Search
 • Follow NativePlanet
Share
ಮುಖಪುಟ » ರೈಲು(ಗಳು) » ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳು

Trains from Dehri On Son (DOS)

# ಸಂಖ್ಯೆ ರೈಲು ಹೆಸರು ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಮನ ಚಲಿಸುವ ದಿನಗಳು
1 12439 RNC NDLS RAJ EX 12:22 am 10:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 13348 PALAMOU EXP 1:00 am 7:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 23348 PNBE SGRL LNK E 1:00 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 12942 PARASNATH EXP 12:54 am 11:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 13347 PALAMOU EXPRESS 1:55 am 8:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 23347 SGRL PNBE LNK E 1:55 am 8:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 12322 KOLKATA MAIL 1:43 am 11:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 13307 GANGASUTLEJ EXP 2:01 am 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 12398 MAHABODHI EXP 2:12 am 5:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 12440 NDLS RNC RAJ EX 2:37 am 9:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 22912 SHIPRA EXP 2:51 am 1:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 12175 CHAMBAL EXP 2:51 am 5:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 12177 CHAMBAL EXP 2:51 am 8:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 12878 NDLS RNC G RATH 3:00 am 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 01709 JBP GAYA SPECIA 3:00 am 4:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 12815 NANDAN KANAN EX 3:11 am 5:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 12311 HWH DLI KLK MAI 4:02 am 4:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 12875 NEELACHAL EXP 4:26 am 9:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 18609 RNC LTT EXPRESS 4:26 am 12:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 12941 BVC ASANSOL EXP 4:40 am 10:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 13152 KOLKATA EXP 4:53 am 3:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 13244 BBU PNBE INTERCITY 5:12 am 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 18103 JALIANWALA B EX 5:16 am 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 14223 BUDH PURNIMA EX 5:31 am 8:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 18631 RNC GARIBNWAZ E 5:54 am 5:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 18611 RNC BSB EXPRESS 5:54 am 8:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 18311 SBP BSB EXPRESS 5:54 am 8:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 13009 DOON EXPRESS 6:32 am 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 12321 HWH MUMBAI MAIL 6:38 am 11:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
30 12389 GAYA MS EXPRESS 6:49 am 8:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
31 53614 MGS GAYA PASS 6:50 am 10:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
32 11045 DIKSHABHOOMI EX 7:25 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
33 12307 HWH JU EXPRESS 7:39 am 6:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
34 22307 MTD BKN LINK EXP 7:41 am 8:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
35 12382 POORVA EXPRESS 8:05 am 4:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
36 03151 SDAH JAT SPECIA 8:17 am 10:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
37 22410 GAYA GARIB RATH 8:19 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
38 12818 JHARKHAND EXPRE 8:37 am 4:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
39 53522 BSB ASN PASS 9:24 am 9:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
40 53607 GAYA DOS PASS 5:30 am 9:47 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
41 12354 LKU HWH EXP 10:00 am 6:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
42 53611 BRWD DOS PASS 5:30 am 10:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
43 53362 BSB BRKA PASS 11:02 am 8:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
44 12802 PURSHOTTAM EXP 12:07 pm 5:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
45 53363 GAYA DOS PASS 5:30 am 12:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
46 53361 BRKA BSB PASS 12:37 pm 5:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
47 09311 INDB KOLKATA SP 1:05 pm 10:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
48 18104 JALIANWALA B EX 1:09 pm 9:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
49 53601 GAYA DOS PASS 5:30 am 2:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
50 53357 BRKA DOS PASS 5:30 am 2:58 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
51 12801 PURUSHOTTAM EXP 3:09 pm 4:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
52 12397 MAHABODHI EXP 3:26 pm 5:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
53 12353 HWH LKU EXP 4:04 pm 8:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
54 12381 POORVA EXPRESS 4:04 pm 7:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
55 03061 HWH LTT SPECIAL 4:06 pm 12:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
56 53521 ASN BSB PASS 5:23 pm 9:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
57 53603 GAYA DOS PASS 5:30 am 5:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
58 18632 RNC GARIB NAWAZ 5:47 pm 4:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
59 01710 GAYA JBP SPL 5:47 pm 6:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
60 18612 BSB RNC EXPRESS 5:47 pm 4:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
61 18312 BSB SBP EXPRESS 5:47 pm 11:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
62 11046 DIKSHABHUMI EXP 6:04 pm 3:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
63 53610 MGS DOS PASS 5:30 am 6:32 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
64 12308 JU HWH SUPFAST 6:40 pm 4:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
65 22308 BKN HWH SUPFAST 6:40 pm 4:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
66 23010 DOON EXXPRESS 7:30 pm 6:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
67 13010 DOON EXPRESS 7:30 pm 6:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
68 12816 NANDAN KANAN EX 7:43 pm 12:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
69 53613 GAYA MGS PASS 7:57 pm 11:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
70 12390 MS GAYA EXPRESS 8:27 pm 9:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
71 13167 KOAA AGC EXPRES 8:30 pm 4:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
72 22409 ANVT GARIB RATH 8:38 pm 11:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
73 03152 JAT SDAH SUP SP 9:17 pm 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
74 53349 BRWD DOS PASS 5:30 am 9:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
75 22911 SHIPRA EXPRESS 9:48 pm 6:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
76 12178 CHAMBAL EXPRESS 9:48 pm 6:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
77 12176 CHAMBAL EXPRESS 9:48 pm 6:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
78 12312 KALKA MAIL 10:02 pm 7:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
79 13243 PNBE BBU INTCITY 10:02 pm 11:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
80 18610 RANCHI EXPRESS 10:28 pm 7:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
81 13151 JAMMU TAWI EXP 10:43 pm 8:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
82 12876 NEELACHAL EXP 10:53 pm 5:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
83 13168 AGC KOAA EXP 10:53 pm 8:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
84 12817 JHARKHAND SJ EX 11:06 pm 1:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
85 14224 BUDHPURNIMA EXP 11:10 pm 5:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
86 13308 GANGASATLUJ EXP 11:53 pm 4:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
87 12877 RNC GARIB RATH 11:57 pm 10:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
88 53612 DOS BRWD PASS 7:05 pm 11:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
89 53358 DOS BRKA PASS 3:40 pm 11:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
90 53350 DOS BRWD PASS 5:35 am 10:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
91 53604 DOS GAYA PASS 10:35 am 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
92 53602 DOS GAYA PASS 3:00 pm 5:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
93 53364 DOS GAYA PASS 1:20 pm 3:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
94 53608 DOS GAYA PASS 6:52 pm 8:48 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
95 53609 DOS MGS PASS 9:52 am 12:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
ನೀವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸೈಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವರಗಳು, ರೈಲುಗಳ ಸಮಯ, ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೈಲು, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!