Search
 • Follow NativePlanet
Share
ಮುಖಪುಟ » ರೈಲು(ಗಳು) » ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳು

Trains from Wimco Nagar (WCN)

# ಸಂಖ್ಯೆ ರೈಲು ಹೆಸರು ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಮನ ಚಲಿಸುವ ದಿನಗಳು
1 42001 MAS GPD LOCAL 12:39 am 1:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 42002 GPD MAS LOCAL 3:30 am 4:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 42004 GPD MAS LOCAL 4:45 am 5:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 42401 MAS SPE LOCAL 4:49 am 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 42403 MAS SPE LOCAL 5:24 am 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 42006 GPD MAS LOCAL 5:40 am 6:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 66025 MAS SPE LOCAL 5:59 am 7:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 42701 MSB PON LOCAL 6:04 am 7:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 42901 MAS ENR LOCAL 6:04 am 6:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 42008 GPD MAS LOCAL 6:05 am 6:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 42010 GPD MAS LOCAL 6:35 am 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 42003 MAS GPD LOCAL 6:39 am 7:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 43852 TRL PON LOCAL 6:41 am 7:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 43861 ENR TRL LOCAL 6:48 am 8:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 42005 MAS GPD LOCAL 7:04 am 8:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 42402 SPE MAS LOCAL 7:10 am 7:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 42750 PON VLCY LOCAL 7:34 am 8:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 42007 MAS GPD LOCAL 7:44 am 8:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 42012 GPD MAS LOCAL 7:50 am 8:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 42407 MAS SPE LOCAL 7:54 am 9:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 42404 SPM MAS LOCAL 8:05 am 8:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 66035 MAS NLR MEMU 8:09 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 42302 PON MAS LOCAL 8:29 am 9:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 42009 MAS GPD LOCAL 8:34 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 42014 GPD MAS LOCAL 8:40 am 9:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 42850 SPE VLCY LOCAL 8:55 am 10:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 42409 MAS SPE LOCAL 8:59 am 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 42016 GPD MAS LOCAL 9:10 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 42011 MAS GPD LOCAL 9:14 am 10:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
30 42602 GPD MSB LOCAL 9:40 am 10:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
31 42013 MAS GPD LOCAL 9:56 am 11:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
32 42601 MSB GPD LOCAL 10:09 am 11:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
33 42411 MAS SPE LOCAL 10:19 am 12:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
34 42018 GPD MAS LOCAL 10:35 am 11:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
35 57240 BTTR MAS PASS 10:47 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
36 42015 MAS GPD LOCAL 10:49 am 11:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
37 42406 SPE MAS LOCAL 11:22 am 12:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
38 42020 GPD MAS LOCAL 11:35 am 12:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
39 42017 MAS GPD LOCAL 11:59 am 1:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
40 42022 GPD MAS LOCAL 12:05 pm 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
41 42019 MAS GPD LOCAL 12:34 pm 1:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
42 42408 SPE MAS LOCAL 12:35 pm 1:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
43 42413 MAS SPE LOCAL 1:04 pm 2:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
44 66026 SPE MAS LOCAL 1:22 pm 1:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
45 42021 MAS GPD LOCAL 1:39 pm 2:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
46 42024 GPD MAS LOCAL 1:45 pm 2:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
47 66027 MAS SPE LOCAL 2:04 pm 3:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
48 42026 GPD MAS LOCAL 2:20 pm 2:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
49 42301 MAS PON LOCAL 2:39 pm 3:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
50 42412 SPE MAS LOCAL 2:55 pm 3:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
51 42023 MAS GPD LOCAL 2:59 pm 3:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
52 42028 GPD MAS LOCAL 3:30 pm 4:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
53 42025 MAS GPD LOCAL 3:34 pm 4:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
54 42417 MAS SPE LOCAL 3:59 pm 5:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
55 42030 GPD MAS LOCAL 4:00 pm 4:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
56 42603 MSB GPD LOCAL 4:14 pm 5:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
57 43851 PON TRL LOCAL 4:15 pm 5:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
58 42032 GPD MAS LOCAL 4:25 pm 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
59 57239 MAS GDR PASS 4:26 pm 9:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
60 42414 SPE MAS LOCAL 4:45 pm 5:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
61 42027 MAS GPD LOCAL 4:59 pm 6:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
62 42604 GPD MSB LOCAL 5:15 pm 6:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
63 42029 MAS GPD LOCAL 5:29 pm 6:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
64 42034 GPD MAS LOCAL 5:45 pm 6:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
65 42031 MAS GPD LOCAL 5:59 pm 7:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
66 42036 GPD MAS LOCAL 6:15 pm 6:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
67 42419 MAS SPE LOCAL 6:24 pm 8:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
68 42033 MAS GPD LOCAL 6:54 pm 7:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
69 42605 MSB GPD LOCAL 7:04 pm 8:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
70 42038 GPD MAS LOCAL 7:05 pm 7:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
71 42421 MAS SPE LOCAL 7:19 pm 9:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
72 42040 GPD MAS LOCAL 7:25 pm 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
73 42416 SPE MAS LOCAL 7:45 pm 8:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
74 66036 NLR MAS MEMU 8:00 pm 8:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
75 42035 MAS GPD LOCAL 8:04 pm 9:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
76 42042 GPD MAS LOCAL 8:15 pm 8:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
77 42037 MAS GPD LOCAL 8:34 pm 9:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
78 42044 GPD MAS LOCAL 8:55 pm 9:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
79 42423 MAS SPE LOCAL 8:59 pm 10:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
80 42606 GPD MSB LOCAL 9:05 pm 9:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
81 66028 SPE MAS LOCAL 9:20 pm 9:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
82 42039 MAS GPD LOCAL 9:39 pm 10:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
83 42420 SPE MAS LOCAL 9:50 pm 10:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
84 42041 MAS GPD LOCAL 10:09 pm 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
85 42046 GPD MAS LOCAL 10:30 pm 11:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
86 42043 MAS GPD LOCAL 10:59 pm 12:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
87 42422 SPE MAS LOCAL 11:05 pm 11:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
88 42045 MAS GPD LOCAL 11:44 pm 12:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
ನೀವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸೈಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವರಗಳು, ರೈಲುಗಳ ಸಮಯ, ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೈಲು, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!