ಹುಡುಕಿ
 
ಒಂದು ಸೈಟನ್ನು ಹುಡುಕಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 700 ಸೈಟುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ
 

Travel Reads

ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸುಂದರ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು

ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸುಂದರ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊಳಾಯಿಗಳಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನೆ ಪುಷ್ಕರಿಣಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ತೀರ್ಥ, ಕುಂಡ, ಸರೋವರ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ನಾಮಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಂಟು ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಕ್ ಮೈ ಟ್ರಿಪ್ ಕೂಪನ್ಸ್ : ದೇಶೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ 4000 ರೂ. ಮರಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ