ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

NAB NGP PASS N G (58848) Schedule

ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು: All days ಶ್ರೇಣಿಗಳು: 
ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ದೂರ
1 Nagbhir Junction (NABN) 5:30 AM 4:45 PM 0 min 0 km
2 Kotgaon H (KTGO) 4:58 PM 4:59 PM 1 min 6 km
3 Mangli H (MGLI) 5:07 PM 5:08 PM 1 min 9 km
4 Tempa (TEP) 5:22 PM 5:23 PM 1 min 16 km
5 Bhuyar (BHRH) 5:33 PM 5:34 PM 1 min 21 km
6 Bhiwapur (BWV) 5:53 PM 5:55 PM 2 min 31 km
7 Kargaon Halt (KRGN) 6:17 PM 6:18 PM 1 min 42 km
8 Umred (URR) 6:40 PM 6:42 PM 2 min 54 km
9 Bamhani (BMW) 7:01 PM 7:02 PM 1 min 64 km
10 Mohadara (MXZ) 7:12 PM 7:13 PM 1 min 68 km
11 Kuhi (KUHI) 7:25 PM 7:27 PM 2 min 74 km
12 Mahuli (MZB) 7:37 PM 7:38 PM 1 min 79 km
13 Titur (TOR) 7:48 PM 7:49 PM 1 min 83 km
14 Kempalsad H (KEMP) 7:59 PM 8:00 PM 1 min 88 km
15 Dighori Buzurg (DGY) 8:09 PM 8:10 PM 1 min 92 km
16 Bhandewadi H (BNWD) 8:26 PM 8:27 PM 1 min 100 km
17 Itwari Jn(Ng) (ITRN) 8:37 PM 8:40 PM 3 min 105 km
18 Nagpur (Moti Bagh) (MIB) 8:47 PM 8:48 PM 1 min 108 km
19 Nagpur (Se) (NGPB) 9:10 PM 5:30 AM 0 min 109 km
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು