ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

QLN TVC PASS (56309) Schedule

ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು: All days ಶ್ರೇಣಿಗಳು: 
ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ದೂರ
1 Kollam Jn (Quilon) (QLN) 5:30 AM 3:30 PM 0 min 0 km
2 Iravipuram (IRP) 3:35 PM 3:36 PM 1 min 4 km
3 Mayyanad (MYY) 3:40 PM 3:41 PM 1 min 8 km
4 Paravur (PVU) 3:45 PM 3:46 PM 1 min 12 km
5 Kappil (KFI) 3:50 PM 3:51 PM 1 min 16 km
6 Edavai (EVA) 3:55 PM 3:56 PM 1 min 19 km
7 Varkala (VAK) 4:01 PM 4:02 PM 1 min 23 km
8 Akathumuri H (AMY) 4:07 PM 4:08 PM 1 min 29 km
9 Kadakavur (KVU) 4:13 PM 4:14 PM 1 min 32 km
10 Chirayinkil (CRY) 4:19 PM 4:20 PM 1 min 35 km
11 Perunguzhi (PGZ) 4:24 PM 4:25 PM 1 min 39 km
12 Murukkampuzha (MQU) 4:30 PM 4:31 PM 1 min 43 km
13 Kaniyapuram (KXP) 4:36 PM 4:37 PM 1 min 47 km
14 Kazhakuttam (KZK) 4:42 PM 4:43 PM 1 min 51 km
15 Veli H (VELI) 4:47 PM 4:48 PM 1 min 55 km
16 Kochuveli (KCVL) 4:53 PM 4:54 PM 1 min 58 km
17 Trivandrum Pettah (TVP) 4:59 PM 5:00 PM 1 min 61 km
18 Trivandrum Central (TVC) 5:35 PM 5:30 AM 0 min 64 km
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು