ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

QLN ERS MEMU (66302) Schedule

ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು: SUN, TUE, WED, THU, FRI, SAT ಶ್ರೇಣಿಗಳು: 
ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ದೂರ
1 Kollam Jn (Quilon) (QLN) 5:30 AM 8:50 AM 0 min 0 km
2 Perinad (PRND) 9:00 AM 9:01 AM 1 min 9 km
3 Munroturuttu (MQO) 9:06 AM 9:07 AM 1 min 15 km
4 Sasthankotta (STKT) 9:14 AM 9:15 AM 1 min 19 km
5 Karunagapalli (KPY) 9:23 AM 9:24 AM 1 min 27 km
6 Ochira (OCR) 9:33 AM 9:34 AM 1 min 34 km
7 Kayankulam Jn (KYJ) 9:42 AM 9:43 AM 1 min 40 km
8 Cheppadu (CHPD) 9:50 AM 9:51 AM 1 min 48 km
9 Harippadu (HAD) 9:57 AM 9:58 AM 1 min 53 km
10 Karuvatta H (KVTA) 10:02 AM 10:03 AM 1 min 59 km
11 Takazhi (TZH) 10:09 AM 10:10 AM 1 min 66 km
12 Ambalapuzha (AMPA) 10:17 AM 10:18 AM 1 min 72 km
13 Punnapra (PNPR) 10:23 AM 10:24 AM 1 min 77 km
14 Alleppey (ALLP) 10:36 AM 10:37 AM 1 min 84 km
15 Tumboli (TMPY) 10:41 AM 10:42 AM 1 min 88 km
16 Kalavoor (KAVR) 10:46 AM 10:47 AM 1 min 93 km
17 Mararikulam (MAKM) 10:54 AM 10:55 AM 1 min 96 km
18 Tiruvizha (TRVZ) 10:59 AM 11:00 AM 1 min 101 km
19 Shertallai (SRTL) 11:05 AM 11:06 AM 1 min 107 km
20 Vayalur (VAY) 11:14 AM 11:15 AM 1 min 114 km
21 Turavur (TUVR) 11:21 AM 11:22 AM 1 min 117 km
22 Ezhupunna (EZP) 11:27 AM 11:28 AM 1 min 122 km
23 Aroor (AROR) 11:34 AM 11:35 AM 1 min 128 km
24 Kumbalam (KUMM) 11:37 AM 11:38 AM 1 min 133 km
25 Thirunettur (TNU) 11:41 AM 11:42 AM 1 min 136 km
26 Eranakulam Jn (ERS) 12:15 PM 5:30 AM 0 min 140 km
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು