ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

MAQ CLT PASS (56654) Schedule

ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು: All days ಶ್ರೇಣಿಗಳು: 
ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ದೂರ
1 Mangalore Central (MAQ) 5:30 AM 5:20 AM 0 min 0 km
2 Manjeshwar (MJS) 5:43 AM 5:44 AM 1 min 16 km
3 Uppala (UAA) 5:51 AM 5:52 AM 1 min 23 km
4 Kumbla (KMQ) 6:01 AM 6:02 AM 1 min 33 km
5 Kasaragod (KGQ) 6:12 AM 6:13 AM 1 min 45 km
6 Kalanad H (KLAD) 6:18 AM 6:19 AM 1 min 48 km
7 Kotikulam (KQK) 6:25 AM 6:26 AM 1 min 55 km
8 Bekal Fort (BFR) 6:32 AM 6:33 AM 1 min 60 km
9 Kanhangad (KZE) 6:41 AM 6:42 AM 1 min 68 km
10 Nileshwar (NLE) 6:53 AM 6:54 AM 1 min 78 km
11 Charvattur (CHV) 7:02 AM 7:03 AM 1 min 83 km
12 Chandera H (CDRA) 7:08 AM 7:09 AM 1 min 87 km
13 Trikarpur (TKQ) 7:14 AM 7:15 AM 1 min 91 km
14 Payyanur (PAY) 7:21 AM 7:22 AM 1 min 97 km
15 Elimala (ELM) 7:28 AM 7:29 AM 1 min 102 km
16 Payangadi (PAZ) 7:34 AM 7:35 AM 1 min 109 km
17 Kannapuram (KPQ) 7:44 AM 7:45 AM 1 min 117 km
18 Pappinisseri (PPNS) 7:50 AM 7:51 AM 1 min 123 km
19 Valapattinam (VAPM) 7:56 AM 7:57 AM 1 min 124 km
20 Chirakkal H (CQL) 8:02 AM 8:03 AM 1 min 126 km
21 Kannur (Cannanore) (CAN) 8:25 AM 8:30 AM 5 min 131 km
22 Cannanore South (CS) 8:37 AM 8:38 AM 1 min 135 km
23 Etakkot (ETK) 8:47 AM 8:48 AM 1 min 144 km
24 Dharmadam H (DMD) 8:53 AM 8:54 AM 1 min 147 km
25 Thalassery (Tellicherry) (TLY) 9:00 AM 9:01 AM 1 min 152 km
26 Jagannath Temple Gate (JGE) 9:06 AM 9:07 AM 1 min 154 km
27 Mahe (MAHE) 9:14 AM 9:15 AM 1 min 161 km
28 Mukkali H (MUKE) 9:20 AM 9:21 AM 1 min 165 km
29 Nadapuram Road (NAU) 9:26 AM 9:27 AM 1 min 168 km
30 Vadakara (Badagara) (BDJ) 9:31 AM 9:32 AM 1 min 174 km
31 Iringal H (IGL) 9:38 AM 9:39 AM 1 min 180 km
32 Payyoli (PYOL) 9:44 AM 9:45 AM 1 min 183 km
33 Tikkotti (TKT) 10:00 AM 10:01 AM 1 min 186 km
34 Vellarakkad (VEK) 10:05 AM 10:06 AM 1 min 190 km
35 Quilandi (QLD) 10:12 AM 10:13 AM 1 min 196 km
36 Chemancheri (CMC) 10:18 AM 10:19 AM 1 min 201 km
37 Elattur (ETR) 10:25 AM 10:26 AM 1 min 208 km
38 West Hill (WH) 10:34 AM 10:35 AM 1 min 215 km
39 Vellayil (VLL) 10:40 AM 10:41 AM 1 min 218 km
40 Kozhikkode (Calicut) (CLT) 11:05 AM 5:30 AM 0 min 220 km
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು