ಹುಡುಕಿ
 
ಒಂದು ಸೈಟನ್ನು ಹುಡುಕಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 700 ಸೈಟುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ
 

Travel Reads

ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿ ನೀಡಲ್ಪಡುವ ಉತ್ತರದ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು

ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿ ನೀಡಲ್ಪಡುವ ಉತ್ತರದ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು

ಫೆಬ್ರುವರಿ ಕಳೆದು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆ ಸಾಕು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯ ಅನುಭವ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ, ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ದೇಹ ದಂಡಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಬೆವರು, ಏನಿಲ್ಲದೆಯೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬರತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಏಷ್ಟು ಕುಡಿದರೂ ಬಾಯೊಣಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ನೀರಿನ ದಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಪಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಥಾಮಸ್ ಕುಕ್