ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

CLT CAN PASS (56657) Schedule

ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು: All days ಶ್ರೇಣಿಗಳು: 
ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ದೂರ
1 Kozhikkode (Calicut) (CLT) 5:30 AM 2:15 PM 0 min 0 km
2 Vellayil (VLL) 2:19 PM 2:20 PM 1 min 2 km
3 West Hill (WH) 2:25 PM 2:26 PM 1 min 5 km
4 Elattur (ETR) 2:35 PM 2:36 PM 1 min 12 km
5 Chemancheri (CMC) 2:42 PM 2:43 PM 1 min 19 km
6 Quilandi (QLD) 2:47 PM 2:48 PM 1 min 24 km
7 Vellarakkad (VEK) 2:54 PM 2:55 PM 1 min 30 km
8 Tikkotti (TKT) 3:00 PM 3:01 PM 1 min 34 km
9 Payyoli (PYOL) 3:06 PM 3:07 PM 1 min 37 km
10 Iringal H (IGL) 3:12 PM 3:13 PM 1 min 40 km
11 Vadakara (Badagara) (BDJ) 3:19 PM 3:20 PM 1 min 46 km
12 Nadapuram Road (NAU) 3:26 PM 3:27 PM 1 min 52 km
13 Mukkali H (MUKE) 3:31 PM 3:32 PM 1 min 55 km
14 Mahe (MAHE) 3:38 PM 3:39 PM 1 min 59 km
15 Jagannath Temple Gate (JGE) 3:48 PM 3:49 PM 1 min 66 km
16 Thalassery (Tellicherry) (TLY) 3:53 PM 3:54 PM 1 min 68 km
17 Dharmadam H (DMD) 4:00 PM 4:01 PM 1 min 73 km
18 Etakkot (ETK) 4:07 PM 4:08 PM 1 min 77 km
19 Cannanore South (CS) 4:17 PM 4:18 PM 1 min 85 km
20 Kannur (Cannanore) (CAN) 4:35 PM 5:30 AM 0 min 89 km
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು