ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮುರ್ಶಿದಾಬಾದ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹಜಾರ್ದುರೈ ಅರಮನೆ,
The grand palace of Hazarduari illuminated at night. The palace was built in the nineteenth century by Nawab Nazim Humayun Jah of Bengal.
1/1
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...