• Follow NativePlanet
Share
» »ದೆಹಲಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೀಚುಬರಹಗಳೆ೦ಬ ಕಲಾಕೌತುಕಗಳನ್ನು ಕಣ್ತು೦ಬಿಕೊಳ್ಳಿರಿ

ದೆಹಲಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೀಚುಬರಹಗಳೆ೦ಬ ಕಲಾಕೌತುಕಗಳನ್ನು ಕಣ್ತು೦ಬಿಕೊಳ್ಳಿರಿ

Posted By: Gururaja Achar

ತನ್ನ ಎದ್ದುಕಾಣುವ೦ತಹ, ಉದ್ದನೆಯ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಹ೦ಗಿಲ್ಲದ, ಹಾಗೂ ಅ೦ತರ೦ಗವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿಬಿಡಬಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗಾಗಿ ಬೀದಿಬದಿಯ ಕಲಾಪ್ರಕಾರವು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬ೦ಡಾಯ ಕಲಾಪ್ರಕಾರವೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿರುವ ಗೀಚುಬರಹವು ತನ್ನ ಸೌ೦ದರ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾನು ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ೦ದೇಶಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇ೦ದು ಪ್ರಸ್ತುತವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ ಘೆಟ್ಟೋಗಳಿ೦ದಾರ೦ಭಿಸಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಬೀದಿಗಳವರೆಗೂ ಗೀಚುಬರಹಗಳು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಕ್ರಮಿಸಿವೆ.

ಅತ್ಯ೦ತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಬೀದಿ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಗೀಚುಬರಹವೂ ಒ೦ದಾಗಿದ್ದು, ತಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸ೦ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇ೦ದಿಗೂ ಈ ಕಲಾಪ್ರಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತವೆ೦ದೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿದೆ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒ೦ದು ರೂಪವಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಗೀಚುಬರಹಗಳು ಪೇವಲವಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರ೦ಗುರ೦ಗಾಗಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಅ೦ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನೂ ಸ೦ವಹನಾತ್ಮಕವನ್ನಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕಲಾಪ್ರಕಾರವನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯ೦ತ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಾಪ್ರಕಾರವು ಅದಾಗಲೇ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಆಗಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಯಾಪನೆಗೈಯ್ಯುವುದರ ಬದಲು, ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರಿ ಹಾಗೂ ಗೀಚುಬರಹಗಳ ಸು೦ದರವಾದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಕಣ್ತು೦ಬಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹಾಗೂ ತನ್ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿಯ ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೈಜರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಖಿರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ

ಖಿರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ

ಫ಼ೌ೦ಡೇಷನ್ ಫ಼ಾರ್ ಇ೦ಡಿಯನ್ ಕಾ೦ಟೆ೦ಪರರಿ ಆರ್ಟ್ ನವರು ಬೀದಿಬದಿಯ ಕಲಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆರ೦ಭಿಸಿದ್ದು ಖಿರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ. ಖಿರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವರ್ಣ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಗೋಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಕಲಾ ಉತ್ಸವವು, ದೊಡ್ಡ ಸ೦ಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒ೦ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿತ್ತು. ಸ್ವಯ೦ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿ೦ತನೆಯನ್ನು ಸ೦ಭ್ರಮಿಸುವುದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಗೀಚುಬರಹಗಳನ್ನು ಕಣ್ತು೦ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯ೦ತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಷಾಹ್ಪುರ್ ಜಾಟ್

ಷಾಹ್ಪುರ್ ಜಾಟ್

ಈ ಪ್ರದೇಶವ೦ತೂ ಬಣ್ಣಗಳು ದ೦ಗೆ ಎದ್ದಿವೆಯೇನೋ ಎ೦ಬ೦ತಿದೆ. ಷಾಹ್ಪುರ್ ಜಾಟ್ ನ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒ೦ದು ವೇಳೆ ಗೀಚುಬರಹಗಳಿಲ್ಲದೇ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಗೋಡೆಗಳು ಗಾಢವಾದ ಗುಲಾಬಿ, ಹಳದಿ, ಮತ್ತು ನೀಲವರ್ಣಗಳಿ೦ದ ಕ೦ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಣಸ೦ಯೋಜನೆಯು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರನ್ನೂ ಹಾಗೂ ರೂಪದರ್ಶಿಗಳನ್ನೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕರ್ಷುಸುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿರುವ ಗೀಚುಬರಹವು ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಅನೇಕ ಶಿರಸ್ಸುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಗೀಚುಬರಹದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೋಕ ನಾಯಕ ಭವನ

ಲೋಕ ನಾಯಕ ಭವನ

ಮುಖವೊ೦ದನ್ನು ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಿ ಸೀಳಿರುವ ಚಿತ್ರದೊ೦ದಿಗೆ ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಅಲ೦ಕೃತವಾಗಿದೆ. ಓಕುಡಾ ಎ೦ಬ ಕಲಾವಿದನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ೦ಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ನಿರ್ದಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿ೦ದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಗೊ೦ಡಿದೆ ಈ ಗೀಚುಬರಹ.

ಈ ಗೀಚುಬರಹವು ಮುಖದ ಒ೦ದು ಭಾಗವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯ ಆಗಸದ೦ತೆಯೂ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊ೦ದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ವರ್ಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗೀಚುಬರಹದ ಈ ತುಣುಕು, ಬಹುಆಯಾಮಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಚಿ೦ತನೆಗೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ೦ತಿದೆ.

ಹೌಜ್ ಖಾಸ್ ಗ್ರಾಮ

ಹೌಜ್ ಖಾಸ್ ಗ್ರಾಮ

ಹೌಜ್ ಖಾಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಧಾನ ಬೀದಿಯು ಪಬ್ ಗಳು, ಕೆಫ಼ೆಗಳು, ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಉಡುಪುಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸ೦ಗಮ ವೀದಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೀದಿಯ ಹಿ೦ಭಾಗವು ಸು೦ದರವಾದ ಗೀಚುಬರಹಗಳಿ೦ದ ಅಲ೦ಕೃತಗೊ೦ಡಿದೆ.

ಬ೦ಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಮಹತ್ವಾಕಾ೦ಕ್ಷೆಯ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದೈನ೦ದಿನ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟವೆ೦ಬ ಎರಡು ತೀರಾ ವೈರುಧ್ಯ ಆಯಾಮಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಗೀಚುಬರಹವು ಒಳಗೊ೦ಡಿದ್ದು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯವೇ ಆಗಿದೆ.

ಲೋಧಿ ಕಲಾ ಜಿಲ್ಲೆ (ಲೋಧಿ ಆರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್)

ಲೋಧಿ ಕಲಾ ಜಿಲ್ಲೆ (ಲೋಧಿ ಆರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್)

ಲೋಧಿ ಕಾಲನಿ ಎ೦ಬುದು ನಗರದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲಾ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸೈ೦ಟ್ + ಆರ್ಟ್ ಎ೦ಬ ಎನ್.ಜಿ.ವೋ. ಸ೦ಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವು ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಗೆಟಕುವ೦ತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಾ೦ತದ ಖನ್ನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮೆಹರ್ ಚಾ೦ದ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಿದ್ದು, ಇವು ಕೇವಲ ವಿವಿಧ ವರ್ಣಗಳ ಸ೦ಗಮವಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಭಾವಗಳನ್ನೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಮ್ಯೂರಲ್ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು ಅತ್ಯಪೂರ್ವವಾದ ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರವಾಸದ ಸಲಹೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ