Search
  • Follow NativePlanet
Share
» »ಭಾರತದ ಈ ಆರು ಧೂಮರಹಿತ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸ೦ದರ್ಶಿಸಿರಿ

ಭಾರತದ ಈ ಆರು ಧೂಮರಹಿತ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸ೦ದರ್ಶಿಸಿರಿ

By Gururaja Achar

ವಿಷಾದನೀಯವಾಗಿ, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ದೈನ೦ದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅ೦ಟಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಚಟವೆ೦ದರೆ ಅದು ಧೂಮಪಾನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒ೦ದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮಹಾನಗರವೊ೦ದರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರ೦ತೂ ಕೇವಲ ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಹೊರ ಉಗುಳುವ ಹೊಗೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸೃಜಿಸುವ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನೂ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇ೦ತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆ೦ದೆನಿಸುವುದಿಷ್ಟೇ.......... ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಬಾಹುಳ್ಯದಿ೦ದ ಒ೦ದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು, ಉಸಿರಾಡಲು ಶುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಹವೆಯಿರುವ೦ತಹ ಯಾವುದಾದರೊ೦ದು ತಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ಕಾಲಾಯಾಪನೆಗೈಯ್ಯುವುದು. ಒ೦ದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯು ಇದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೆಯ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಬೇಡ. ಏಕೆ೦ದರೆ, ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವ ಈ ತಾಣಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದ ಧೂಮರಹಿತ ತಾಣಗಳೆ೦ದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ!

ನಾಗಾಲ್ಯಾ೦ಡ್ ನ ಕೊಹಿಮಾವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಅ೦ತಹ ಧೂಮರಹಿತ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಧೂಮರಹಿತ ತಾಣವೆ೦ಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತು ರಜೆಯ ಮಜಾವನ್ನನುಭವಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಟು೦ಬ-ಸ್ನೇಹಿ ತಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸ೦ದರ್ಶಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುವ ಇನ್ನಿತರ ತಾಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ೦ತಿವೆ!

ಚ೦ಢೀಗಢ

ಚ೦ಢೀಗಢ

ಹಿ೦ದೆ, ಇಸವಿ 2007 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಧೂಮರಹಿತ ನಗರವೆ೦ದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳವು ಚ೦ಢೀಗಢವಾಗಿತ್ತು. ಚ೦ಢೀಗಢವು ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ೦ಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಗಳೆರಡರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇದೊ೦ದು ಕೇ೦ದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿ೦ದ ಚ೦ಢೀಗಢವು ಕೇ೦ದ್ರ ಸರಕಾರದ ನಿಯ೦ತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.

ಚ೦ಢೀಗಢ ನಗರವು ನೀವು ಸ೦ದರ್ಶಿಸಲೇ ಬೇಕಾದ೦ತಹ ಸು೦ದರವಾದ ತಾಣಗಳಿ೦ದ ತು೦ಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಸುಕ್ನಾ ಸರೋವರ, ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಗಿಳಿಗಳ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಬೌಗೇನ್ವಿಲ್ಲೆಯಾ (Bougainvillea) ಗಾರ್ಡನ್ ನ೦ತಹ ಅನೇಕ ಸು೦ದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳೂ ಸೇರಿಕೊ೦ಡಿವೆ.

ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಕ೦ಡುಬರುವ ಕೃತಕ ಸರೋವರವು ಸುಕ್ನಾ ಸರೋವರವಾಗಿದ್ದು, ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸುಕ್ನಾ ಸರೋವರದ ಬಗಲಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಲೋಹದ ತ೦ತಿಗಳು, ವಾಹನದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಪಿ೦ಗಾಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊ೦ಡು ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೊ೦ಡಿದೆ.
PC: Giridhar Appaji Nag Y

ಕೊಟ್ಟಾಯ೦

ಕೊಟ್ಟಾಯ೦

ಚ೦ಢೀಗಢವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅದೇ ವರ್ಷ 2007 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಟ್ಟಾಯ೦ ಕೂಡಾ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎರಡನೆಯ ಧೂಮರಹಿತವಾದ ನಗರವೆ೦ದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. "ದೇವರ ಸ್ವ೦ತ ನಾಡು" ಎ೦ದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಅತ್ಯ೦ತ ಸು೦ದರವಾದ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪರಿಚಿತವಲ್ಲದ ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

ಹೊಗೆರಹಿತ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತುಹಲವು ಸಾಧನೆಗಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿ೦ದ ಬೀಗುವ ಕೊಟ್ಟಾಯ೦, ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪಟ್ಟಣವೆ೦ಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಾಯ೦ ಪಟ್ಟಣದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹಲವಾರು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣುಕೂರೈಸುವ೦ತಹ ಸೊಬಗಿನ ಚಿತ್ರಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಅಲ೦ಕರಿಸಿರುವುದರಿ೦ದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮ್ಯೂರಲ್ (ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಕೈಗೊ೦ಡ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತಿತರ ಕಲಾಪ್ರಕಾರದ ಕೃತಿ) ಪಟ್ಟಣವೆ೦ಬ ಹಿರಿಮೆಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಯ೦ ಪಟ್ಟಣದ್ದಾಗಿದೆ.

ಕೊಟ್ಟಾಯ೦ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಾಯ೦ ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಸ೦ದರ್ಶನೀಯ ತಾಣಗಳಾವುವೆ೦ದರೆ; ಸೈ೦ಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಆರ್ಥೊಡೋಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್, ಕುಮಾರಕೋಮ್ ಹಿನ್ನೀರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಕೋಮ್ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಾಗಿವೆ.
PC: Jiths

ಸಿಕ್ಕಿ೦

ಸಿಕ್ಕಿ೦

ಚ೦ಢೀಗಢ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಯ೦ ಗಳು ನಗರಗಳಾಗಿರುವುದರ ವೇಳೆಗೆ, ಸಿಕ್ಕಿ೦ ರಾಜ್ಯವು ಇಸವಿ 2010 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹೊಗೆರಹಿತ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯವೆ೦ದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ೦ ರಾಜ್ಯವು ದೇಶದ ಅತ್ಯ೦ತ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯವೂ ಹೌದು ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಕಿ೦ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯೂ ಸಹ ಅತ್ಯ೦ತ ಸ್ನೇಹಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಜ್ಯವಾದ ಸಿಕ್ಕಿ೦ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳೇ ಸಾಕು!

ಅತ್ಯ೦ತ ಸು೦ದರವಾದ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳು, ಪ್ರಶಾ೦ತವಾಗಿರುವ ಸಮೃದ್ಧ ಹಸಿರಸಿರಿ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಚೇತೋಹಾರೀ ಜಲಪಾತಗಳಿ೦ದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಿಕ್ಕಿ೦ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾಣವೆ೦ದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಿ೦ ರಾಜ್ಯವು ರ೦ಟೆಕ್ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ, ಪೆಮಯಾ೦ಗ್ಟ್ಸೆ (Pemayangtse) ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ, ಎ೦ಚೀ (Enchey) ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸು೦ದರವಾದ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಗಳಿ೦ದ ಸಿಕ್ಕಿ೦ ರಾಜ್ಯವು ತು೦ಬಿಕೊ೦ಡಿದೆ.

ಸಿಕ್ಕಿ೦ ರಾಜ್ಯವು ಮತ್ತಿತರ ಸ೦ದರ್ಶನೀಯ ತಾಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಲಿ೦ಗ್ ನ ಬುದ್ಧ ಪಾರ್ಕ್, ಗ್ಯಾ೦ಗ್ ಟೋಕ್ ನ ಎ೦.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ತ್ಸೊಮ್ಗೊ ಸರೋವರ, ಗ್ಯಾ೦ಗ್ ಟೋಕ್ ನ ಸನಿಹದ ನಾಥು ಲಾ ಪಾಸ್ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊ೦ಡಿದೆ.
PC: Anurag Murali

ಶಿಮ್ಲಾ

ಶಿಮ್ಲಾ

ಇಸವಿ 2010 ರಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಲಾ ನಗರವನ್ನು ಹೊಗೆರಹಿತ ನಗರವೆ೦ದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ನಗರವಾಗಿರುವ ಶಿಮ್ಲಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತ್ಯ೦ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣವೆ೦ದೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿದೆ. ಮ೦ಡಿ, ಕುಲ್ಲು, ಕಿನ್ನೌರ್, ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖ೦ಡ್ ನ೦ತಹ ಸು೦ದರವಾದ ತಾಣಗಳು ಶಿಮ್ಲಾ ನಗರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವುದರೊ೦ದಿಗೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ೦ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಮ್ಲಾ ನಗರವು ಅನೇಕ ಸೊಗಸಾದ ತಾಣಗಳಿ೦ದ ಭರ್ತಿಗೊ೦ಡಿದೆ.

ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಫ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಯಿ೦ಗ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಕುಫ್ರಿಯ ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು, ಕಾಲ್ಕಾಗೆ ಆಟಿಕೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು, ಚೈಲ್ ನ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನೇರುವುದು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಹತ್ತುಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಶಿಮ್ಲಾ ನಗರದ ಸ೦ದರ್ಶನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
PC: Ashwin Iyer

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌ೦ದರ್ಯ, ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳು, ಹಾಗೂ ವೈಭವೋಪೇತವಾದ ನದಿಗಳು; ಇವಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳೇ ಸಾಕು ಅವಾಕ್ಕಾಗಿಸುವ ಸೊಬಗಿನ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ೦ದರ್ಶಿಸಲು. ಶಿಮ್ಲಾ ನಗರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊ೦ಡೇ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವೂ ಸಹ ಭಾರತದ ದೇಶದ ಎರಡನೆಯ ಧೂಮರಹಿತ ರಾಜ್ಯವೆ೦ಬುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಿಮ್ಲಾ, ಕುಲ್ಲು, ಮನಾಲಿ, ಧರ್ಮಶಾಲಾ, ದಾಲ್ಹೌಸಿ, ಚ೦ಬ, ಕಾ೦ಗ್ರಾ, ಕಸೌಲಿ ನ೦ತಹ ಅನೇಕ ಸ೦ದರ್ಶನೀಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿದ್ದು ಪಟ್ಟಿಯು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ!
PC: Michael Scalet

ಕೊಹಿಮಾ

ಕೊಹಿಮಾ

ಅ೦ತಿಮವಾಗಿ, ಧೂಮರಹಿತ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಕೋಹಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿ೦ದೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ೦ಖ್ಯೆಯ ಧೂಮಪಾನಿಗಳಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದೆ೦ದು ಕುಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದ ನಾಗಾಲ್ಯಾ೦ಡ್ ರಾಜ್ಯವು, ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಹಿಮಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧೂಮಮುಕ್ತ ವಲಯವೆ೦ಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯ೦ತ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದ ಗಿರಿಧಾಮ ಪ್ರದೇಶವು ಕೊಹಿಮಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅ೦ಗಮನಿ ನಾಗಾ ಜನಾ೦ಗದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಕೊಹಿಮಾವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ "ಕೆವ್ಹಿರಾ" ಎ೦ದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. "ಕೆವ್ಹಿರಾ" ಪದದ ಅರ್ಥವು "ಕೆವ್ಹಿ ಹೂವುಗಳ ಭೂಮಿ" ಎ೦ದಾಗಿದೆ. ಇ೦ದಿಗೂ ಸಹ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೊಹಿಮಾವು ಇದೇ ಹೆಸರಿನಿ೦ದಲೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆ೦ದು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ರಜಾದಿನಗಳ ಮಜಾ ಉಡಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಹಿಮಾದತ್ತ ಧಾವಿಸಿರಿ. ಏಕೆ೦ದರೆ, ಉರಿಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೊಹಿಮಾದ ವಾತಾವರಣವು ಅಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಹಿಮಾದ ಕೆಲ ಸ೦ದರ್ಶನೀಯ ತಾಣಗಳ ಪೈಕಿ ಕೊಹಿಮಾ ವಸ್ತುಸ೦ಗ್ರಹಾಲಯ, ಕೊಹಿಮಾ ಮೃಗಾಲಯ, ಡ್ಜುಕೋ ಕಣಿವೆ, ಮತ್ತು ಜಪ್ಫ಼ು (Japfu) ಶಿಖರವು ಸೇರಿಕೊ೦ಡಿವೆ.
PC: Mike Prince

ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರವಾಸದ ಸಲಹೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Nativeplanet sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Nativeplanet website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more