Search
 • Follow NativePlanet
Share
ಮುಖಪುಟ » ರೈಲು(ಗಳು) » ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳು

Trains from Jharsuguda Jn (JSG)

# ಸಂಖ್ಯೆ ರೈಲು ಹೆಸರು ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಮನ ಚಲಿಸುವ ದಿನಗಳು
1 22846 HTE PUNE EXP 12:15 am 2:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 02512 KYQ PUNE SPECIA 12:15 am 2:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 58114 BSP TATA PASS 12:40 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 18030 SHM LTT EXPRESS 12:55 am 4:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 12831 BBS GARIB RATH 1:20 am 8:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 22829 BHUJ SHM EXP 1:25 am 9:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 14709 BKN PURI EXP 1:40 am 10:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 22909 BL PURI S F EX 1:40 am 10:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 18474 JU PURI EXPRESS 1:40 am 11:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 19660 UDZ SHM EXP 1:25 am 9:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 18029 LTT SHALIMAR EX 2:00 am 12:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 02222 HWH PUNE SF SPL 2:00 am 2:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 17006 DBG HYB EXPRESS 2:20 am 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 17008 DBG SC EXPRESS 2:20 am 10:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 58113 TATA BSP PASS 2:30 am 6:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 12832 DHN GARIB RATH 2:45 am 10:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 18190 ALLP LINK EXP 3:40 am 9:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 13352 DHANBAD EXPRESS 3:40 am 1:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 12810 HWH MUMBAI MAIL 4:00 am 5:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 22830 SHM BHUJ SF EX 4:25 am 4:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 19659 SHM UDZ EXPRESS 4:25 am 8:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 12859 GITANJALI EXP 4:27 am 12:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 13425 MLDT ST EXP 5:00 am 4:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 12833 HOWRAH EXPRESS 5:02 am 1:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 18108 KRPU ROU EXPRES 5:25 am 6:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 12130 AZAD HIND EXP 5:52 am 6:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 18452 TAPASWINI EXPRE 6:15 am 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 22906 HAPA OKHA LINK 6:30 am 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 12906 HWH PBR OKHAEX 6:30 am 7:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
30 18418 RAJYA RANI EXP 6:35 am 8:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
31 18105 ROU BBS INT EXP 6:57 am 12:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
32 18005 HWH KORAPUT EXP 7:50 am 11:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
33 12950 PBR KAVIGURU EX 7:55 am 8:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
34 12152 SAMARSATA EXP 7:55 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
35 18508 HIRAKUND EXP 8:25 am 11:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
36 12834 HWH ADI EXPRESS 8:10 am 1:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
37 18638 YPR HATIA EXP 8:20 am 1:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
38 18112 YPR TATA EXP 8:20 am 12:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
39 22806 NDLS BBS SUP EX 9:15 am 4:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
40 58136 SBP JSG PASS 5:30 am 9:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
41 78103 ROU SBP PASSENGER 9:45 am 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
42 12872 ISPAT EXPRESS 9:45 am 6:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
43 18312 BSB SBP EXPRESS 10:00 am 11:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
44 58131 ROU PURI PASS 10:35 am 12:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
45 12869 HOWRAH SUP EXP 11:07 am 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
46 12767 NED SRC SUP EX 11:07 am 7:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
47 22893 SNSI HWH SUP EX 11:07 am 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
48 18477 UTKAL EXPRESS 11:40 am 9:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
49 22511 KARMABHOOMI EXP 11:52 am 6:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
50 22845 PUNE HATIA SUP 12:07 pm 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
51 58214 BSP JSG PASS 5:30 am 12:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
52 78104 SBP ROU PASSENGER 1:25 pm 4:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
53 13426 ST MALDA TOWN E 1:20 pm 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
54 02511 PUNE KYQ SPECIA 1:35 pm 3:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
55 13288 SOUTH BIHAR EXP 1:35 pm 8:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
56 12880 BBS LTT SF EXP 2:05 pm 1:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
57 14710 PURI BKN EXPRES 2:05 pm 10:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
58 22866 PURI LTT SF EXP 2:05 pm 1:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
59 22910 PURI VALSAD EXP 2:05 pm 7:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
60 22844 PNBE BSP EXPRES 1:55 pm 5:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
61 13287 SOUTH BIHAR EXP 2:05 pm 7:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
62 58216 TIG JSG PASS 5:30 am 2:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
63 12812 HTE LTT SUPER 2:05 pm 1:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
64 58112 ITR TATA PASSGN 2:40 pm 11:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
65 18311 SBP BSB EXPRESS 2:25 pm 8:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
66 58111 TATA ITR PASS 3:30 pm 6:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
67 18507 VSKP ASR HKG EX 3:15 pm 11:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
68 12375 MAS ASN EXPRESS 3:05 pm 9:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
69 12836 YPR HATIA EXP 3:05 pm 7:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
70 12890 YPR TATA EXP 3:05 pm 7:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
71 18478 KALINGAUTKALEXP 3:20 pm 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
72 12871 ISPAT EXPRESS 3:45 pm 8:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
73 58133 ROU JSG PASS 5:30 am 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
74 17005 HYB RXL EXPRESS 5:47 pm 5:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
75 17007 SC DBG EXPRESS 5:47 pm 1:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
76 58132 PURI ROU PASS 6:00 pm 8:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
77 22805 BBS NDLS SUP EX 6:55 pm 8:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
78 58118 G JSG PASS 5:30 am 7:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
79 58161 HTE JSG PASS 5:30 am 7:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
80 22905 OKHA HOWRAH EXP 7:25 pm 3:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
81 12905 PBR HOWRAH EXP 7:25 pm 3:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
82 18106 BBS ROU INT EXP 7:35 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
83 12129 AZAD HIND EXP 7:47 pm 3:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
84 18107 ROU KRPU EXPRES 7:55 pm 8:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
85 18006 KORAPUT HWH EXP 8:00 pm 6:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
86 58138 SBP JSG PASS 5:30 am 8:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
87 13351 DHN ALAPPUZHA E 8:50 pm 7:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
88 18189 TATA ALLP EXP 8:50 pm 7:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
89 12949 KAVIGURU EXPRES 9:00 pm 8:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
90 12151 SAMARSATA EXP 9:00 pm 8:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
91 18451 TAPASWINI EXPRE 9:20 pm 7:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
92 12809 HOWRAH MAIL 9:40 pm 5:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
93 12860 GITANJALI EXP 9:43 pm 9:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
94 12870 HWH CSTM EXPRES 10:20 pm 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
95 22894 HWH SNSI EXPRES 10:20 pm 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
96 22512 KARMABHOOMI EXP 10:20 pm 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
97 12768 NED WKLY EXP 10:20 pm 6:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
98 12376 ASN MAS EXPRESS 10:40 pm 10:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
99 18637 HTE YPR EXP 10:40 pm 5:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
100 12835 HTE YPR EXPRESS 10:40 pm 5:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
101 12889 TATA YPR EXP 10:40 pm 5:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
102 18111 TATA YPR EXP 10:40 pm 5:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
103 18473 PURI JU EXPRESS 11:25 pm 12:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
104 18417 RAJYA RANI EXP 11:10 pm 6:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
105 22843 BSP PNBE EXP 11:32 pm 1:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
106 12811 HATIA EXPRESS 11:32 pm 3:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
107 12879 LTT BBS SUP EXP 11:50 pm 7:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
108 22865 LTT PURI SUP EX 11:50 pm 8:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
109 58213 JSG BSP PASS 5:35 pm 9:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
110 58117 JSG G PASS 7:15 am 9:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
111 58162 JSG HTE PASS 7:30 am 5:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
112 58134 JSG ROU PASS 9:15 am 11:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
113 58137 JSG SBP PASS 5:25 pm 6:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
114 58135 JSG SBP PASS 4:35 am 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
115 58215 JSG TIG PASS 12:50 pm 7:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
ನೀವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸೈಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವರಗಳು, ರೈಲುಗಳ ಸಮಯ, ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೈಲು, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!