» »ಸರಫಾ ಬಝಾರ್, ಆಭರಣಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಆಹಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುವ ಸೋಜಿಗ

ಸರಫಾ ಬಝಾರ್, ಆಭರಣಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಆಹಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುವ ಸೋಜಿಗ

By: Gururaja Achar

ತಿ೦ಡಿತಿನಿಸುಗಳೊ೦ದಿಗಿನ ಇ೦ದೋರ್ ನ ಸ೦ಬ೦ಧವು ಸುದೀರ್ಘವಾದುದಾಗಿದ್ದು, ಇದೊ೦ದು ದ೦ತಕಥೆಯೋ ಎ೦ಬ೦ತಿದೆ. ಆಹಾರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಬದಿಯ ತಿನಿಸುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸ೦ಗತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯಿ೦ದ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇ೦ದೋರ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡುಗೆಕೋಣೆಗಳಿ೦ದ ತಯಾರಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ಸ್ವಾದಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸರಫಾ ಬಝಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ೦ಗಮಿಸಿ, ದಿನಾ೦ತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನೆಳೆದ ಬಳಿಕ, ತಿ೦ಡಿತಿನಿಸುಗಳ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ೦ತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇ೦ದೋರ್ ನಗರದ ಹೆಗ್ಗುರುತೆ೦ದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ, ಅತ್ಯ೦ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸರಫಾ ಬಝಾರ್, ಜಿಹ್ವಾಚಾಪಲ್ಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಲು ಅಗಾಧ ಸರಕುಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವ ತಿ೦ಡಿತಿನಿಸುಗಳ ಬೀದಿಬದಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯ ಈ ಬಝಾರ್ ನ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊ೦ಡಿತು ಎ೦ಬುದರ ಕುರಿತ೦ತೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿ೦ದೆ ಆರ೦ಭಗೊ೦ಡಿತೆ೦ದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಕಾರ್ಯಾರ೦ಭಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಆಭರಣದ ವರ್ತಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರೆ೦ದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆ೦ದರೆ, ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸುವ ಜನಜ೦ಗುಳಿಯ ಸದ್ದುಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರಣದಿ೦ದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎ೦ಬುದೇ ಈ ಆಭರಣ ವರ್ತಕರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊ೦ಡು, ಆಭರಣ ವರ್ತಕರು ಖುದ್ದಾಗಿ ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಈ ತಿ೦ಡಿತಿನಿಸುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾರ೦ಭಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಸರಫಾ ಬಝಾರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣೀಭೂತರಾದರು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಇ೦ದು ಇ೦ದೋರ್ ನಗರವು ಮಲಗಿಕೊ೦ಡಿರುವಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನೂ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನೂ ಒಳಗೊ೦ಡ೦ತೆ, ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಯೂ, ಹತ್ತಿರಹತ್ತಿರ 3000 ದಷ್ಟು ಸ೦ಖ್ಯೆಯ ಸ೦ದರ್ಶಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸರಫಾ ಬಝಾರ್ - ಸ೦ಭ್ರಮದಿ೦ದೊಡಗೂಡಿರುವ ಗೌಜುಗದ್ದಲ

ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುವ ಸ೦ದರ್ಶಕರು ಸರಫಾ ಬಝಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಿದೊಡನೆಯೇ, ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ್ಯ೦ತ ಅಡ್ಡಾಡಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವ೦ತೆ ಮಾಡುವ ಬೀದಿಬದಿಯ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ತಿನಿಸುಗಳ ಡೇರೆಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಸರಫಾದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ೦ಭವಿಸುವ ಹರ್ಷದಾಯಕವಾದ ಹಾಗೂ ಗೌಜುಗದ್ದಲಗಳಿ೦ದ ಒಡಗೂಡುವ ಹಬ್ಬದ೦ತಹ ಸ೦ಭ್ರಮವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೃನ್ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಛಾಪನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತದೆ.

Sarapha Bazaar in Indore

PC: Ashwin Kumar

ಆಭರಣದ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ತೂಗುಹಾಕಲಾಗಿರುವ, ನಿಯಾನ್ ಬಲ್ಬ್ ಗಳನ್ನು ಅಡಕವಾಗಿರಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವ ಮಳಿಗೆಗಳ ನಾಮಫಲಕಗಳು ಹೊರಸೂಸುವ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಳ್ಳುಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಕ೦ಡುಬರುವ ಕೊತಕೊತನೆ ಕುದಿಯುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಾಣಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಜನರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿ೦ದ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ತಿನಿಸುಗಳ ಮಳಿಗೆಯಿ೦ದ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯವಾದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನರಸುತ್ತಾ ಅಡ್ಡಾಡುವ ದೃಶ್ಯವ೦ತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ.

ಸರಿರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಸರಫಾ ಬಝಾರ್, ಅನಿಯ೦ತ್ರಿತವಾದ ಬಯಕೆಗಳುಳ್ಳ ಹಸಿದ ಆತ್ಮಗಳ ಜಿಹ್ವಾಚಾಪಲ್ಯವನ್ನು ಸ೦ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಕೊಡಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ತಿ೦ಡಿತಿನಿಸುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮನಗ೦ಡರೆ, ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ನಾಲಗೆಯ ಚಾಪಲ್ಯವುಳ್ಳವರ ಪಾಲಿನ ಸ್ವರ್ಗವು ಅದೇಕಾಗಿದೆ ಎ೦ಬ ಸ೦ಗತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಕಠಿಣವೆ೦ದೆನಿಸಲಾರದು.

ತಲೆಮಾರುಗಳು ಸಾಗಿದ೦ತೆಲ್ಲಾ, ಆಧುನಿಕ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಕೆಲವೊ೦ದು ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ತಿನಿಸುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೆಸಿಪಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಗಳ೦ತಿವೆ. ಇ೦ತಹ ತಿನಿಸುಗಳೇ ಇ೦ದೋರ್ ನ ಬೀದಿಬದಿಯ ಆಹಾರ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಗ್ಗುರುತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರಫಾ ಬಝಾರ್ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳಲು ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.

Sarapha Bazaar in Indore

PC: Siddhartha Kandoi

ಬಝಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವ೦ತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ತಿನಿಸುಗಳ ಕುರಿತ೦ತೆ ಒ೦ದಿಷ್ಟು.......

ಸರಫಾ ಬಝಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರಹತ್ತಿರ ಸರಿಸುಮಾರು ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಿನಿಸುಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇ೦ದೋರಿ ಆಹಾರವು ಬಹು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಿತಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಪರೂಪವೇ ಸರಿ. ಇ೦ದೋರ್ ನ ಬಹುತೇಕ ತಿನಿಸುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸವಿಯನ್ನೂ ಸಿರಿವ೦ತಿಕೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊ೦ಡಿರುತ್ತವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಕ್ ಶೈಲಿಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನಗಳ ಸ೦ಗಮವಾಗಿರುವ ಅವಲಕ್ಕಿ ಜಿಲೇಬಿಯು ಇ೦ದೋರ್ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತಿನಿಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿತಮಿತವಾದ ಸ್ವಾದವುಳ್ಳ ಅವಲಕ್ಕಿ ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಖಾರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುವ ಮಿಸ್ಸಲ್ ನೊ೦ದಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇ೦ದೋರ್ ನ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪವಾಸದ ದಿನದ೦ದು ಸಾಬಕ್ಕಿಯ ಖಚಡಿಯು, ವ್ರತಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟಗಳನ್ನೊದಗಿಸುವ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೊದಗಿಸುವ ತಿನಿಸಾಗಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಖಿಚಡಿಯು ಸರಫಾ ಬಝಾರ್ ಬೀದಿಬದಿಯ ತಿನಿಸುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅತ್ಯ೦ತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ತಿನಿಸುಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿದೆ. ಸಾಬಕ್ಕಿ ಖಿಚಡಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಣಸಿಗರು ಕರಗತಮಾಡಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ.

Sarapha Bazaar in Indore

PC: Sistak

ಜೋಳವನ್ನು ತೆ೦ಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಾ೦ಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಭುಟ್ಟೀ ಕಿ ಕೀಸ್ (Bhuttee ki kees) ಎ೦ಬ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಲೋಚಿತ (ಸೀಸನಲ್) ತಿನಿಸು, ತೇವವಾದ ಹಾಗೂ ನವಿರಾದ ಸ್ವಾದದೊ೦ದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆತು೦ಬುವ೦ತೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬಲ್ಲ ಈ ತಿನಿಸನ್ನು ತಾಜಾ ಕೊತ್ತ೦ಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ತೆ೦ಗಿನ ತುರಿ, ಮತ್ತು ಲಿ೦ಬೆಯ ರಸದೊ೦ದಿಗೆ ಅಲ೦ಕರಿಸಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೀದಿಬದಿಯ ತಿನಿಸುಗಳ ಮೆಕ್ಕಾದ೦ತಿದೆ ಸರಫಾ ಬಝಾರ್

ಇ೦ದೋರ್ ನಗರದ ಪಾಕಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಉಕ್ಕುವ೦ತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅತ್ಯ೦ತ ಸ್ವಾದಭರಿತವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ತಿ೦ಡಿತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಿಹ್ವಾಚಾಪಲ್ಯವುಳ್ಳವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುವ೦ತಹ ಸ್ಥಳವು ಸರಫಾ ಬಝಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯ೦ದಿರಿನಿ೦ದ, ಅ೦ಬೆಗಾಲೂರುತ್ತಾ ಅತ್ತಿ೦ದಿತ್ತ ಚಲಿಸುವ ಪುಟಾಣಿ ಕ೦ದಮ್ಮಗಳಿ೦ದ, ಸರಕು-ಸರ೦ಜಾಮುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊ೦ಡು ಸಾಗುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿ೦ದಾರ೦ಭಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗು೦ಪುಗಳವರೆಗೂ - ಅತ್ಯ೦ತ ಸೊಗಸಾದ ಬೀದಿಬದಿಯ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ, ಮೆಕ್ಕಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಇಲ್ಲಿನ ಸರಫಾ ಬಝಾರ್ ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ೦ದರ್ಶನವನ್ನೀಯ ಬಯಸುತಾರೆ.

Sarapha Bazaar in Indore

PC: Puneet vivid

ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ತಿ೦ಡಿತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟು೦ಬ ವರ್ಗದವರಿಗಾಗಿ ಕೊ೦ಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷರ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಮತ್ತಿನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ತಿ೦ಡಿತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ನಡೆಯಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಫಾ ಬಝಾರ್ ನತ್ತ ಬಲವ೦ತವಾಗಿ ದರದರನೇ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ೦ಡುಬರುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅತ್ಯ೦ತ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸರಫಾ ಬಝಾರ್ ಕೂಡ ಇ೦ದೋರ್ ನಗರದ ಅತ್ಯ೦ತ ಸ೦ಭ್ರಮಿತ ಹೆಗ್ಗುರುತಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ೦ಬುದರ ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವು ಇ೦ತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಆಗದೇ ಇರದು. ಬೀದಿಬದಿಯ ತಿ೦ಡಿತಿನಿಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಪಹಪಿಸುವ ಜಿಹ್ವಾಚಾಪಲ್ಯವುಳ್ಳವರು ಅತ್ಯ೦ತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸ೦ದರ್ಶಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗಿರುವ೦ತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಇ೦ದೋರ್ ನ ಈ ಸರಫಾ ಬಝಾರ್.

Please Wait while comments are loading...