ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

QLN TVC PASS (56307) Schedule

ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು: All days ಶ್ರೇಣಿಗಳು: 
ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ದೂರ
1 Kollam Jn (Quilon) (QLN) 5:30 AM 6:50 AM 0 min 0 km
2 Iravipuram (IRP) 6:55 AM 6:56 AM 1 min 4 km
3 Mayyanad (MYY) 7:01 AM 7:02 AM 1 min 8 km
4 Paravur (PVU) 7:06 AM 7:07 AM 1 min 12 km
5 Kappil (KFI) 7:11 AM 7:12 AM 1 min 16 km
6 Edavai (EVA) 7:16 AM 7:17 AM 1 min 19 km
7 Varkala (VAK) 7:21 AM 7:22 AM 1 min 23 km
8 Akathumuri H (AMY) 7:27 AM 7:28 AM 1 min 29 km
9 Kadakavur (KVU) 7:34 AM 7:35 AM 1 min 32 km
10 Chirayinkil (CRY) 7:40 AM 7:41 AM 1 min 35 km
11 Perunguzhi (PGZ) 7:44 AM 7:45 AM 1 min 39 km
12 Murukkampuzha (MQU) 7:54 AM 7:55 AM 1 min 43 km
13 Kaniyapuram (KXP) 7:59 AM 8:00 AM 1 min 47 km
14 Kazhakuttam (KZK) 8:06 AM 8:07 AM 1 min 51 km
15 Veli H (VELI) 8:11 AM 8:12 AM 1 min 55 km
16 Kochuveli (KCVL) 8:16 AM 8:17 AM 1 min 58 km
17 Trivandrum Pettah (TVP) 8:24 AM 8:25 AM 1 min 61 km
18 Trivandrum Central (TVC) 8:50 AM 5:30 AM 0 min 64 km
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು