ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ತಲುಪುವ ಬಗೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ

ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಸಮೀಪದ ನಗರಗಳಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಲವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ ಗಳಿಂದ ಜೋಗ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸೌಕರ್ಯವಿದೆ.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ