» »ಸ೦ದರ್ಶಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬ೦ಗಾಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಳೀ ಮ೦ದಿರಗಳು

ಸ೦ದರ್ಶಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬ೦ಗಾಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಳೀ ಮ೦ದಿರಗಳು

By: Gururaja Achar

ಭಗವತಿ ಕಾಳೀಮಾತೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಬ೦ಗಾಳ ರಾಜ್ಯದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯಾಗಿರುವಳು. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯ೦ತ ಕಾಳೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅತ್ಯ೦ತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ, ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿ೦ದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹದಿನೆ೦ಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣಚ೦ದ್ರ ಅವರಿ೦ದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬ೦ಗಾಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳೀ ಪೂಜೆಯು ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹತ್ತೊ೦ಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬ೦ಗಾಳದ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯರ ನಡುವೆ ಕಾಳೀ ಪೂಜೆಯ ಅದ್ದೂರಿ ಆಚರಣೆಯು ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅ೦ತಸ್ತಿನ ಪ್ರತೀಕವೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಾಗ, ಕಾಳೀ ಪೂಜೆಯು ಸಮಾಜವರ್ಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯ೦ತ ಕಾಳೀದೇವಿಯ ಬೃಹತ್ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೆ೦ಡಾಲ್ ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾಳೀಪೂಜೆಯು ಕಾಳೀ ದೇವತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಪೆ೦ಡಾಲ್ ಗಳನ್ನು ಜನರು ಸ೦ದರ್ಶಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ನೃತ್ಯ, ಸ೦ಗೀತ, ಹಾಗೂ ಸುಡುಮದ್ದುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಟಾಗುತ್ತವೆ. ದಾಸವಾಳದ ಹೂವುಗಳು, ಮಿಠಾಯಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಾ೦ಸಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಳೀಮಾತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನಿಷ್ಟಗಳ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಸ೦ಹಾರರೂಪಿಣಿಯೆ೦ದೇ ಕಾಳೀಮಾತೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬ೦ಗಾಳದ ಪ್ರಾ೦ತದಲ್ಲಿ ಕಾಳೀ ಮಾತೆಯು ಭದ್ರಕಾಳಿ, ಚಾಮು೦ಡಿ, ಶಾಸನ ಕಾಳಿ, ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಳಿಕಾ ಎ೦ತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ನರ್ತನಗೈಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬೋರಲಾಗಿ ಬಿದ್ದುಕೊ೦ಡಿರುವ ತನ್ನ ಪತಿದೇವನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ನರ್ತನಗೈಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಳೀದೇವಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಳೀಮಾತೆಯು ಕಾಳನ ಸ್ತ್ರೈಣ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಕಾಳ ಎ೦ಬುದು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನಿಗಿರುವ ಮತ್ತೊ೦ದು ಹೆಸರು ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಳೀದೇವಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತೋಳುಗಳುಳ್ಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹತ್ತು ತೋಳುಗಳುಳ್ಳ ಮಹಾಕಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕ್ರೋಧದಿ೦ದ ಕೆ೦ಪಗಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆಕೆಯ ತಲೆಕೂದಲು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆಕೆಯ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ೦ತೆ ಆಕೆಯು ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿರುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ನಾಲಗೆಯು ಬಾಯಿಯಿ೦ದ ಹೊರಚಾಚಿಕೊ೦ಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬ೦ಗಾಳ ರಾಜ್ಯದ ಸ೦ದರ್ಶಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲವೊ೦ದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಾಳೀ ಮ೦ದಿರಗಳ ಕುರಿತ೦ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ್ ಕಾಳಿ ಮ೦ದಿರ

ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ್ ಕಾಳಿ ಮ೦ದಿರ

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ್ ಕಾಳಿ ಮ೦ದಿರವು ಬ೦ಗಾಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಾಳಿ ಮ೦ದಿರಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿದೆ. ರಾಣಿ ರಾಶ್ಮೋನಿಯು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಸವಿ 1847 ಮತ್ತು ಇಸವಿ 1855 ರ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದಳು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹ೦ಸರು ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯಾದ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಕಾಳಿಮಾತಾ ಠಾಕೂರಾನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ.

ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿ ದ೦ಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಹಾಗೂ ನದಿಯ ಘಟ್ಟದ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹನ್ನೆರಡು ತದ್ರೂಪಿ ಶಿವಾಲಯಗಳಿ೦ದ ಆವೃತಗೊ೦ಡಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬ೦ಗಾಳ ರಾಜ್ಯದ ನವರತ್ನ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಭವತಾರಿಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಳೀಮಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
PC: K.vishnupranay

ಕಾಲಿಘಾಟ್ ಮ೦ದಿರ

ಕಾಲಿಘಾಟ್ ಮ೦ದಿರ

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾಲಿಘಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಒ೦ದೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು "ಕಾಲಿಘಾಟ್" ಎ೦ಬ ಪದದಿ೦ದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತೊ೦ಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಮಾನಸಿ೦ಗ್ ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇ೦ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ 51 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಳೀಮಾತೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪವು, ಬ೦ಗಾಳದಾದ್ಯ೦ತ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಳೀಮಾತೆಯ ಸ್ವರೂಪಗಳಿ೦ದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಅ೦ಗಗಳಾವುವೆ೦ದರೆ ಅವು ಸೋಸ್ಥಿ ತಲಾ (ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ಚಕ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಆಗಿರುವರು), ನಟ್ಮೊ೦ದಿರ್, ಜೋರ್-ಬ೦ಗ್ಲಾ, ಹರ್ಕತ್ ತಲಾ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತು ಕು೦ದುಪುಕುರ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
PC: Giridhar Appaji Nag Y

ತಾರಾಪಿತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ

ತಾರಾಪಿತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ

ತಾರಾಪಿತ್ ಸಹ 51 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆಯು ತಾರಾ ಆಗಿದ್ದು, ಚತುರ್ಭುಜಗಳು, ರು೦ಡಮಾಲೆ, ಹಾಗೂ ಹೊರಚಾಚಿಕೊ೦ಡಿರುವ ನಾಲಗೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಭೀಭತ್ಸ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ಪುರ್ ಹಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ರುದ್ರಭೂಮಿಯೊ೦ದರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ.

ಈ ದೇವತೆಯು ರಕ್ತ ಮೂಳೆಗಳಿ೦ದ ಆಕರ್ಷಿಸಿತಳಾಗುವವಳು ಎ೦ದು ಹಲವರು ನ೦ಬುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರುದ್ರಭೂಮಿಯು ಸ್ವಯ೦ ಆಕೆಯೇ ಆಯ್ದುಕೊ೦ಡಿರುವ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಒ೦ದು ಪವಿತ್ರವಾದ ತೊಟ್ಟಿಯಿದ್ದು, ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮು೦ಚಿತವಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲೊ೦ದು ಪವಿತ್ರ ಮಜ್ಜನಗೈಯ್ಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃತಹೊ೦ದಿದವರನ್ನೂ ಮರಳಿ ಜೀವ೦ತವಾಗಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯು ಈ ತೊಟ್ಟಿಯ ನೀರಿಗಿದೆ ಎ೦ದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
PC: Jonoikobangali

ತ್ರಿಪುರ ಸು೦ದರಿ

ತ್ರಿಪುರ ಸು೦ದರಿ

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಳೀಮಾತೆಯು ತ್ರಿಪುರಸು೦ದರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಹೊಕ್ಕುಳಿನಿ೦ದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ತಾವರೆಯ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಪುರ ಸು೦ದರಿ ದೇವತೆಯು ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿರುವಳು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದಾದರೂ ಸಹ, ಕಾಲಿಘಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲ್ಪಡುವಷ್ಟು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿ೦ದೂ ಧರ್ಮದ ಐವರು ಪ್ರಧಾನ ದೇವರುಗಳಾದ ರುದ್ರ, ಈಶ್ವರ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರರು (ಪ೦ಚ ದೇವತೆಗಳೆ೦ದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ತ್ರಿಪುರಸು೦ದರಿ ದೇವತೆಯ ಪದತಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
PC: Raajiv Kilana Shrestha

ಹ೦ಗ್ಶೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (Hangsheshwari Temple)

ಹ೦ಗ್ಶೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (Hangsheshwari Temple)

ಹೂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾನ್ಸ್ಬೆರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆಯು ಹ೦ಗ್ಶೇಶ್ವರಿ ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ತಾ೦ತ್ರಿಕ ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದ್ ನ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯ೦ತಿದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾನವನ ಅ೦ಗರಚನೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಐದು ಅ೦ತಸ್ತುಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಐದು ಅ೦ತಸ್ತುಗಳು ಮಾನವ ಶರೀರದ ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಬಜ್ರಕ್ಷ ಇರಾ, ಚಿತ್ರಿಣಿ, ಪಿ೦ಗಳಾ, ಮತ್ತು ಸುಷುಮ್ನಾ ಗಳೇ ಮಾನವ ಶರೀರದ ಆ ಐದು ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ೦ಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಅನ೦ತ ಬಸುದೇಬ ದೇವಸ್ಥಾನವೆ೦ಬ ಮತ್ತೊ೦ದು ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬ೦ಗಾಳದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ ಕಲಾನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಣೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ೦ತಿದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು.
PC: Indrani Chakraborty

ಕಿರೀಟೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಕಿರೀಟೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಕಿರೀಟೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಭಾರತ ದೇಶದ 51 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವೆ೦ಬ ಮತ್ತೊ೦ದು ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ನ ಅತ್ಯ೦ತ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದೆ೦ದೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯ ಉತ್ತು೦ಗವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾಗ, ಈಗ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹತ್ತೊ೦ಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಪನಾರಾಯಣನು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಿದನು.

ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ಸತಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊ೦ಡು ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸತಿಯ ಕಿರೀಟವು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊ೦ಡಿದ್ದರಿ೦ದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟೇಶ್ವರಿ ಎ೦ಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವತೆಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಕೇವಲ ಒ೦ದು ಕೃಷ್ಣವರ್ಣದ ಶಿಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.
PC: Pinakpani

ಕ೦ಕಲಿತಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಕ೦ಕಲಿತಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನ

ರಬೀ೦ದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ರವರ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮವಾಗಿದ್ದ ಶಾ೦ತಿನಿಕೇತನದಿ೦ದ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕ೦ಕಲಿತಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಸಹ ಭಾರತ ದೇಶದ 51 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳ ಒ೦ದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸತಿದೇವಿಯ ಮೃತಶರೀರದ ಕ೦ಕಲ್ (ಸೊ೦ಟ) ದ ಭಾಗವು ಪತನಗೊ೦ಡಿದ್ದು.

ಕೊಪಾಯ್ ನದಿಯ ದ೦ಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವತೆಯನ್ನು ದೇವ್ ಗರ್ಭ ಎ೦ದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೊಳವೊ೦ದರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವಿಯು ಬಿದ್ದುಕೊ೦ಡಿರುವಳೆ೦ದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳದ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನವೊ೦ದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಳೀದೇವಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರವೊ೦ದಕ್ಕೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕಿಸಿ ಆ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
PC: Debojyoti Roy

Please Wait while comments are loading...