Search
 • Follow NativePlanet
Share
ಮುಖಪುಟ » ರೈಲು(ಗಳು) » ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳು

Trains from Bhusaval Jn (BSL)

# ಸಂಖ್ಯೆ ರೈಲು ಹೆಸರು ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಮನ ಚಲಿಸುವ ದಿನಗಳು
1 12154 HBJ LTT SUP EXP 12:15 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 22131 GYAN GANGA EXP 12:25 am 7:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 12143 LTT SLN SUP EXP 12:25 am 7:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 12147 NIZAMUDDIN EXP 12:25 am 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 12781 SWARNA JAYANTHI 12:25 am 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 11033 DARBHANGA EXP 12:25 am 6:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 11037 PA GORAKHPUR EX 12:25 am 1:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 12103 PA LUCKNOW EXP 12:25 am 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 12849 BSP PUNE SUP EX 12:45 am 9:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 12136 NAGPUR PUNE EXP 12:45 am 9:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 12114 PUNE GARIBRATH 12:45 am 9:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 19417 ADI ALD EXPRESS 12:55 am 4:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 12290 NGP CSTM DURONT 1:25 am 7:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 11408 LJN PUNE EXP 1:40 am 11:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 12834 HWH ADI EXPRESS 1:45 am 1:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 12105 VIDARBHA EXPRES 1:55 am 11:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 18407 PURI SNSI EXP 2:00 am 8:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 59077 BHUSAVAL PASS 5:30 am 1:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 12618 MNGLA LKSDP EXP 2:05 am 11:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 12289 NAGPUR DURONTO 2:05 am 7:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 11077 JHELUM EXPRESS 2:15 am 10:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 13201 RJPB LTT EXP 2:35 am 11:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 12113 NAGPUR GARIBRAT 2:40 am 9:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 12850 PA BILASPUR EXP 2:40 am 4:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 12135 PUNE NAGPUR EXP 2:40 am 9:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 12137 PUNJAB MAIL 2:50 am 5:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 12321 HWH MUMBAI MAIL 3:00 am 11:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 12101 JNANESWARI DELX 3:00 am 3:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 12905 PBR HOWRAH EXP 3:00 am 3:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
30 22905 OKHA HOWRAH EXP 3:00 am 3:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
31 12949 KAVIGURU EXPRES 3:10 am 8:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
32 12145 LTT PURI SUP EX 3:10 am 7:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
33 12151 SAMARSATA EXP 3:10 am 8:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
34 12129 AZAD HIND EXP 3:30 am 3:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
35 12111 CSTM AMRAVATI E 3:40 am 8:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
36 51196 BPQ WR PASS 3:50 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
37 12809 HOWRAH MAIL 3:50 am 5:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
38 12140 SEWAGRAM EXP 3:50 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
39 12262 HWH CSTM DURONT 3:47 am 10:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
40 12222 HWH PUNE DURONT 3:47 am 11:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
41 22937 RAJKOT REWA EXP 3:55 am 4:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
42 19049 BDTS PATNA EXP 4:20 am 3:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
43 12187 MUMBAI GARIBRAT 4:20 am 12:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
44 11453 PRERANA EXPRESS 4:20 am 12:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
45 18609 RNC LTT EXPRESS 4:20 am 12:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
46 19051 SHRAMIK EXPRESS 4:20 am 7:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
47 19057 UDN VARANASI EX 4:20 am 1:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
48 12322 KOLKATA MAIL 4:35 am 11:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
49 18406 ADI PURI EXP 4:40 am 8:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
50 12844 ADI PURI EXP 4:40 am 8:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
51 18402 OKHA PURI EXP 4:40 am 10:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
52 12149 PUNE PPTA EXP 4:50 am 4:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
53 12168 BSB LTT SUP EXP 4:55 am 12:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
54 11078 JHELUM EXPRESS 5:15 am 3:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
55 18029 LTT SHALIMAR EX 5:15 am 12:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
56 13202 LTT RJPB EXP 5:25 am 9:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
57 11054 AMH LTT EXP 5:30 am 12:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
58 12597 GKP CSTM JANSADHARAN 5:30 am 12:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
59 22110 NZM LTT AC EXP 5:30 am 11:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
60 11015 KUSHINAGAR EXP 5:50 am 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
61 12880 BBS LTT SF EXP 5:50 am 1:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
62 12812 HTE LTT SUPER 5:50 am 1:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
63 22866 PURI LTT SF EXP 5:50 am 1:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
64 22847 VSKP LTT EXPRES 5:50 am 1:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
65 11094 MAHANAGARI EXP 6:15 am 2:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
66 12141 LTT PPTA EXPRES 6:20 am 4:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
67 12716 ASR NED EXPRESS 6:30 am 4:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
68 11407 PUNE LJN EXPRES 6:35 am 2:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
69 11057 AMRITSAR EXPRES 6:45 am 4:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
70 12811 HATIA EXPRESS 6:50 am 3:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
71 12879 LTT BBS SUP EXP 6:50 am 7:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
72 22865 LTT PURI SUP EX 6:50 am 8:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
73 22848 LTT VSKP SUP EX 6:50 am 5:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
74 15560 ADI DBG JANSADHARAN 7:00 am 12:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
75 17020 HYB AII EXP 7:00 am 3:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
76 01712 JBP LTT SUP SPL 7:00 am 2:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
77 22938 REWA RJT SUP EX 7:00 am 10:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
78 12780 GOA EXPRESS 7:30 am 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
79 11093 MAHANAGARI EXP 7:20 am 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
80 12167 LTT BSB SUP EXP 7:30 am 3:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
81 12142 PPTA LTT EXP 7:40 am 3:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
82 12656 NAVAJIVAN EXP 8:05 am 6:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
83 11060 CPR LTT EXPRESS 8:10 am 3:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
84 11056 GODAN EXPRESS 8:10 am 3:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
85 51198 WR BSL PASS 5:30 am 8:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
86 51158 ET BSL PASS 5:30 am 8:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
87 11039 MAHARASHTRA EXP 9:00 am 8:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
88 21028 MUMBAI MAIL 9:00 am 8:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
89 12294 ALD LTT DURONTO 9:05 am 2:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
90 22355 SUVIDHA TRAIN 9:05 am 4:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
91 59013 BHUSAVAL PASS 5:30 am 9:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
92 15018 GKP LTT EXP 5:50 pm 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
93 51181 DVL BSL PASS 5:30 am 10:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
94 12520 KYQ LTT AC EXP 10:30 am 5:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
95 12833 HOWRAH EXPRESS 11:10 am 1:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
96 19048 BGP SURAT EXP 11:45 am 6:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
97 19046 TAPTI GANGA EXP 11:45 am 6:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
98 14314 BE LTT EXPRESS 11:55 am 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
99 12335 BGP LTT EXPRESS 11:55 am 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
100 15646 GHY LTT EXP 11:55 am 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
101 15648 GHY LTT EXPRESS 11:55 am 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
102 12165 LTT BSB SUP EXP 12:00 pm 7:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
103 21067 PBH RBL EXP 12:00 pm 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
104 11067 SAKET EXPRESS 12:00 pm 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
105 11069 TULSI EXPRESS 12:00 pm 8:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
106 12533 PUSHPAK EXP 12:20 pm 8:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
107 12859 GITANJALI EXP 12:50 pm 12:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
108 12779 GOA EXPRESS 12:55 pm 6:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
109 17305 NZM LINK EXP 12:55 pm 6:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
110 12628 KARNATAKA EXP 12:55 pm 1:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
111 16125 MS JODHPUR EXP 1:00 pm 10:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
112 17037 SC BKN EXP 1:00 pm 5:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
113 59026 SURAT FAST PASS 1:00 pm 9:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
114 19063 DANAPUR EXPRESS 1:20 pm 1:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
115 12860 GITANJALI EXP 1:20 pm 9:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
116 17019 AII HYB EXP 1:35 pm 8:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
117 19418 ALD ADI EXP 1:35 pm 1:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
118 15017 GORAKHPUR EXP 1:35 pm 7:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
119 12742 PNBE VSG EXPRES 1:35 pm 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
120 11068 SAKET EXPRESS 1:35 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
121 21068 SAKET LINK EXP 1:35 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
122 11070 TULSI EXPRESS 1:35 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
123 12741 VSG PATNA EXP 1:40 pm 12:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
124 12166 BSB LTT SUP EXP 1:45 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
125 04434 NZM MMR SPL 1:45 pm 4:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
126 12171 LTT HW AC SUP 2:10 pm 1:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
127 12519 LTT KYQ AC EXP 2:10 pm 4:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
128 22455 SNSI KLK SUP EX 2:10 pm 12:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
129 12870 HWH CSTM EXPRES 2:25 pm 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
130 22512 KARMABHOOMI EXP 2:25 pm 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
131 03061 HWH LTT SPECIAL 2:28 pm 12:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
132 19454 PURI GIMB EXP 2:25 pm 6:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
133 14313 BAREILLY EXP 2:40 pm 3:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
134 12336 BHAGALPUR EXP 2:40 pm 6:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
135 15645 GUWAHATI EXPRES 2:40 pm 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
136 15647 GUWAHATI EXPRES 2:40 pm 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
137 11072 KAMAYANI EXPRES 2:45 pm 10:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
138 18422 AII PURI EXP 2:50 pm 6:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
139 19453 GIMB PURI EXP 2:50 pm 7:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
140 11082 GKP LTT EXP 2:50 pm 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
141 12162 LASHKAR EXPRESS 2:50 pm 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
142 12108 LJN LTT EXPRESS 2:50 pm 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
143 51286 NGP BSL PASS 5:30 am 2:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
144 12534 PUSHPAK EXPRESS 3:10 pm 8:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
145 16229 MYS BSB EXP 3:20 pm 11:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
146 16230 BSB MYS EXP 3:30 pm 3:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
147 12993 GIMB PURI EXP 3:30 pm 4:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
148 18502 GIMB VSKP EXP 3:30 pm 2:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
149 22939 HAPA BSP EXPRES 3:30 pm 4:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
150 22828 SURAT PURI EXP 3:30 pm 4:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
151 17623 NED BKN EXP 4:00 pm 7:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
152 11454 PRERANA EXPRESS 4:00 pm 3:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
153 18401 PURI OKHA EXP 4:00 pm 1:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
154 19047 ST BHAGALPUR EX 3:55 pm 7:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
155 19045 TAPTI GANGA EXP 3:55 pm 6:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
156 18501 VSKP GIMB EXP 4:00 pm 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
157 12406 GONDWANA EXPRES 5:30 am 3:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
158 22846 HTE PUNE EXP 4:40 pm 2:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
159 02222 HWH PUNE SF SPL 4:40 pm 2:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
160 02512 KYQ PUNE SPECIA 4:40 pm 2:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
161 12172 HW LTT AC SF 4:45 pm 11:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
162 22456 KLK SNSI SF EXP 4:45 pm 10:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
163 15029 GKP PUNE EXP 5:00 pm 4:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
164 01656 JBP PUNE SPECIA 5:00 pm 4:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
165 19064 DNR UDHNA EXP 5:10 pm 11:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
166 51188 KTE BSL PASS 5:30 am 5:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
167 06098 MAS ADI EXP 5:10 pm 5:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
168 12627 KARNATAKA EXP 5:20 pm 10:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
169 11038 GKP PUNE EXPRES 5:30 pm 4:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
170 12655 NAVJEEVAN EXP 5:35 pm 4:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
171 11059 CHHAPRA EXPRESS 5:40 pm 9:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
172 11055 GODAN EXPRESS 5:40 pm 8:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
173 11040 MAHARASHTRA EXP 5:50 pm 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
174 12542 LTT GKP SUP EXP 5:50 pm 5:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
175 22112 NGP BSL SUP EXP 5:30 am 5:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
176 12362 CSTM ASANSOL EX 6:15 pm 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
177 51153 CSTM BSL PASS 5:30 am 6:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
178 12869 HOWRAH SUP EXP 6:15 pm 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
179 12546 KARMABHUMI EXP 6:15 pm 12:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
180 15548 LTT JYG JANSADHARAN EXP 6:15 pm 11:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
181 22356 SUVIDHA EXPRESS 6:15 pm 3:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
182 17038 BKN SC EXP 6:25 pm 8:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
183 16126 JU MS EXPRESS 6:25 pm 4:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
184 18408 SNSI PURI EXP 6:20 pm 10:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
185 59025 ST AMRAVATI PAS 6:25 pm 10:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
186 12715 SACHKHAND EXP 6:35 pm 8:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
187 01711 CSTM JBP SPL 6:45 pm 5:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
188 22511 KARMABHOOMI EXP 6:45 pm 6:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
189 17624 BKN NED EXP 6:50 pm 2:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
190 11058 ASR CSTM EXP 6:55 pm 4:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
191 11066 DBG LTT EXPRESS 7:00 pm 3:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
192 11062 MFP LTT EXPRESS 7:00 pm 3:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
193 11065 DARBHANGA EXP 7:05 pm 1:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
194 11061 MUZAFFARPUR EXP 7:05 pm 10:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
195 51184 NRKR BSL PASS 5:30 am 7:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
196 11071 KAMAYANI EXPRES 7:20 pm 7:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
197 11016 KUSHINAGAR EXP 7:20 pm 4:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
198 59075 BHUSAVAL PASS 5:30 am 7:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
199 19052 BL SHRAMIK EXP 7:30 pm 5:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
200 19050 PNBE BDTS EXP 7:30 pm 7:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
201 12150 PPTA PUNE EXP 7:40 pm 5:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
202 02511 PUNE KYQ SPECIA 7:40 pm 3:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
203 13426 ST MALDA TOWN E 7:50 pm 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
204 12541 GKP LTT SUP EXP 7:55 pm 4:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
205 12617 MANGALA LDWEEP 8:05 pm 1:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
206 12188 JBP GARIB RATH 8:10 pm 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
207 22845 PUNE HATIA SUP 8:10 pm 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
208 15030 PUNE GKP EXPRES 8:20 pm 9:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
209 01655 PUNE JBP SPL 8:20 pm 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
210 22109 LTT NZM AC EXP 8:20 pm 10:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
211 12144 SLN LTT SF 8:35 pm 4:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
212 18030 SHM LTT EXPRESS 8:45 pm 4:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
213 12843 PURI ADI EXP 8:50 pm 7:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
214 18405 PURI ADI EXP 8:50 pm 7:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
215 12994 PURI GIMB EXP 8:50 pm 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
216 22827 PURI SURAT EXP 8:50 pm 3:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
217 12598 CSTM GKP JANSADHARAN 8:55 pm 6:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
218 04433 MMR NZM AC SPL 8:55 pm 3:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
219 12810 HWH MUMBAI MAIL 9:15 pm 5:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
220 12130 AZAD HIND EXP 9:30 pm 6:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
221 22940 BSP HAPA SF EX 9:40 pm 2:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
222 13425 MLDT ST EXP 9:40 pm 4:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
223 01714 HBJ CSTM SUP SP 9:50 pm 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
224 22906 HAPA OKHA LINK 10:00 pm 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
225 12906 HWH PBR OKHAEX 10:00 pm 7:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
226 12102 JNANESWARISUPDL 10:00 pm 5:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
227 11026 PUNE BSL EXP 5:30 am 9:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
228 12139 SEWAGRAM EXP 10:25 pm 6:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
229 12361 ASN CSTM EXPRES 10:30 pm 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
230 15559 DBG ADI JANSADHARAN 10:30 pm 9:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
231 11034 DBG PUNE EXP 10:30 pm 8:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
232 22132 GYAN GANGA SF 10:30 pm 8:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
233 15267 JANSADHARAN EXP 10:30 pm 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
234 15102 JANSADHARAN EXP 10:30 pm 4:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
235 15268 JANSADHARAN EXP 10:30 pm 7:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
236 15547 JYG LTT JANSADHARAN EXP 10:30 pm 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
237 12545 KARMABHUMI EXP 10:30 pm 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
238 11081 LTT GKP EXPRESS 10:30 pm 2:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
239 18610 RANCHI EXPRESS 10:30 pm 7:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
240 12153 HABIBGANJ EXP 10:40 pm 5:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
241 12161 LASHKAR EXPRESS 10:40 pm 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
242 12107 LUCKNOW SUP EXP 10:40 pm 3:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
243 12173 UDYOG NAGRI EXP 10:40 pm 6:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
244 12112 AMRAVATI CSTM E 10:50 pm 6:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
245 15101 JANSADHARAN EXP 10:55 pm 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
246 12104 LJN PUNE EXP 10:55 pm 8:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
247 12174 UDYOG NAGRI EXP 10:55 pm 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
248 12221 HOWRAH DURONTO 10:55 pm 7:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
249 12293 ALD DURONTO EXP 11:05 pm 12:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
250 12261 HOWRAH DURONTO 11:05 pm 7:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
251 12106 VIDARBHA EXPRES 11:15 pm 7:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
252 03062 LTT HWH SPECIAL 11:30 pm 8:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
253 12138 PUNJAB MAIL 11:35 pm 7:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
254 12950 PBR KAVIGURU EX 11:50 pm 8:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
255 18421 PURI AJMER EXP 11:50 pm 9:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
256 12146 PURI LTT SUP EX 11:50 pm 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
257 12152 SAMARSATA EXP 11:50 pm 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
258 12148 NZM KOP EXP 11:55 pm 4:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
259 12782 SWARNA JAYANTHI 11:55 pm 4:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
260 11053 LTT AZAMGARH EX 12:05 am 2:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
261 01713 LTT HBJ SUP SPL 12:05 am 7:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
262 51154 BSL CSTM PASS 7:05 am 7:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
263 51182 BSL DVL PASS 5:15 pm 11:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
264 51157 BSL ET PASS 8:40 pm 5:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
265 51187 BSL KTE PASS 9:30 am 3:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
266 51285 BSL NGP PASS 7:30 pm 8:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
267 22111 BSL NGP SUP EXP 5:35 am 4:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
268 51183 BSL NRKR PASS 6:30 am 4:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
269 11025 BSL PUNE EXP 12:25 am 12:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
270 59076 BSL ST BCT PASS 8:45 am 8:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
271 51197 BSL WR PASS 2:30 pm 9:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
272 12405 GONDWANA EXPRES 5:40 am 7:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
273 59078 SURAT PASSENGER 12:35 am 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
274 59014 SURAT PASSENGER 6:25 pm 4:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
ನೀವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸೈಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವರಗಳು, ರೈಲುಗಳ ಸಮಯ, ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೈಲು, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!