ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

CAN CLT PASS (56652) Schedule

ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು: All days ಶ್ರೇಣಿಗಳು: 
ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ದೂರ
1 Kannur (Cannanore) (CAN) 5:30 AM 5:20 PM 0 min 0 km
2 Cannanore South (CS) 5:27 PM 5:28 PM 1 min 3 km
3 Etakkot (ETK) 5:37 PM 5:38 PM 1 min 12 km
4 Dharmadam H (DMD) 5:43 PM 5:44 PM 1 min 16 km
5 Thalassery (Tellicherry) (TLY) 5:50 PM 5:51 PM 1 min 20 km
6 Jagannath Temple Gate (JGE) 5:56 PM 5:57 PM 1 min 23 km
7 Mahe (MAHE) 6:04 PM 6:05 PM 1 min 30 km
8 Mukkali H (MUKE) 6:11 PM 6:12 PM 1 min 33 km
9 Nadapuram Road (NAU) 6:17 PM 6:18 PM 1 min 37 km
10 Vadakara (Badagara) (BDJ) 6:21 PM 6:23 PM 2 min 42 km
11 Iringal H (IGL) 6:29 PM 6:30 PM 1 min 48 km
12 Payyoli (PYOL) 6:35 PM 6:36 PM 1 min 52 km
13 Tikkotti (TKT) 6:41 PM 6:42 PM 1 min 55 km
14 Vellarakkad (VEK) 6:48 PM 6:49 PM 1 min 59 km
15 Quilandi (QLD) 7:09 PM 7:10 PM 1 min 64 km
16 Chemancheri (CMC) 7:16 PM 7:17 PM 1 min 70 km
17 Elattur (ETR) 7:21 PM 7:22 PM 1 min 77 km
18 West Hill (WH) 7:32 PM 7:33 PM 1 min 84 km
19 Vellayil (VLL) 7:38 PM 7:39 PM 1 min 87 km
20 Kozhikkode (Calicut) (CLT) 8:05 PM 5:30 AM 0 min 89 km
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು