ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ಪಾಂಡಿಚೆರಿ » ತಲುಪುವ ಬಗೆ

ತಲುಪುವ ಬಗೆ

ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೂ ಪಾಂಡಿಚೆರಿ ದೇಶದ ಇತರೆ ನಗರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಾಂಡಿಚೆರಿ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಮಧುರೈ ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳುರಿನಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ಸುಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ನಗರಗಳಿಂದ ಬಸ್ ದರಗಳು ರೂ 50 ರಿಂದ 500 ರ ತನಕ ಇವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಸ್ ದರಗಳು ಕೇವಲ ರೂ 3 ಮತ್ತು 4 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿವೆ. ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಪಾಂಡಿಚೆರಿ ಸುತ್ತಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.