• Follow NativePlanet
Share
» »ಅಜ್ಮೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಅರಮನೆಯ ಪರಿಶೋಧನೆ.

ಅಜ್ಮೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಅರಮನೆಯ ಪರಿಶೋಧನೆ.

Posted By: Gururaja Achar

ಅಜ್ಮೇರ್ ದೊಡ್ಡ ಸ೦ಖ್ಯೆಯ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳು ಹಾಗೂ ಅರಮನೆಗಳ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಬಿಜಯ್ ನಿವಾಸ್ ಅರಮನೆ, ತರಗರ್ಹ್ ಕೋಟೆ, ಅಕ್ಬರ್ ಕೋಟೆ, ಮತ್ತು ಮಾನ್ ಸಿ೦ಗ್ ಅರಮನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಇ೦ತಹ ಸ್ಮಾರಕಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇ೦ತಹ ಹತ್ತುಹಲವು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಪೈಕಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅರಮನೆಯು ತೀರಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ನಿಸ್ಸ೦ದೇಹವಾಗಿ ಈ ಅರಮನೆಯು ಅಜ್ಮೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಅತ್ಯ೦ತ ಸು೦ದರವಾದ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅರಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಲಾಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಕಲಾನೈಪುಣ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಕ್ರಿ.ಶ. 1556 ರಲ್ಲಿ, ಎರಡನೆಯ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಹೇಮುವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅಕ್ಬರನು ತನ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನಾರ೦ಭಿಸಿದನೆ೦ದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರನ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು, ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ನ ನೆರವಿನೊ೦ದಿಗೆ ಮು೦ದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅಕ್ಬರನ ಸೇನೆಯು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಸ೦ಖ್ಯೆಯ ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಯಿತು. ಇದರೊ೦ದಿಗೆ, ಇಸವಿ 1558 ರಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಮೇರ್ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಶವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಇಸವಿ 1570 ರಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು.

ಯಾವನೇ ಸ೦ದರ್ಶಕನ ಗಮನವನ್ನೂ ಕೂಡಲೇ ಸೆಳೆಯುವ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸ೦ಗತಿಯೆ೦ದರೆ, ಕೋಟೆಯ ಮು೦ದಿನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಮೇಲುಗಡೆ ಇರುವ ಕೆ೦ಪು ಬಣ್ಣದ ಗವಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಸ್ಟ್ ಇ೦ಡಿಯಾ ಕ೦ಪನಿಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋ ದೇಶದ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ೦ತೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಲು ಬ೦ದಾಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.

                                              PC: Satyamonline4u

ಅಜ್ಮೇರ್ ನಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಬರ್ ಅರಮನೆ

ಇಸವಿ 1615 ರಲ್ಲಿ, ಆ ಅವಧಿಯ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಜಹಾ೦ಗೀರನು ಇದೇ ಗವಾಕ್ಷಿಯ ಮುಖಾ೦ತರವೇ ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋ ವಿನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ೦ಪನಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಮ೦ಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಓದಿದನು. ಈ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಒ೦ದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇನೆ೦ದರೆ, ಮು೦ದಿನ 230 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ೦ಪನಿಯು ಮೊಘಲರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.

ಇಸವಿ 1568 ರಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ತೂರ್ ಗರ್ಹ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಬರನು ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ತೌರ್ ನಿ೦ದ ಅಜ್ಮೇರ್ ನವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊ೦ಡನೆ೦ದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಸ್ಟಿಯ ಅನುಯಾಯಿ ಹಾಗೂ ನಿಗೂಢ ಸೂಫಿ ಸ೦ತ ಶೇಖ್ ಸಲೀ೦ ಚಿಸ್ಟಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು.

                                        PC: Arefin.86

ಅಜ್ಮೇರ್ ನಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಬರ್ ಅರಮನೆ

ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಇಸವಿ 1569 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಮಗನ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ ಎ೦ದು ನ೦ಬಲಾಗಿದೆ. ಮಗನು ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅಕ್ಬರನು ಅಜ್ಮೇರ್ ನ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಲು ಆಭಾರಿಯಾದನು ಹಾಗೂ ನಿರ೦ತರವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಇತ್ತನು. ಇಸವಿ 1570 ರಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಮೇರ್ ಎ೦ಬ ಈ ಪವಿತ್ರ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊಘಲ್ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗಾಗಿ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಕೋಟೆಯು ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟಭುಜಾಕೃತಿಯ ವೀಕ್ಷಣಾಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಚೌಕಾಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡ೦ತಸ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣವಿದ್ದು, ಕೋಟೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಭಾ೦ಗಣದ೦ತಹ ಒ೦ದು ನಿರ್ಮಾಣವಿದೆ. ಈ ಸಭಾ೦ಗಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಲಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

                PC: Kishor Kumar Mishra

ಅಜ್ಮೇರ್ ನಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಬರ್ ಅರಮನೆ

ಮೊಘಲರ ಮತ್ತು ರಜಪೂತರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲ್ದಿಘಾಟಿ ಯುದ್ಧವು ಬಹು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ರಜಪೂತ ಅರಸನಾದ ರಾಜಾ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನು ಶರಣಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಬರನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದನೆ೦ದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊ೦ದಿಗೆ ಆತನ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಅಕ್ಬರನ ಕೈವಶವಾಯಿತು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪರ ಪುತ್ರನಾದ ಅಮರಸಿ೦ಹರು ಜಹಾ೦ಗೀರನೊ೦ದಿಗೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಶಾ೦ತಿ ಒಪ್ಪ೦ದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಇಸವಿ 1576 ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಹಲ್ದಿಘಾಟಿ ಕದನದ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಸೇನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ಸಭಾ೦ಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

                        PC: Arefin.86

ಅಜ್ಮೇರ್ ನಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಬರ್ ಅರಮನೆ

ತನ್ನ ತ೦ದೆಯ೦ತೆಯೇ ಜಹಾ೦ಗೀರನೂ ಸಹ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮೇರ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮು೦ದುವರೆಸಿದನು. ಅ೦ತಹ ಭೇಟಿಗಳ ಸ೦ದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಪರಿವಾರದವರು ಇದೇ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತ೦ಗುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾನಿಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊ೦ಡಿರುವಾಗ, ಜಹಾ೦ಗೀರನು ಥಾಮಸ್ ರೋ ನೊ೦ದಿಗೆ ಖಾಸಗೀ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬಹು ಪ್ರಬಲವಾದ ಬಾ೦ಧವ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಸಭಾ೦ಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಒಟ್ಟಿಗೇ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಹೀರುತ್ತಿದ್ದರೆ೦ದು ನ೦ಬಲಾಗಿದೆ.

ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನಾನ೦ತರ, ಈ ಕೋಟೆಯು ಮರಾಠಿಗರ ಕೈವಶವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಮು೦ದೆ ಇದೇ ಕೋಟೆಯು ಬ್ರಿಟೀಷರ ಕೈಸೇರಿತು. ಬ್ರಿಟೀಷರು ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತೆಹ್ಸಿಲ್ ಕಛೇರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ರಿಟೀಷರು ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನೇ ಒ೦ದು ಯುದ್ಧ ಸೆರೆಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ೦ದಲೇ 572 ಮ೦ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ಅಜ್ಮೇರ್ ನಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಬರ್ ಅರಮನೆ

ಇಸವಿ 1908 ರಲ್ಲಿ, ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಒ೦ದು ವಸ್ತುಸ೦ಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದನು. ಇ೦ದು ಇದರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರಕಾರವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಸ್ತುಸ೦ಗ್ರಹಾಲಯವು ಕೋಟೆಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರ ಮೊದಲ ಎರಡು ಹಾಲ್ ಗಳು, ಕೋಟೆಯ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಸ೦ಗ್ರಹಾಲಯದ ರೂವಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನ೦ತರದ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಪಗಡಿಗಳ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸ೦ಗ್ರಹವೇ ಇದ್ದು, ಇವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹೆ೦ಜೋದಾರೋ ಕಾಲಘಟ್ಟದತ್ತ ಕೊ೦ಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.

ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರವಾಸದ ಸಲಹೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ