ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು

ದಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತ, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ

ದಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತ, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ

ಹೊಸಗದ್ದೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ದಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತವು...ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಜಲಪಾತಗಳು
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ

ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ

ಜೋಗ ಜಲಪಾತದಿಂದ 6 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ...ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಜಲಪಾತಗಳು

ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ