Search
 • Follow NativePlanet
Share
ಮುಖಪುಟ » ರೈಲು(ಗಳು) » ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳು

Trains from Mokama Jn (MKA)

# ಸಂಖ್ಯೆ ರೈಲು ಹೆಸರು ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಮನ ಚಲಿಸುವ ದಿನಗಳು
1 12334 VIBHUTI EXPRESS 12:03 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 13049 AMRITSAR EXP 12:08 am 10:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 75206 BKP BJU DEMU PASS 12:12 am 1:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 13246 CAPITAL EXP 12:34 am 12:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 13248 KYQ CAPITAL EXP 12:34 am 10:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 08112 PNBE TATA SPL 1:25 am 9:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 22844 PNBE BSP EXPRES 1:27 am 5:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 13245 CAPITAL EXPRESS 2:02 am 4:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 13247 RJPB CAPITAL EX 2:02 am 4:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 13005 AMRITSAR MAIL 2:10 am 8:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 15636 DWARKA EXPRESS 2:22 am 4:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 25632 GHY BKN LINK EXP 2:22 am 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 15632 GHY BME BKN EXP 2:22 am 9:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 15484 MAHANANDA EXP 2:24 am 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 63205 KIUL PNBE MEMU 2:31 am 5:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 12333 VIBHUTI EXPRESS 2:41 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 13483 FARAKKA EXPRESS 3:04 am 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 13413 FARAKKA EXPRESS 3:04 am 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 12332 HIMGIRI EXPRESS 3:13 am 11:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 13415 MLDT PNBE EXPRE 3:30 am 5:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 12359 PNBE GARIB RATH 3:30 am 5:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 13050 ASR HWH EXPRESS 4:02 am 3:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 12351 DANAPUR EXPRESS 4:19 am 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 13287 SOUTH BIHAR EXP 4:46 am 7:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 83131 GRD DNR LINK 5:48 am 8:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 13131 KOAA ANVT EXP 5:48 am 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 53043 HWH RGD PASS 5:56 am 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 25631 BKN GHY EXPRESS 6:02 am 12:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 15631 BME GHY EXPRESS 6:02 am 12:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
30 12024 JANSHATABDI EXP 6:52 am 1:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
31 13236 INTERCITY EXP 7:13 am 1:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
32 12570 JYG GARIB RATH 7:29 am 1:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
33 12318 AKAL TAKHAT EXP 7:39 am 3:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
34 18449 B NATH DHAM EXP 8:11 am 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
35 12331 HIMGIRI EXPRESS 8:11 am 12:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
36 18184 DNR TATA EXP 8:20 am 5:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
37 18697 KOSHI EXP 8:29 am 10:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
38 63207 JAJ PNBE MEMU 8:30 am 12:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
39 12368 VIKRAMSHILA EXP 8:32 am 12:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
40 08449 BBS PNBE SPL 8:41 am 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
41 13008 U A TOOFAN EXP 8:53 am 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
42 13226 INTERCITY EXPRE 9:07 am 3:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
43 23226 SHC LINK EXPRES 9:07 am 2:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
44 13401 INTERCITY EXP 9:12 am 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
45 12304 POORVA EXPRESS 9:20 am 4:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
46 55527 JYG PNBE PASS 9:22 am 12:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
47 12567 RAJYA RANI EXP 9:42 am 11:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
48 63272 PNBE MKA MEMU 5:30 am 9:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
49 63209 JAJ PNBE MEMU 9:56 am 1:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
50 18622 PATLIPUTRA EXP 10:17 am 12:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
51 18450 B NATH DHAM EXP 10:22 am 3:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
52 13332 PNBE DHN EXPRES 10:31 am 4:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
53 15646 GHY LTT EXP 10:45 am 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
54 15713 INTERCITY EXP 11:02 am 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
55 53049 HWH MKA PAS 5:30 am 11:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
56 12578 BAGMATI EXPRESS 11:20 am 2:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
57 13133 SDAH BSB EXP 11:21 am 9:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
58 13119 SDAH DLI EXP 11:21 am 11:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
59 14055 BRAHMPUTRA MAIL 11:37 am 6:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
60 13281 NTSK RJPB EXP 11:47 am 2:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
61 63208 PNBE JSME MEMU 11:52 am 3:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
62 12335 BGP LTT EXPRESS 11:57 am 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
63 22843 BSP PNBE EXP 11:57 am 1:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
64 15648 GHY LTT EXPRESS 11:57 am 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
65 03511 ASN PNBE SPECIA 12:12 pm 2:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
66 15635 GUWAHATI EXPRES 12:32 pm 7:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
67 19048 BGP SURAT EXP 12:33 pm 6:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
68 73207 BJU MKA DEMU 5:30 am 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
69 03428 HW MLDT SPL 1:27 pm 11:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
70 12568 RAJYA RANI EXP 2:00 pm 4:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
71 12317 AKAL TAKHT EXP 2:29 pm 5:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
72 63210 PNBE JAJ MEMU 2:35 pm 5:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
73 12303 POORVA EXPRESS 2:35 pm 7:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
74 13331 DHN PNBE EXPRES 2:53 pm 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
75 12336 BHAGALPUR EXP 3:05 pm 6:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
76 15645 GUWAHATI EXPRES 3:05 pm 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
77 15647 GUWAHATI EXPRES 3:05 pm 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
78 12367 VIKRAMSHILA EXP 3:04 pm 8:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
79 19047 ST BHAGALPUR EX 3:21 pm 7:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
80 08450 PNBE BBS SPL 3:30 pm 7:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
81 22644 PNBE ERS EXPRES 3:34 pm 4:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
82 73209 BJU MKA DEMU 5:30 am 3:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
83 08111 TATA PNBE SPL 3:37 pm 6:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
84 15714 INTERCITY EXP 3:44 pm 9:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
85 03429 MLDT ANVT SPL 4:00 pm 2:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
86 03427 MLDT HW SPL 4:00 pm 2:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
87 14056 BRAHMPUTRA MAIL 4:14 pm 4:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
88 12350 NDLS BGP EXPRES 4:26 pm 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
89 13282 RJPB NTSK EXP 4:26 pm 10:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
90 03512 PNBE ASN SPL 4:33 pm 10:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
91 53044 RGD HWH PASS 4:40 pm 12:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
92 63212 PNBE JAJ MEMU 4:48 pm 8:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
93 18183 TATA DNR EXP 4:55 pm 7:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
94 18621 PATLIPUTRA EXP 5:14 pm 5:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
95 12569 JYG ANVT G RATH 5:22 pm 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
96 13225 INTERCITY EXPRE 5:33 pm 7:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
97 23225 RJPB LINK EXP 5:33 pm 7:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
98 22643 PATNA EXPRESS 5:52 pm 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
99 55528 PNBE JYG PASS 6:27 pm 2:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
100 13402 INTERCITY EXP 6:37 pm 10:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
101 13007 U ABHATOOFAN EX 6:44 pm 6:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
102 18698 KOSHI EXP 6:49 pm 12:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
103 12577 BAGMATI EXPRESS 6:55 pm 11:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
104 13134 BSB SDAH EXPRES 7:10 pm 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
105 13120 DLI SDAH EXP 7:10 pm 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
106 12370 HW HWH S F EXP 7:24 pm 3:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
107 12328 UPASANA EXPRESS 7:24 pm 3:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
108 12369 KUMBHA EXPRESS 7:28 pm 4:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
109 12327 UPASANA EXPRESS 7:28 pm 6:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
110 13235 INTERCITY EXP 7:58 pm 11:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
111 13132 ANVT KOAA EXP 8:01 pm 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
112 83132 DNR GRD LINK EX 8:01 pm 4:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
113 63222 PNBE MKA MEMU 5:30 am 8:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
114 12023 JANSHATABDI EXP 8:35 pm 10:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
115 12349 BGP NDLS EXP 8:46 pm 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
116 63211 JSME PNBE MEMU 9:22 pm 12:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
117 63218 DNR MKA DEMU 5:30 am 9:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
118 12360 KOL GARIB RATH 9:56 pm 5:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
119 13288 SOUTH BIHAR EXP 10:20 pm 8:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
120 75205 BJU BKP DEMU 10:32 pm 11:12 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
121 12352 RJPB HWH EXPRES 10:48 pm 6:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
122 13484 FARAKKA EXPRESS 11:03 pm 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
123 13414 FARKKA EXPRESS 11:03 pm 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
124 63206 PNBE KIUL MEMU 11:18 pm 12:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
125 13006 ASR HWH MAIL 11:32 pm 7:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
126 13416 PNBE MLDT EXPRE 11:52 pm 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
127 15483 MAHANANDA EXP 11:56 pm 10:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
128 73210 MKA BJU DEMU 1:00 pm 2:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
129 73208 MKA BJU DEMU 9:50 am 11:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
130 63217 MKA DNR MEMU 6:05 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
131 53050 MKA HWH PASS 12:10 pm 3:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
132 63221 MKA PNBE MEMU 5:30 am 7:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
133 63271 MKA PNBE MEMU 3:40 pm 6:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
ನೀವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸೈಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವರಗಳು, ರೈಲುಗಳ ಸಮಯ, ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೈಲು, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!