ತೇಜುಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ತೇಜು » ಚಿತ್ರಗಳು
1/3
ತೇಜು ಚಿತ್ರಗಳು, ಪರಶುರಾಮ ಕುಂಡ - ಪರಶುರಾಮರ ವಿಗ್ರಹ
Photo Courtesy : lohit.nic.in
2/3
ತೇಜು ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆ - ಆನಂದದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪುಟಾಣಿಗಳು
Photo Courtesy : lohit.nic.in
3/3
ತೇಜು ಚಿತ್ರಗಳು, ಗ್ಲೋವ್ ಲೇಕ್
Photo Courtesy : lohit.nic.in