Search
 • Follow NativePlanet
Share
ಮುಖಪುಟ » ರೈಲು(ಗಳು) » ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳು

Trains from Allahabad Jn (ALD)

# ಸಂಖ್ಯೆ ರೈಲು ಹೆಸರು ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಮನ ಚಲಿಸುವ ದಿನಗಳು
1 15120 MUV RMM EXP 12:55 am 1:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 12310 RJPB RAJDHANI 12:09 am 6:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 22406 ANVT BGP G RATH 12:19 am 10:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 12570 JYG GARIB RATH 12:19 am 1:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 12309 RJPB RAJDHANI 12:28 am 7:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 14260 BSB RMM EXPRESS 1:02 am 1:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 11046 DIKSHABHUMI EXP 1:02 am 3:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 19064 DNR UDHNA EXP 1:02 am 11:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 11038 GKP PUNE EXPRES 1:02 am 4:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 22684 LKO YPR SUP 12:55 am 1:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 16360 PNBE ERS EXPRES 1:02 am 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 19570 BSB OKHA EXP 1:10 am 9:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 12401 MAGADH EXPRESS 12:45 am 11:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 22405 BGP GARIB RATH 12:55 am 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 12569 JYG ANVT G RATH 12:55 am 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 11045 DIKSHABHOOMI EX 1:25 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 16359 ERS PATNA EXP 1:25 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 15119 RMM MUV EXPRESS 1:25 am 4:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 14259 RMM VARANASI EX 1:25 am 4:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 11105 PRATHAM S S EXP 1:15 am 8:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 12395 ZIYARAT EXPRESS 1:15 am 3:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 12540 LKO YPR SUP EXP 1:40 am 4:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 22409 ANVT GARIB RATH 1:25 am 11:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 12443 HLZ ANVT WKLY S 1:25 am 11:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 12581 MUV NDLS S F EX 1:45 am 12:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 22857 SRC ANVT SF EXP 1:25 am 11:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 19569 OKHA BSB EXPRES 2:00 am 5:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 12295 SANGHAMITRA EXP 2:03 am 9:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 12988 AII SDAH EXPRES 1:58 am 4:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
30 12296 SANGHA MITRA EX 2:22 am 8:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
31 12304 POORVA EXPRESS 2:15 am 4:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
32 12539 YPR LUCKNOW EXP 2:35 am 8:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
33 12382 POORVA EXPRESS 2:50 am 4:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
34 02265 ANVT SUVIDHA SP 2:30 am 1:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
35 14006 LICHCHAVI EXP 2:55 am 8:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
36 12250 NDLS HWH YUVA 2:36 am 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
37 84369 TRIBENI EXPRESS 3:05 am 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
38 14369 TRIBENI EXPRESS 3:05 am 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
39 24369 TRIBENI EXPRESS 3:05 am 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
40 12301 KOLKATA RAJDHNI 2:46 am 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
41 12305 KOLKATA RJDHNI 2:46 am 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
42 11066 DBG LTT EXPRESS 3:15 am 3:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
43 11062 MFP LTT EXPRESS 3:15 am 3:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
44 12423 DBRT RAJDHANI E 2:56 am 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
45 12561 SWATANTRA S EXP 3:50 am 12:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
46 12877 RNC GARIB RATH 3:45 am 10:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
47 12560 SHIV GANGA EXP 4:10 am 7:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
48 12669 GANGAKAVERI EXP 4:15 am 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
49 12165 LTT BSB SUP EXP 4:15 am 7:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
50 21067 PBH RBL EXP 4:15 am 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
51 11067 SAKET EXPRESS 4:15 am 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
52 12444 ANVT HLZ S F EX 4:00 am 8:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
53 22410 GAYA GARIB RATH 4:00 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
54 11106 PRATHAM S SNGRM 4:00 am 9:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
55 02366 ANVT PNBE SPL 4:10 am 10:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
56 02266 SDAH SUVIDHA 4:10 am 4:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
57 12315 ANNANYA EXPRES 4:25 am 3:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
58 12349 BGP NDLS EXP 4:25 am 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
59 12501 PORVOTR S KRNTI 4:25 am 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
60 12670 GANGAKAVERI EXP 4:40 am 2:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
61 12249 HWH NDLS YUVA E 4:20 am 11:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
62 12874 JHARKHAND EXP 4:30 am 7:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
63 12818 JHARKHAND EXPRE 4:30 am 4:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
64 12873 JHARKHAND S J E 4:45 am 1:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
65 12817 JHARKHAND SJ EX 4:45 am 1:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
66 19063 DANAPUR EXPRESS 5:10 am 1:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
67 12404 JP ALD EXPRESS 5:30 am 4:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
68 12402 MAGADH EXPRESS 5:13 am 1:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
69 13007 U ABHATOOFAN EX 5:15 am 6:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
70 12150 PPTA PUNE EXP 5:30 am 5:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
71 12948 AZIMABAD EXPRES 5:35 am 5:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
72 12942 PARASNATH EXP 5:35 am 11:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
73 12562 SWATANTRTA S EX 5:55 am 7:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
74 12276 ALD DURONTO EXP 5:30 am 6:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
75 22104 FD LTT SF EXP 7:03 am 5:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
76 12428 ANVT REWA EXP 6:55 am 11:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
77 11107 BUNDELKHAND EXP 7:10 am 10:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
78 21107 KURJ BSB LINK E 7:10 am 10:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
79 12418 PRAYAG RAJ EXP 5:30 am 6:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
80 02263 SDAH AJMER SPL 7:05 am 10:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
81 15559 DBG ADI JANSADHARAN 7:48 am 9:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
82 11034 DBG PUNE EXP 7:48 am 8:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
83 22132 GYAN GANGA SF 7:48 am 8:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
84 15267 JANSADHARAN EXP 7:45 am 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
85 12802 PURSHOTTAM EXP 7:35 am 5:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
86 12323 HWH NDLS EXPRES 7:40 am 5:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
87 12815 NANDAN KANAN EX 7:40 am 5:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
88 14116 HW ALD EXP 5:30 am 7:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
89 12582 NDLS MUV SF EXP 8:15 am 11:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
90 13132 ANVT KOAA EXP 8:00 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
91 15017 GORAKHPUR EXP 8:35 am 7:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
92 14114 LINK EXPRESS 5:30 am 8:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
93 14164 SANGAM EXP 5:30 am 8:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
94 14056 BRAHMPUTRA MAIL 8:40 am 4:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
95 04436 ANVT ALD SUVIDH 5:30 am 8:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
96 15004 CHAURICHAURAEXP 8:50 am 12:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
97 15483 MAHANANDA EXP 8:55 am 10:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
98 12350 NDLS BGP EXPRES 9:00 am 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
99 12502 PORVOTR S KRNTI 9:00 am 8:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
100 11069 TULSI EXPRESS 5:30 am 8:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
101 18109 ROU MURI JAT EX 9:10 am 2:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
102 18101 TATA JAT EXP 9:10 am 2:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
103 54103 CAR ALD PASS 5:30 am 9:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
104 12311 HWH DLI KLK MAI 9:35 am 4:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
105 14126 SARYU EXPRESS 5:30 am 9:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
106 12505 NORTH EAST EXP 9:45 am 7:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
107 22442 ALD INTERCITY 5:30 am 9:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
108 11059 CHHAPRA EXPRESS 10:15 am 9:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
109 11055 GODAN EXPRESS 10:15 am 8:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
110 24512 KRJ ALD LINK EX 5:30 am 9:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
111 14512 NAUCHANDI EXP 5:30 am 9:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
112 51189 ET ALD PASS 5:30 am 10:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
113 18632 RNC GARIB NAWAZ 10:25 am 4:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
114 18205 DURG NTV EXP 10:50 am 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
115 18201 DURG NTV EXP 10:45 am 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
116 11065 DARBHANGA EXP 11:05 am 1:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
117 11061 MUZAFFARPUR EXP 11:05 am 10:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
118 54108 JNU ALD PASS 5:30 am 10:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
119 12791 SC DNR EXPRESS 11:25 am 6:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
120 12321 HWH MUMBAI MAIL 11:42 am 11:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
121 22805 BBS NDLS SUP EX 11:22 am 8:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
122 14218 UNCHAHAR EXP 5:30 am 11:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
123 12938 GARBHA EXPRESS 11:35 am 4:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
124 25632 GHY BKN LINK EXP 11:35 am 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
125 15632 GHY BME BKN EXP 11:35 am 9:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
126 12496 PRATAP EXPRESS 11:35 am 5:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
127 22103 LTT FD SUP EXP 12:05 pm 5:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
128 14210 LKO BDL INTRCIT 12:00 pm 1:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
129 15117 MUV JBP EXPRES 12:20 pm 7:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
130 22487 RDP ANVT LINK E 11:55 am 9:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
131 18609 RNC LTT EXPRESS 12:20 pm 12:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
132 12487 SEEMANCHAL EXP 11:55 am 9:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
133 11054 AMH LTT EXP 12:20 pm 12:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
134 53345 CPU ALD PASS 5:30 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
135 12987 SDAH AJMER EXP 12:05 pm 2:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
136 15160 SARNATH EXPRESS 12:50 pm 9:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
137 12307 HWH JU EXPRESS 12:35 pm 6:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
138 12293 ALD DURONTO EXP 5:30 am 12:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
139 22307 MTD BKN LINK EXP 12:40 pm 8:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
140 18631 RNC GARIBNWAZ E 12:50 pm 5:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
141 22683 YPR LKO EXP 1:10 pm 6:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
142 22308 BKN HWH SUPFAST 2:10 pm 4:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
143 12308 JU HWH SUPFAST 2:10 pm 4:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
144 02264 AII SDAH SPL 2:50 pm 4:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
145 14209 BDL LKO INTRCTY 3:20 pm 7:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
146 12816 NANDAN KANAN EX 3:20 pm 12:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
147 15159 SARNATH EXPRESS 3:40 pm 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
148 18110 JAT MURI ROU EX 3:32 pm 2:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
149 11071 KAMAYANI EXPRES 4:05 pm 7:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
150 12506 NORTH EAST EXP 3:52 pm 4:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
151 11033 DARBHANGA EXP 4:20 pm 6:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
152 22131 GYAN GANGA EXP 4:20 pm 7:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
153 15268 JANSADHARAN EXP 4:20 pm 7:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
154 11037 PA GORAKHPUR EX 4:20 pm 1:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
155 18610 RANCHI EXPRESS 4:20 pm 7:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
156 15018 GKP LTT EXP 4:30 pm 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
157 22806 NDLS BBS SUP EX 4:05 pm 4:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
158 12324 NDLS HWH EXPRES 4:45 pm 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
159 12396 ZIYARAT EXPRESS 4:45 pm 11:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
160 19417 ADI ALD EXPRESS 5:30 am 4:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
161 11060 CPR LTT EXPRESS 5:10 pm 3:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
162 11056 GODAN EXPRESS 5:10 pm 3:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
163 15118 JBP MUV EXPRESS 5:10 pm 8:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
164 12488 SEEMANCHAL EXP 4:55 pm 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
165 22488 ANVT RDP LINK 5:00 pm 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
166 12312 KALKA MAIL 5:20 pm 7:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
167 13131 KOAA ANVT EXP 6:05 pm 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
168 15484 MAHANANDA EXP 6:05 pm 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
169 11053 LTT AZAMGARH EX 6:35 pm 2:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
170 51819 JHS ALD PASS 5:30 am 6:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
171 14005 LICHCHAVI EXP 7:15 pm 4:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
172 14055 BRAHMPUTRA MAIL 7:25 pm 6:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
173 11072 KAMAYANI EXPRES 7:45 pm 10:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
174 19422 PNBE ADI EXP 8:05 pm 10:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
175 12801 PURUSHOTTAM EXP 7:45 pm 4:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
176 12397 MAHABODHI EXP 8:10 pm 5:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
177 51824 FBD ALD PASS 5:30 am 8:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
178 12792 SECUNDERABAD E 8:48 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
179 12322 KOLKATA MAIL 8:58 pm 11:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
180 18206 NTV DURG EXP 9:08 pm 1:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
181 12427 REWA ANVT EXP 9:00 pm 6:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
182 11068 SAKET EXPRESS 9:08 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
183 21068 SAKET LINK EXP 9:08 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
184 12424 DBRT RAJDHANI 8:42 pm 4:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
185 54105 MGS ALD PASS 5:30 am 8:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
186 14370 TRIVENI EXP 9:20 pm 10:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
187 24370 TRIVENI EXP 9:20 pm 8:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
188 15003 CHAURICHAURAEXP 9:10 pm 6:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
189 12149 PUNE PPTA EXP 9:35 pm 4:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
190 12398 MAHABODHI EXP 9:28 pm 5:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
191 12947 AZIMABAD EXPRES 9:45 pm 4:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
192 25631 BKN GHY EXPRESS 9:45 pm 12:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
193 15631 BME GHY EXPRESS 9:45 pm 12:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
194 12381 POORVA EXPRESS 9:55 pm 7:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
195 12303 POORVA EXPRESS 9:55 pm 7:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
196 21108 BSB KURJ LINK E 10:25 pm 5:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
197 11108 BUNDELKHAND EXP 10:25 pm 9:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
198 12559 SHIV GANGA EXP 10:30 pm 8:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
199 15560 ADI DBG JANSADHARAN 10:40 pm 12:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
200 19421 ADI PNBE EXPRES 10:40 pm 7:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
201 13008 U A TOOFAN EXP 10:15 pm 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
202 18202 NTV DURG EXP 10:53 pm 2:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
203 14216 GANGA GOMTI EXP 5:30 am 10:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
204 12316 ANANYA EXPRESS 10:45 pm 3:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
205 22858 ANVT SRC SF EXP 10:45 pm 5:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
206 12495 BKN KOAA SUP EX 10:45 pm 1:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
207 12941 BVC ASANSOL EXP 10:45 pm 10:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
208 12937 GARBHA EXPRESS 10:45 pm 1:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
209 12166 BSB LTT SUP EXP 11:30 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
210 12878 NDLS RNC G RATH 11:10 pm 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
211 12306 KOLKATA RJDHNI 11:46 pm 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
212 12302 KOLKATA RJDHNI 11:46 pm 9:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
213 19418 ALD ADI EXP 9:05 pm 1:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
214 04435 ALD ANVT SUVIDH 7:00 pm 6:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
215 54104 ALD CAR PASS 6:30 pm 9:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
216 53346 ALD CPU PASS 2:50 pm 10:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
217 51190 ALD ET PASS 7:00 pm 3:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
218 51823 ALD FBD PASS 6:30 am 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
219 14115 ALD HW EXP 11:25 pm 2:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
220 51820 ALD JHS PASS 6:15 am 6:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
221 54107 ALD JNU PASS 5:00 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
222 12403 ALD JP EXPRESS 11:30 pm 12:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
223 12294 ALD LTT DURONTO 7:30 pm 2:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
224 54106 ALD MGS PASS 7:00 am 11:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
225 14113 ALJN DDN LINK 5:45 pm 1:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
226 22441 CNB INTERCITY 6:30 pm 9:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
227 14215 GANGA GOMTI EXP 6:00 am 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
228 14511 NAUCHANDI EXP 5:40 pm 9:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
229 12275 NDLS DURONTO EX 10:40 pm 6:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
230 12417 PRAYAG RAJ EXP 9:30 pm 7:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
231 14163 SANGAM EXPRESS 5:45 pm 1:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
232 14125 SARYU EXPRESS 6:15 pm 1:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
233 11070 TULSI EXPRESS 4:15 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
234 14217 UNCHAHAR EXP 1:45 pm 9:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
ನೀವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸೈಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವರಗಳು, ರೈಲುಗಳ ಸಮಯ, ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೈಲು, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!