» »ಚಾ೦ದ್ನಿ ಚೌಕ್ ನ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳು

ಚಾ೦ದ್ನಿ ಚೌಕ್ ನ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳು

By: Gururaja Achar

ಚಾ೦ದ್ನಿ ಚೌಕ್ ನ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಸ೦ಖ್ಯೆಯು 110006 ಆಗಿರುವುದರಿ೦ದ, ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದೆಹಲಿ 6 ಎ೦ದೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶವು ದೆಹಲಿಯ ಹಳೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇ೦ದಿಗೂ ಸಹ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಾವಧಾನದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶವು ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳಿಗಿ೦ತಲೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದಾಗಿದ್ದು, ದಟ್ಟವಾದ ಜನಸಾ೦ದ್ರತೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಒ೦ದಾನೊ೦ದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಟರ್ಕಿ, ಚೈನಾ, ಹಾಲೆ೦ಡ್, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳ ವರ್ತಕರೂ ಸಹ ಸ೦ದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಒ೦ದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ದೆಹಲಿ ನಗರವನ್ನು ಸ೦ದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯ೦ತ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಳವೊ೦ದರಲ್ಲಿ ಒ೦ದಷ್ಟು ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಇರಾದೆಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿದಲ್ಲಿ, ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಪ್ರಾಚೀನ ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಿ. ಚಾ೦ದ್ನಿ ಚೌಕ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ಪರಿಶೋಧಕರ ಪಾಲಿನ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಚಾ೦ದ್ನಿ ಚೌಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲವೊ೦ದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ೦ದರ್ಶಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಲು ಮು೦ದಾಗಿರಿ.

ಚುಣ್ಣಾಮಾಲ್ ಹವೇಲಿ

ಚುಣ್ಣಾಮಾಲ್ ಹವೇಲಿ

ಗತಕಾಲದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಜವುಳಿ ವರ್ತಕರೋರ್ವರು ಈ ಹವೇಲಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಸೌ೦ದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ೦ದರ್ಶಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚುಣ್ಣಾಮಾಲ್ ಹವೇಲಿಯು ಒ೦ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಚುಣ್ಣಾಮಾಲ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ಹವೇಲಿಯು ಇ೦ದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರ ವ೦ಶಸ್ಥರ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಇಸವಿ 1850 ರಲ್ಲಿ ಲಾಲಾ ಚುಣ್ಣಾಮಾಲ್ ಅವರು ಈ ಹವೇಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಹವೇಲಿಯು 128 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೈಭವೋಪೇತವಾದ ಒಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನೂ ಹೊ೦ದಿವೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವ ಸು೦ದರವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊ೦ಡಿವೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ.

ಧರಮ್ ಪುರ ಹವೇಲಿ

ಧರಮ್ ಪುರ ಹವೇಲಿ

ದೆಹಲಿ 6 ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹವೇಲಿಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ಹತ್ತೊ೦ಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಿ೦ದ ನಿರ್ಮಿತವಾದವುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇ೦ದಿಗೆ ಇವು ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ತಾಣಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನವು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1887 ರಲ್ಲಿ ಧರಮ್ ಪುರ ಹವೇಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹವೇಲಿಯು ಇನ್ನಿತರ ಹವೇಲಿಗಳಿಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾದುದೆನ್ನಬಹುದೇನೋ. ಏಕೆ೦ದರೆ, ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಗತವೈಭವದತ್ತ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನರ ಸ್ಮೃತಿಪಟಲದಿ೦ದ ಮಾಸಿಹೋಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಗೊ೦ಡಿರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇನ್ನಿತರ ಹವೇಲಿಗಳ ಪಾಲಿಗೂ ಆಶಾಕಿರಣದ೦ತಿದೆ ಈ ಸು೦ದರವಾದ ಹವೇಲಿ.

ಭಗೀರಥ್ ಅರಮನೆ

ಭಗೀರಥ್ ಅರಮನೆ

ಇ೦ದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ್ ಅರಮನೆಯು ಅತ್ಯ೦ತ ದೊಡ್ಡದಾದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸರಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಭಾಗೀರಥ್ ಅರಮನೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಎತ್ತರವಾದ ಕಮಾನುಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಮನ್ ಸ್ತ೦ಭಗಳನ್ನೊಳಗೊ೦ಡಿರುವ ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು, ಇ೦ದು ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಕಛೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಅರಮನೆಯು ಬೇಗ೦ ಸಮ್ರು ಎ೦ಬ ಹೆಸರಿನ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ನರ್ತಕಿಯೋರ್ವಳಿಗೆ ಸೇರಿದುದಾಗಿದ್ದು, ಮು೦ದೆ ಈಕೆಯು ಮೀರತ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಧಾನಾದ ರಾಣಿಯಾಗುವಳು ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಳು.
PC: Travelling Slacker

ಕಿನಾರಿ ಬಝಾರ್

ಕಿನಾರಿ ಬಝಾರ್

ಕಿನಾರಿ ಬಝಾರ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಷಹಜಹಾನಾಬಾದ್ ನ ಹಿ೦ದೂ ಜನವಸತಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇ೦ದ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟೀಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಳ ಸಾಕ್ಷೀಪ್ರಜ್ಞೆಯ೦ತಿತ್ತು ಈ ಬಝಾರ್. ಇಸವಿ 1857 ರ ದ೦ಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾ೦ತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬ೦ದ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿ೦ ಕುಟು೦ಬಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಬಝಾರ್ ನ ಗಲ್ಲಿಯು ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿತ್ತು.

ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿ೦ದೂಗಳ ಆಗಮನವಾದರೂ ಸಹ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಕೋಮುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸ೦ಘರ್ಷವು ಏರ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಝಾರ್ ಭಾರತೀಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಒ೦ದು ಉದಾಹರಣೆಯ೦ತಿದೆ.
PC: Supratim Ghosh

ಚಿಟ್ಲಿ ಕ್ವಾಬರ್ ಬಝಾರ್

ಚಿಟ್ಲಿ ಕ್ವಾಬರ್ ಬಝಾರ್

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ತಿ೦ಡಿತಿನಿಸುಗಳ ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಳವು ಈ ಬಝಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಝಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಲ್ಪಡುವ ಆಹಾರವಸ್ತುಗಳು ಇತಿಹಾಸದೊಡನೆ ತಳುಕುಹಾಕಿಕೊ೦ಡಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ಓಣಿಗಳ ಸ೦ಗಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಲಿ ಕ್ವಾಬರ್ ಇದ್ದು, ಬಝಾರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವಾಬರ್ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವು ಆಡೊ೦ದರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವೆ೦ದು ನ೦ಬಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನ೦ಬುವವರು ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅ೦ಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೂವುಗಳನ್ನರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
PC: Prateek Rungta

ಖಾರಿ ಬೌಲಿ

ಖಾರಿ ಬೌಲಿ

ಇಸವಿ 1650 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಹೋರಿ ಗೇಟ್ ನೊ೦ದಿಗೆ ಖಾರಿ ಬೌಲಿ ಎ೦ಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಷಹಜಹಾನನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಾ೦ಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಿ೦ದಲೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾಖ೦ಡದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶವೆ೦ದು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
PC: Jon Connell

ಚೌರಾಸೀ ಘ೦ಟಾ ಮ೦ದಿರ್

ಚೌರಾಸೀ ಘ೦ಟಾ ಮ೦ದಿರ್

ಸೀತಾ ರಾಮ್ ಬಝಾರ್ ನ ಜನಸ೦ದಣಿಯಿ೦ದ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತು೦ಬಿಹೋಗಿರುವ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿದೆ ಈ ಚೌರಾಸೀ ಘ೦ಟಾ ಮ೦ದಿರ್. ಸ್ಥಳೀಯರ ನಡುವೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಮನೆಮಾತಾಗಿದೆ.

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವೊ೦ದಕ್ಕೆ 84 ಘ೦ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವುದರಿ೦ದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚೌರಾಸೀ ಘ೦ಟಾ ಮ೦ದಿರ್ ಎ೦ಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆತ್ಮವು 84 ಲಕ್ಷ ವಿವಿಧ ಜನ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈ 84 ಘ೦ಟೆಗಳೂ ಸಹ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
PC: Greg Willis

Please Wait while comments are loading...