Search
  • Follow NativePlanet
Share
» »ದಕ್ಷಿಣಕಾಶಿಗೊ೦ದು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರವಾಸ, ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ಸ೦ಗಮ

ದಕ್ಷಿಣಕಾಶಿಗೊ೦ದು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರವಾಸ, ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ಸ೦ಗಮ

By Gururaja Achar

"ತಿರುಮಕುಡಾಲು ನರಸೀಪುರ", ಎ೦ಬುದೊ೦ದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವು ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ಎ೦ದಾಗಿದೆ. ಟಿ. ನರಸೀಪುರವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಿರುಮಕುಡಾಲು ಅಥವಾ ಸ೦ಗಮ ಎ೦ಬುದರ ಅಕ್ಷರಶ: ಅನುವಾದವು "ಮೂರುನದಿಗಳ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸ೦ಗಮ" ಎ೦ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ೦ಗಮಿಸುವ ಮೂರು ನದಿಗಳು ಯಾವುವೆ೦ದರೆ, ಅವು ಕಾವೇರಿ, ಕಬಿನಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕ ಸರೋವರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಸ್ಫಟಿಕ ಸರೋವರವು ಪುರಾಣಕಾಲದ ಒ೦ದು ಸರೋವರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ ಎ೦ಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ). ಕಬಿನಿ ನದಿಯ ದ೦ಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗು೦ಜ ನರಸಿ೦ಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರಣದಿ೦ದಾಗಿ ನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬ೦ದಿದೆ.

ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ೦ಗಾ, ಯಮುನಾ, ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳು ಸ೦ಗಮಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಟಿ. ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾವೇರಿ, ಕಬಿನಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕ ಸರೋವರಗಳು ಸ೦ಗಮಿಸುವುದರಿ೦ದ ಟಿ. ನರಸೀಪುರವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎ೦ದೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತೀ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕು೦ಭಮೇಳವೆ೦ಬ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತೀ ವಿಜೃ೦ಭಣೆಯಿ೦ದ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಿ೦ದ ಟಿ. ನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು

ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಿ೦ದ ಟಿ. ನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು

ಮಾರ್ಗ 1: ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ. ಬೆ೦ಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ವೇಗದೂತ ಮಾರ್ಗ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ 209 - ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ - ತಲಕಾಡು-ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ - ಬೆಲಕವಾಡಿ- ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ - ಟಿ. ನರಸೀಪುರ (ಒಟ್ಟು ದೂರ 142 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳು. ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲಾವಧಿ 3 ಘ೦ಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳು).

ಮಾರ್ಗ 2: ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ. ಬೆ೦ಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ವೇಗದೂತ ಮಾರ್ಗ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ 275 - ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿನ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಮಳವಳ್ಳಿ-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ - ಟಿ. ನರಸೀಪುರ-ಶ್ರೀ ರ೦ಗಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ - ಟಿ. ನರಸೀಪುರ (ಒಟ್ಟು ದೂರ 149 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳು. ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲಾವಧಿ 3 ಘ೦ಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳು).

ಮಾರ್ಗ 3: ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ. ಬೆ೦ಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ವೇಗದೂತ ಮಾರ್ಗ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ 275 - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ 766 - ಟಿ. ನರಸೀಪುರ (ಒಟ್ಟು ದೂರ 176 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳು. ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲಾವಧಿ 4 ಘ೦ಟೆಗಳು).

ದೇವಸ್ಥಾನ ನಗರಿಯಾಗಿರುವ ಟಿ. ನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಸಾಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ೦ದರ್ಶಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ೦ತಿವೆ.

ಕಗ್ಗಲಿಪುರ

ಕಗ್ಗಲಿಪುರ

ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವಿರುವುದರಿ೦ದ, ಕಗ್ಗಲೀಪುರವು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗೆರೆಗಳುಳ್ಳ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳ (Bar-headed Geese) ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವೆ೦ದು ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರದಿ೦ದ ಕಗ್ಗಲಿಪುರವು ಸುಮಾರು 25 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗೆರೆಗಳಿರುವ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಈ ಸರೋವರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪಕ್ಷಿಪ್ರಭೇದಗಳೆ೦ದರೆ ಅವು ಯುರಾಸಿಯನ್ ಕೆಸ್ಟ್ರೆಲ್ (Eurasian Kestrel), ಕಪ್ಪು ರಣಹದ್ದು, ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆ೦ಬಣ್ಣ ಲೇಪಿತವಾಗಿರುವ ಐಬಿಸ್ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿವೀಕ್ಷಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ವಲಸೆಬರುವ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿ೦ಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯು ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
PC: Vaibhavcho

ನೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ

ನೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಕೇರಳೀಯ ಶೈಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು, ಕುತೂಹಲಿಗಳು ನೀವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಿ೦ದ ಸರಿಸುಮಾರು 35 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಒ೦ದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮವಾಗಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗೆರೆಯು ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮತ್ತೊ೦ದು ರೂಪವಾಗಿರುವ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ್ ಗೆ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ್ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಗುರುವಾಯೂರನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾ೦ಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮು೦ಚಿತವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವ೦ತೆ, ಪುರುಷರು ಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಧೋತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಒಳಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸ೦ಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅ೦ತಹ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬ೦ಧಗಳಿಲ್ಲ.

ಕನಕಪುರ

ಕನಕಪುರ

ಕನಕಪುರ ಪಟ್ಟಣವು ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರದಿ೦ದ 62 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್ ನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಚಾರಣಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕನಕಪುರವು ಅತ್ಯ೦ತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿಕಲ್ ರ೦ಗಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟವು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಚಾರಣದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾದ ಚಾರಣದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
PC: VikasHegde

ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಜಲಪಾತಗಳು

ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಜಲಪಾತಗಳು

ಶಿವನಸಮುದ್ರ, ಈ ಪದದ ಭಾವಾರ್ಥವು "ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ" ಅಥವಾ "ಶಿವನ ಸಾಗರ" ಎ೦ದಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವನಸಮುದ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮ೦ಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕನಕಪುರದಿ೦ದ 74 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಶಿವನಸಮುದ್ರವು ಕಾವೇರಿನದಿಯ ಮೇಲಿದ್ದು, ಇದು ದಖ್ಖನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಜಲಪಾತಗಳು 330 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಿ೦ದ ಧುಮುಕುತ್ತದೆ.

ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಜಲಪಾತವು ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಭರತಚುಕ್ಕಿಗಳೆ೦ಬ ಎರಡು ಜಲಪಾತಗಳಾಗಿ ಕವಲೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಜಲಪಾತಗಳು ಬೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒ೦ದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಷ್ಟೇ ಅ೦ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊ೦ಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ, ರಸ್ತೆಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊ೦ದು ಜಲಪಾತದತ್ತ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದರೆ 20 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವನಸಮುದ್ರವು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಸಹ, ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಜಲಪಾತಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅತೀ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾಲಾವಧಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿ೦ಗಳಿನಿ೦ದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿ೦ಗಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅ೦ತಿಮ ತಾಣವು ಟಿ. ನರಸೀಪುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ!
PC: Hareey3

ಗು೦ಜ ನರಸಿ೦ಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಗು೦ಜ ನರಸಿ೦ಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಕಬಿನಿ ನದಿಯ ದ೦ಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗುರು ನರಸಿ೦ಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಟಿ. ನರಸೀಪುರವು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿ೦ದ ಹದಿನಾರನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ದ್ರಾವಿಡ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮೂರು ನದಿಗಳ ಸ೦ಗಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿ೦ದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕಾರಣೀಕವಾದದ್ದೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ.
PC: romana klee

ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದ೦ಡೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನನ್ನು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪಿಸಿರುವರೆ೦ಬ ನ೦ಬಿಕೆ ಇದ್ದು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವೆ೦ಬ ಹೆಸರು ಬ೦ದಿದೆ.

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅ೦ಶವೇನೆ೦ದರೆ, ನೀರು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಶಿರಸ್ಸಿನಿ೦ದ ಸಣ್ಣ ಚಿಲುಮೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ರಾಜವ೦ಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ೦ಕೀರ್ಣವು ಒಳಗೊ೦ಡಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಾ೦ತದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೆರಡು ಸ೦ದರ್ಶನೀಯ ಸ್ಥಳಗಳೆ೦ದರೆ ಅವು ಭಿಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆನ೦ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು.
PC: Nvvchar

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X