ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ಲಾನ್ಸ್ ಡೌನ್ » ತಲುಪುವ ಬಗೆ

ತಲುಪುವ ಬಗೆ

ಲಾನ್ಸ್ ಡೌನ್ ನಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಸ್ ಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬಸ್ಸುಗಳು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಹರಿದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಮಸ್ಸೂರಿ ಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ ಲಾನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ.