ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

TRTR AWY PASSR SPL (06732) Schedule

ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು: MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT ಶ್ರೇಣಿಗಳು: 
ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ದೂರ
1 Tripunitura (TRTR) 5:30 AM 8:10 AM 0 min 0 km
2 Ernakulam Town (ERN) 8:27 AM 8:28 AM 1 min 13 km
3 Idapalli (IPL) 8:34 AM 8:35 AM 1 min 19 km
4 Kalamasseri (KLMR) 8:44 AM 8:45 AM 1 min 24 km
5 Aluva (Alwaye) (AWY) 9:05 AM 5:30 AM 0 min 30 km
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು