ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

CLT CAN PASS (56653) Schedule

ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು: All days ಶ್ರೇಣಿಗಳು: 
ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ದೂರ
1 Kozhikkode (Calicut) (CLT) 5:30 AM 6:45 AM 0 min 0 km
2 Vellayil (VLL) 6:49 AM 6:50 AM 1 min 2 km
3 West Hill (WH) 6:55 AM 6:56 AM 1 min 4 km
4 Elattur (ETR) 7:05 AM 7:06 AM 1 min 11 km
5 Chemancheri (CMC) 7:12 AM 7:13 AM 1 min 19 km
6 Quilandi (QLD) 7:17 AM 7:18 AM 1 min 24 km
7 Vellarakkad (VEK) 7:24 AM 7:25 AM 1 min 29 km
8 Tikkotti (TKT) 7:30 AM 7:31 AM 1 min 33 km
9 Payyoli (PYOL) 7:36 AM 7:37 AM 1 min 36 km
10 Iringal H (IGL) 7:42 AM 7:43 AM 1 min 40 km
11 Vadakara (Badagara) (BDJ) 7:49 AM 7:50 AM 1 min 46 km
12 Nadapuram Road (NAU) 7:56 AM 7:57 AM 1 min 51 km
13 Mukkali H (MUKE) 8:01 AM 8:02 AM 1 min 55 km
14 Mahe (MAHE) 8:08 AM 8:09 AM 1 min 59 km
15 Jagannath Temple Gate (JGE) 8:17 AM 8:18 AM 1 min 66 km
16 Thalassery (Tellicherry) (TLY) 8:24 AM 8:25 AM 1 min 68 km
17 Dharmadam H (DMD) 8:31 AM 8:32 AM 1 min 72 km
18 Etakkot (ETK) 8:38 AM 8:39 AM 1 min 76 km
19 Cannanore South (CS) 8:48 AM 8:49 AM 1 min 85 km
20 Kannur (Cannanore) (CAN) 9:10 AM 5:30 AM 0 min 89 km
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು