ಹುಡುಕಿ
 
ಒಂದು ಸೈಟನ್ನು ಹುಡುಕಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 700 ಸೈಟುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ
 

Travel Reads

ಶಿವಭಕ್ತೆ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಶಿವಭಕ್ತೆ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ

ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಥೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತ, ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇಷ್ಟೊ ಸಂತರ, ಪರಮ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದ ಜೀವನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಭಕ್ತಿ ಶೃದ್ಧೆಗಳಿಂದ ದೇವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ಮೇಲೆ ನೇರ 800