ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

SRMT DHO PASS N G (52184) Schedule

ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು: All days ಶ್ರೇಣಿಗಳು: 
ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ದೂರ
1 Sirmuttra (SRMT) 5:30 AM 4:40 PM 0 min 0 km
2 Angai H (AGE) 5:06 PM 5:08 PM 2 min 14 km
3 Ranpura (RNB) 5:29 PM 5:31 PM 2 min 22 km
4 Mohari (MHF) 5:48 PM 5:50 PM 2 min 30 km
5 Bari (BARI) 6:10 PM 6:12 PM 2 min 39 km
6 Soorothee (SRTE) 6:34 PM 6:36 PM 2 min 47 km
7 Garhi Sandra (GIS) 6:45 PM 6:47 PM 2 min 52 km
8 Nurpura H (NPH) 7:10 PM 7:12 PM 2 min 63 km
9 Dholpur (Ng) (DHOA) 7:35 PM 5:30 AM 0 min 70 km
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು