ತಲುಪುವ ಬಗೆ

ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ಸಕಲೇಶಪುರ » ತಲುಪುವ ಬಗೆ

ಸಕಲೇಶಪುರದ ಗಿರಿಧಾಮಗಳನ್ನು ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಕಲೇಶಪುರದತ್ತ ಹೊರಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.