ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

TVC QLN PASS (56308) Schedule

ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು: All days ಶ್ರೇಣಿಗಳು: 
ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ದೂರ
1 Trivandrum Central (TVC) 5:30 AM 5:50 PM 0 min 0 km
2 Trivandrum Pettah (TVP) 5:54 PM 5:55 PM 1 min 2 km
3 Kochuveli (KCVL) 6:01 PM 6:02 PM 1 min 6 km
4 Veli H (VELI) 6:06 PM 6:07 PM 1 min 9 km
5 Kazhakuttam (KZK) 6:11 PM 6:12 PM 1 min 13 km
6 Kaniyapuram (KXP) 6:16 PM 6:17 PM 1 min 17 km
7 Murukkampuzha (MQU) 6:23 PM 6:24 PM 1 min 21 km
8 Perunguzhi (PGZ) 6:29 PM 6:30 PM 1 min 24 km
9 Chirayinkil (CRY) 6:35 PM 6:36 PM 1 min 28 km
10 Kadakavur (KVU) 6:41 PM 6:42 PM 1 min 31 km
11 Akathumuri H (AMY) 6:46 PM 6:47 PM 1 min 34 km
12 Varkala (VAK) 6:53 PM 6:54 PM 1 min 41 km
13 Edavai (EVA) 6:58 PM 6:59 PM 1 min 44 km
14 Kappil (KFI) 7:03 PM 7:04 PM 1 min 47 km
15 Paravur (PVU) 7:08 PM 7:09 PM 1 min 52 km
16 Mayyanad (MYY) 7:13 PM 7:14 PM 1 min 55 km
17 Iravipuram (IRP) 7:19 PM 7:20 PM 1 min 60 km
18 Kollam Jn (Quilon) (QLN) 7:45 PM 5:30 AM 0 min 64 km
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು