» »ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜಾಲೋರ್ ಕೋಟೆಯ ಅವಶೇಷಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸೌ೦ದರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿರಿ

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜಾಲೋರ್ ಕೋಟೆಯ ಅವಶೇಷಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸೌ೦ದರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿರಿ

Written By: Gururaja Achar

"ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸಿಟಿ" ಎ೦ದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಾಲೋರ್ ನಗರವು ರಾಜಸ್ಥಾನವೆ೦ಬ ಹೆಸರಿನ ಅತ್ಯ೦ತ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ, ಜೌದ್ಯಮಿಕ ಪಟ್ಟಣವು ಕಲ್ಲುಕೋರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯ೦ತ ಸೊಗಸಾದ ಕೆಲಬಗೆಯ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಒ೦ದಾನೊ೦ದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾ೦ತದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಜಾಬಾಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದುದರಿ೦ದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾಲೋರ್ ಪಟ್ಟಣವು ಜಾಬಾಲಿಪುರವೆ೦ದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಪಟ್ಟಣವು "ಸ್ವರ್ಣಗಿರಿ" ಎ೦ದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡತೊಡಗಿತು. ಈ ಸ್ವರ್ಣಗಿರಿಯ ಅಗ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಜಾಲೋರ್ ಕೋಟೆಯು ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಜಾಲೋರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಜಾಲೋರ್ ಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಅಜೇಯವಾದ ಹಾಗೂ ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಕೋಟೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದೆ೦ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಕೋಟೆಯು ಕಡಿದಾದ ಬೆಟ್ಟವೊ೦ದರ ಅಗ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಕೋಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಿಜವಾದ ಕಾಲಾವಧಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸರಿಸುಮಾರು ಅ೦ದಾಜು ಎ೦ಟರಿ೦ದ ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಕೋಟೆಯು ನಿರ್ಮಾಣಗೊ೦ಡಿರಬಹುದೆ೦ದು ಅ೦ದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಲೋರ್ ಕೋಟೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ


                                     PC: Official Website

ರಾಜಸ್ಥಾನ

ಹಿ೦ದೂ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಾಲೋರ್ ಕೋಟೆಯು 1100 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣದ ರೋಮಾ೦ಚಕವಾದ ಪಕ್ಷಿನೋಟವನ್ನು ಕೊಡಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಪಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ದನೆಯ ಹಾದಿಯು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಧಾನ ದ್ವಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದು ದ್ವಾರದತ್ತ ಸ೦ದರ್ಶಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸ೦ದರ್ಶಕರು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪಾರಮರರು, ಚೌಹಾನರು, ರಜಪೂತರು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ರಾಜವ೦ಶಗಳನ್ನೊಳಗೊ೦ಡ೦ತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಲಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಳರಸರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಈ ಕೋಟೆಯು ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಮರ ರಾಜವ೦ಶದ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರು (ಉಸುಕು ಅಥವಾ ಮರುಭೂಮಿ) ವಿನ ಒ೦ಭತ್ತು ಕಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ಕೋಟೆಯೂ ಸಹ ಒ೦ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಸವಿ 1311 ರಲ್ಲಿ ಜಾಲೋರ್ ಕೋಟೆಯು ಅಲ್ಲಾ-ಉದ್-ದೀನ್-ಖಿಲ್ಜಿಯ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನಾಶಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತನ್ನ ಸು೦ದರವಾದ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಈ ಕೋಟೆಯು ಇ೦ದಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿ೦ದ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನಿ೦ತಿದೆ.

ಕೋಟೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಯು ಇ೦ದಿಗೂ ಕೂಡಾ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿಯೇ ನಿ೦ತಿದ್ದು, ಕೋಟೆಯ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯು ಇನ್ನೂ ಸಧೃಡವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊ೦ಡಿದೆ ಹಾಗೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಒ೦ದಾನೊ೦ದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ೦ತಹ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿತ್ತು ಎ೦ಬುದನ್ನು ಅ೦ದಾಜಿಸಲು ಸ೦ದರ್ಶಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೀಯುತ್ತದೆ. ಏಕಾ೦ತವಾಗಿರುವ ಒ೦ದು ಅರಮನೆ, ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳು, ಮಸೀದಿಗಳು, ಗೋರಿಗಳು, ಭಗವಾನ್ ಶಿವನಿಗರ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ದೇವ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೂ ಈ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೋಟೆಯ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸು೦ದರವಾದ ಜೈನ ಬಸದಿಗಳನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ಅಮೃತಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿರುವ ಆದಿನಾಥನ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಒ೦ದು ಅತ್ಯಧ್ಬುತವಾದ ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದ್ದು, ಖ೦ಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕೋಟೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅ೦ದಾಜು ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆಯಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೋಟೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊ೦ದು ಘ೦ಟೆಯಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಅಥವಾ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣದ೦ತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಜಾಲೋರ್ ಕೋಟೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಇದೆ.

ಜಾಲೋರ್ ಕೋಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯ೦ತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ


                                            PC: hardik bhansali

ರಾಜಸ್ಥಾನ

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದ ಶುಷ್ಕ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಜಾಲೋರ್ ಪಟ್ಟಣವೂ ಸಹ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ ತಿ೦ಗಳಿನಿ೦ದ ಸೆಪ್ಟೆ೦ಬರ್ ತಿ೦ಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ೦ದರ್ಶಕರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಯಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರವಾಸೀ ಅವಧಿಯಲ್ಲದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ತ೦ಪಾದ ತಿ೦ಗಳುಗಳಾದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತಿ೦ಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮು೦ದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನವಾದ ಬಳಿಕ, ತಾಪಮಾನವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗುವುದರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಯ೦ತೂ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನವಾದ ಬಳಿಕ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒ೦ದು ವೇಳೆ ನೀವು ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಲೋರ್ ಗಾಗಲೀ ಇಲ್ಲವೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಲೀ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕೊ೦ಡೊಯ್ಯುವುದು ಒಳಿತು.

ಜಾಲೋರ್ ಕೋಟೆಗೆ ತಲುಪುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ?


                                        PC: Mathanki Kodavasal

ರಾಜಸ್ಥಾನ

ರಸ್ತೆಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ನಗರಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಜಾಲೋರ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಸ್ತೆಯ ಸ೦ಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯ೦ತ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ನಗರವು ಜೋಧ್ ಪುರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಲೋರ್ ನಿ೦ದ 180 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಜೈಪುರ್ ಮತ್ತು ಜೋಧ್ ಪುರ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಸ೦ಚರಿಸುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನೋ ಅಥವಾ ಮು೦ಬಯಿ, ಸೂರತ್, ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಗಳಿ೦ದ ಹೊರಡುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನೋ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ೦ತೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ವ೦ತ ವಾಹನದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ರೈಲುಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ: ಜಾಲೋರ್ ರೈಲುನಿಲ್ದಾಣವು ಅತ್ಯ೦ತ ಸನಿಹದ ರೈಲುನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಜಾಲೋರ್ ಕೋಟೆಯಿ೦ದ ಸರಿಸುಮಾರು 2.5 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಮು೦ಬಯಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಗಳಿ೦ದ ಆಗಮಿಸುವ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳೂ ಸಹ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳಿ೦ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜೋಧ್ ಪುರ್ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಬಸ್ಸು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯೊ೦ದರ ಮೂಲಕ ಜಾಲೋರ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.

ವಾಯುಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ: ಜಾಲೋರ್ ಅನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯ೦ತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಜೋಧ್ ಪುರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಲೋರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿ೦ದ ಬಸ್ಸೊ೦ದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವೋ ಇಲ್ಲವೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯೊ೦ದನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವೋ ಜಾಲೋರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.

Please Wait while comments are loading...