ಮಥುರಾಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ಮಥುರಾ » ಚಿತ್ರಗಳು
1/9
ಮಥುರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಥುರಾ ಘಾಟಿನ ಸುಂದರ ವರ್ಣಚಿತ್ರ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/9
ಮಥುರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಥುರಾ
Photo Courtesy : www.up-tourism.com
3/9
ಮಥುರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಥುರಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ - ಕುಶಾನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/9
ಮಥುರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಥುರಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ - ಬುದ್ಧನ ತಲೆಯ ವಿಗ್ರಹ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/9
ಮಥುರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜೈ ಗುರುದೇವ ಆಶ್ರಮ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org