ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

CWA NGP PASS N G (58834) Schedule

ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು: All days ಶ್ರೇಣಿಗಳು: 
ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ದೂರ
1 Chhindwara Jn (CWA) 5:30 AM 2:50 PM 0 min 0 km
2 Sikkarpur H (SKPR) 3:08 PM 3:09 PM 1 min 9 km
3 Linga (LIG) 3:16 PM 3:17 PM 1 min 11 km
4 Bisapur Kalan (BRKH) 3:29 PM 3:30 PM 1 min 18 km
5 Umra Nala (ULA) 3:42 PM 3:44 PM 2 min 24 km
6 Kukurakhapa (KFP) 4:11 PM 4:13 PM 2 min 35 km
7 Mohapanimal (MPML) 4:43 PM 4:44 PM 1 min 40 km
8 Bhimalgondi (BMC) 4:58 PM 5:00 PM 2 min 49 km
9 Ghadela (GELA) 5:11 PM 5:12 PM 1 min 53 km
10 Devi (DVH) 5:19 PM 5:20 PM 1 min 56 km
11 Ramakona (RMO) 5:30 PM 5:32 PM 2 min 61 km
12 Sausar (SASR) 5:46 PM 5:48 PM 2 min 66 km
13 Bardi (BDHT) 5:59 PM 6:00 PM 1 min 74 km
14 Lodhikhera (LDE) 6:23 PM 6:25 PM 2 min 80 km
15 Paradsinga (PSK) 6:35 PM 6:36 PM 1 min 85 km
16 Saonga (SZH) 6:43 PM 6:44 PM 1 min 87 km
17 Kelod (KLOD) 6:58 PM 6:59 PM 1 min 94 km
18 Saoner (SONR) 7:18 PM 7:20 PM 2 min 104 km
19 Malegaon (MGVK) 7:30 PM 7:31 PM 1 min 109 km
20 Takli Bhansali (TKLB) 7:38 PM 7:39 PM 1 min 112 km
21 Patansaongi (PTS) 7:46 PM 7:48 PM 2 min 114 km
22 Patansaongi Town (PSX) 7:55 PM 7:56 PM 1 min 116 km
23 Pipla (PQA) 8:07 PM 8:08 PM 1 min 121 km
24 Khaprikheda (KPKD) 8:21 PM 8:23 PM 2 min 128 km
25 Koradih (KRDH) 8:45 PM 8:46 PM 1 min 131 km
26 Itwari Jn(Ng) (ITRN) 8:55 PM 9:00 PM 5 min 143 km
27 Nagpur (Moti Bagh) (MIB) 9:07 PM 9:08 PM 1 min 145 km
28 Nagpur (Se) (NGPB) 9:40 PM 5:30 AM 0 min 147 km
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು