ಹುಡುಕಿ
 
ಒಂದು ಸೈಟನ್ನು ಹುಡುಕಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 700 ಸೈಟುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ
 

Travel Reads

ಇವು ದೇಶದ 4ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರಗಳು

ಇವು ದೇಶದ 4ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರಗಳು

ವಾರದ ರಜೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಏನೋ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ನಿರಾಸೆ ಭಾವ, ಬೇಸರ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು... ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ... ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರದ ಲೇಖನ