLI GZB EMU 5:30 am 10:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
86 64903 MTJ GZB EMU 5:30 am 10:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
87 64404 DLI GZB EMU 5:30 am 10:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
88 15057 GKP ANVT EXP 10:27 am 11:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
89 12056 NDLS JANSHATABD 10:30 am 11:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
90 64428 NDLS GZB EMU 5:30 am 10:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
91 64426 NDLS GZB EMU 5:30 am 10:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
92 12033 CNB NDLS SHT 10:35 am 11:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
93 54056 DLI MB PASS 10:35 am 2:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
94 14311 ALA HAZRAT EXP 10:50 am 2:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
95 14321 BE BHUJ EXP 10:50 am 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
96 14522 UMB DLI EXP 10:55 am 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
97 54505 DLI UMB PASS 10:57 am 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
98 64408 DLI GZB EMU 5:30 am 11:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
99 13131 KOAA ANVT EXP 11:02 am 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
100 18478 KALINGAUTKALEXP 11:05 am 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
101 64055 PWL GZB EMU 5:30 am 11:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
102 15115 LOK NAYAK EXP 11:09 am 11:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
103 13119 SDAH DLI EXP 11:09 am 11:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
104 22409 ANVT GARIB RATH 11:22 am 11:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
105 12443 HLZ ANVT WKLY S 11:22 am 11:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
106 12523 NJP NDLS EXPRES 11:28 am 12:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
107 15279 POORBIYA EXP 11:28 am 2:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
108 12581 MUV NDLS S F EX 11:32 am 12:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
109 64430 NDLS GZB EMU 5:30 am 11:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
110 04933 ANVT HW SPL 11:42 am 3:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
111 12911 BL HARIDWAR EXP 11:42 am 4:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
112 22917 HARIDWAR EXP 11:42 am 3:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
113 19565 UTTARANCHAL EXP 11:42 am 7:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
114 14649 SARYU YAMUNA EX 11:47 am 11:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
115 14673 SHAHEED EXPRESS 11:47 am 11:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
116 12561 SWATANTRA S EXP 11:47 am 12:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
117 64901 KSV GZB EMU 5:30 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
118 19325 IND AMRITSAR EX 12:10 pm 9:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
119 14317 IND DDN EXPRESS 12:10 pm 7:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
120 14682 JUC NDLS EXPRES 12:10 pm 12:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
121 14309 UJJAINI EXPRESS 12:10 pm 7:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
122 64583 TDL DLI MEMU 12:13 pm 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
123 14258 KASHI V EXPRESS 12:20 pm 4:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
124 12583 ANVT DOUBLE DKR 12:30 pm 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
125 14318 DDN INDB EXP 12:32 pm 6:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
126 22660 DDN KCVL SUP EX 12:32 pm 5:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
127 64434 DLI GZB EMU 5:30 am 12:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
128 14310 UJJAIYANI EXP 12:32 pm 9:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
129 19566 UTTARANCHAL EXP 12:32 pm 4:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
130 64112 SSB DKDE EMU 12:42 pm 2:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
131 54301 HPU GZB PASS 5:30 am 12:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
132 12420 GOMTI EXPRESS 1:02 pm 9:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
133 22688 CDG MDU SF EXP 1:21 pm 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
134 12688 DDN MDU SF EXP 1:21 pm 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
135 15026 ANVT MAU EXP 1:24 pm 6:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
136 03429 MLDT ANVT SPL 1:32 pm 2:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
137 64057 PWL GZB EMU 5:30 am 1:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
138 64584 DLI TDL MEMU 1:40 pm 7:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
139 22659 DEHRADUN EXP 1:45 pm 10:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
140 12392 SHRAMJEVI N EXP 1:55 pm 10:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
141 13429 MLDT ANVT EXP 1:56 pm 2:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
142 14003 MLDT NDLS EXPRE 1:56 pm 2:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
143 14521 DLI UMB EXP 2:00 pm 7:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
144 12419 GOMTI EXP 2:10 pm 2:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
145 54521 DLI SRE PASS 2:17 pm 7:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
146 15909 ABADH ASSAM EXP 2:20 pm 4:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
147 64432 NDLS GZB EMU 5:30 am 2:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
148 54506 UMB DLI PASS 2:45 pm 3:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
149 12584 LJN DOUBLE DKR 2:47 pm 10:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
150 15116 LOK NAYAK EXP 2:55 pm 1:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
151 04403 LKO ANVT SPL 3:17 pm 3:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
152 04405 LKO NDLS SPL 3:17 pm 4:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
153 14681 NDLS JUC EXPRES 3:27 pm 11:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
154 14312 ALA HAZRAT EXP 3:38 pm 8:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
155 14322 BAREILLY EXPRES 3:38 pm 8:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
156 14006 LICHCHAVI EXP 3:40 pm 8:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
157 64107 DKDE DLI EMU 3:49 pm 4:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
158 18477 UTKAL EXPRESS 3:50 pm 9:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
159 12372 JSM HWH SF EXP 3:55 pm 4:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
160 12524 NDLS NJP SF EXP 3:55 pm 6:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
161 12055 DDN JANSHTBDI 4:02 pm 9:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
162 13132 ANVT KOAA EXP 4:10 pm 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
163 64151 ALJN DLI EMU 4:14 pm 5:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
164 12034 NDLS CNB SHT 4:26 pm 8:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
165 14645 SHALIMAR EXP 4:32 pm 5:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
166 64032 SSB GZB EMU 5:30 am 4:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
167 54472 RKSH DLI PASS 5:00 pm 5:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
168 15621 KYQ ANVT EXPRES 5:02 pm 5:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
169 15529 SHC ANVT JANSADHARAN 5:02 pm 5:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
170 14018 SADBHAVNA EXP 5:05 pm 10:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
171 14016 SADHBHAWNA EXP 5:05 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
172 14008 SADHBHAWNA EXP 5:05 pm 10:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
173 14014 SULTANPUR EXP 5:05 pm 6:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
174 64419 NZM GZB EMU 5:30 am 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
175 14316 INTERCITY EXP 5:25 pm 9:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
176 74001 DLI SRE DMU 5:32 pm 10:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
177 15058 ANVT GKP EXP 5:50 pm 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
178 13430 ANVT MLDT EXP 5:50 pm 11:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
179 15280 POORABIYA EXP 5:50 pm 7:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
180 15274 SATYAGRAH EXP 6:08 pm 4:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
181 64106 DLI KRJ EMU 6:14 pm 7:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
182 54471 DLI RKSH PASS 6:20 pm 4:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
183 64110 NDLS ALJN EMU 6:26 pm 8:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
184 64450 NDLS GZB EMU 5:30 am 6:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
185 64582 DLI HRF MEMU 6:38 pm 9:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
186 54304 KLK DLI PASS 6:43 pm 7:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
187 12505 NORTH EAST EXP 6:47 pm 7:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
188 13120 DLI SDAH EXP 6:51 pm 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
189 64114 NDLS ALJN EMU 6:48 pm 9:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
190 14004 NDLS MLDT EXP 6:51 pm 11:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
191 64102 DLI ALJN EMU 6:59 pm 9:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
192 64410 DLI GZB EMU 5:30 am 7:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
193 54411 RE MUT PASS 7:12 pm 8:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
194 14206 DLI FD EXP 7:20 pm 7:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
195 54473 DELHI SRE PASS 7:32 pm 11:59 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
196 54055 MB DLI PASS 7:35 pm 8:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
197 54022 NZM BSC PASS 7:37 pm 9:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
198 12444 ANVT HLZ S F EX 7:42 pm 8:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
199 22410 GAYA GARIB RATH 7:42 pm 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
200 64168 ALJN PWL EMU 7:50 pm 10:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
201 64418 DLI GZB MEMU 5:30 am 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
202 12311 HWH DLI KLK MAI 8:02 pm 4:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
203 04404 ANVT LKO SPL 8:07 pm 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
204 04406 NDLS LKO SPL 8:07 pm 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
205 11111 GD SUSHASAN EXP 8:10 pm 7:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
206 12903 GOLDENTEMPLE ML 8:15 pm 5:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
207 12039 KGM ANVT SHT 8:22 pm 8:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
208 22487 RDP ANVT LINK E 8:22 pm 9:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
209 12487 SEEMANCHAL EXP 8:22 pm 9:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
210 19020 DEHRADUN EXP 8:27 pm 4:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
211 29020 DEHRADUN EXPRES 8:27 pm 1:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
212 12554 VAISHALI EXP 8:32 pm 5:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
213 14208 PADMAVAT EXPRES 8:34 pm 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
214 18109 ROU MURI JAT EX 8:40 pm 2:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
215 18101 TATA JAT EXP 8:40 pm 2:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
216 14555 BAREILLY DLI EX 8:47 pm 9:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
217 12875 NEELACHAL EXP 8:59 pm 9:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
218 19032 YOGA EXPRESS 9:05 pm 4:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
219 64412 DELHI GZB EMU 5:30 am 9:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
220 64113 KRJ SSB EMU 9:07 pm 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
221 64534 PNP GZB EMU 5:30 am 9:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
222 11112 GWL SUSHASAN EX 9:12 pm 5:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
223 64108 DLI KRJ EMU 9:19 pm 10:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
224 18237 CHATTISGARH EXP 9:22 pm 8:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
225 14043 GARHWAL EXPRESS 9:35 pm 10:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
226 12003 LJN SWRAN SHTBD 9:35 pm 10:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
227 04401 ANVT UHP SPL 9:37 pm 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
228 12428 ANVT REWA EXP 9:42 pm 11:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
229 15483 MAHANANDA EXP 9:47 pm 10:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
230 54307 MB DLI PASS 9:50 pm 10:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
231 64034 SSB GZB EMU 5:30 am 9:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
232 12418 PRAYAG RAJ EXP 9:56 pm 6:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
233 22687 SRE CDG LINK EXP 9:58 pm 4:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
234 14650 SARYUYAMUNA EXP 10:02 pm 1:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
235 14674 SHAHEED EXP 10:02 pm 1:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
236 12018 DEHRADUN SHTBDI 10:05 pm 10:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
237 12687 DEHRADUN EXP 10:10 pm 5:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
238 14218 UNCHAHAR EXP 10:14 pm 11:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
239 04414 NDLS LKO AC SPL 10:23 pm 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
240 13484 FARAKKA EXPRESS 10:26 pm 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
241 13414 FARKKA EXPRESS 10:26 pm 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
242 22918 HW BDTS SF EXP 10:32 pm 10:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
243 12912 HW BL SUP EXP 10:32 pm 6:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
244 14724 KALINDI EXPRESS 10:39 pm 11:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
245 12230 LUCKNOW MAIL 10:50 pm 6:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
246 14041 MUSSOORIE EXP 11:04 pm 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
247 12582 NDLS MUV SF EXP 11:05 pm 11:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
248 54540 UMB NZM PASS 11:10 pm 1:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
249 04436 ANVT ALD SUVIDH 11:16 pm 8:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
250 15013 RANIKHET EXP 11:20 pm 5:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
251 64401 GZB DELHI EMU 10:25 am 11:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
252 64407 GZB DLI EMU 6:20 pm 7:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
253 64443 GZB DLI EMU 6:30 pm 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
254 64439 GZB DLI EMU 8:10 am 9:18 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
255 64445 GZB DLI EMU 7:20 pm 8:28 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
256 64403 GZB DLI EMU 5:20 pm 6:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
257 64441 GZB DLI EMU 5:20 pm 6:23 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
258 64437 GZB DLI EMU 6:00 am 7:08 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
259 64417 GZB DLI EMU 7:10 am 8:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
260 54302 GZB HPU PASS 4:10 pm 5:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
261 64902 GZB KSV EMU 3:00 pm 6:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
262 64904 GZB MTC EMU 4:05 pm 8:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
263 64409 GZB NDLS EMU 10:40 pm 11:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
264 64415 GZB NDLS EMU 11:00 pm 11:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
265 64433 GZB NDLS EMU 4:50 pm 5:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
266 64431 GZB NDLS EMU 4:40 pm 5:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
267 64429 GZB NDLS EMU 4:30 pm 5:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
268 64427 GZB NDLS EMU 3:10 pm 4:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
269 64425 GZB NDLS EMU 12:35 pm 1:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
270 64423 GZB NDLS EMU 9:50 am 10:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
271 64421 GZB NDLS EMU 4:10 am 4:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
272 64449 GZB NDLS LADIES SPL 8:30 am 9:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
273 64420 GZB NZM EMU 12:10 am 1:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
274 64471 GZB PNP MEMU 5:00 pm 8:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
275 64906 GZB PWL EMU 4:50 pm 7:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
276 64052 GZB PWL EMU 11:30 am 2:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
277 64031 GZB SSB EMU 9:00 am 10:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
ನೀವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸೈಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವರಗಳು, ರೈಲುಗಳ ಸಮಯ, ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೈಲು, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!