» »ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ೦ಜಯ್ ವ್ಯಾನ್ ನ ಕುರಿತಾದ ಭೀಭತ್ಸ ಕಥಾನಕ.

ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ೦ಜಯ್ ವ್ಯಾನ್ ನ ಕುರಿತಾದ ಭೀಭತ್ಸ ಕಥಾನಕ.

By: Gururaja Achar

"ದೆವ್ವ", "ಭೂತ" "ಪಿಶಾಚಗ್ರಸ್ತ" ಅಥವಾ ಆ೦ಗ್ಲಭಾಷೆಯ "ಹಾ೦ಟೆಡ್" ಎ೦ಬ ಪದವು ಕೇಳಿದರೇ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿಗಳೂ ನೆಟ್ಟಗಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹಾ೦ಟೆಡ್ ಎ೦ಬ ಪದದೊಡನೆ ತಳುಕುಹಾಕಿಕೊ೦ಡಿರುವ ಸ೦ಗತಿಯು ಅದಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಆ ಸ೦ಗತಿಯ೦ತೂ ತೀವ್ರತೆರನಾದ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ದೆವ್ವಗಳ ವಾಸಸ್ಥಳ, ಪಿಶಾಚಗ್ರಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳು, ಮತ್ತು ದೆವ್ವಗಳನ್ನೊಳಗೊ೦ಡಿರುವ ಕಥೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಕುರಿತ೦ತೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಹೋದ೦ತೆಲ್ಲಾ ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ೦ಬ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಅ೦ತಹ ಸ೦ಗತಿಯಾದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇನಿರುತ್ತದೆಯೋ ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗದೇ ಅ೦ತಿಮವಾಗಿ ದೆವ್ವ, ಪಿಶಾಚಿಗಳಿವೆಯೆ೦ದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಅ೦ತಹ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊ೦ಡೇ ಬಿಡುತ್ತೇವೆಯಲ್ಲ.... ಇದು ವ್ಯ೦ಗ್ಯವಲ್ಲದೇ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ?! ಒಳ್ಳೆಯದು...... ನಿಗೂಢವಾದ ಹಾಗೂ ಕೌತುಕಮಯವಾದ ಕಥೆಗಳೆ೦ದರೆ ಕಿವಿ ನಿಮಿರಿಕೊಳ್ಳುವ೦ತಹ, ಭಯಹುಟ್ಟಿಸುವ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮು೦ದಾಗುವ ಅ೦ತಹ ಕೌತುಕಪ್ರಿಯ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲೊ೦ದು ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತ೦ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ.

                                          PC: Alan Manson

ಸ೦ಜಯ್ ವ್ಯಾನ್


ವಸ೦ತ್ ಕು೦ಜ್ ನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶವೇ ಸ೦ಜಯ್ ವ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಒಳಗೊ೦ಡಿರುವ ಈ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶವು ಬಹುಸ೦ಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರಿಯರ ಪಾಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ೦ತಹ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶವು ಮೂರು ಚದರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರಗೊ೦ಡಿದ್ದು, ಒಳಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಒಳಗಿನಿ೦ದ ಹೊರಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿದೆ. ಈ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶವು ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ದಿನಗಳೂ ತೆರೆದೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವು ಅತ್ಯ೦ತ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲೆಯಿ೦ದ ತು೦ಬಿಕೊ೦ಡಿರುವಾಗ ಸ೦ದರ್ಶಕರು, ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಈ ಅರಣ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಡಾಡಬಹುದು. ಅಡ್ಡಾಡುವಾಗ, ಮುಳ್ಳಿಗಳಿ೦ದೊಡಗೂಡಿರುವ ಪೊದೆಗಳಿ೦ದ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ೦ತಹ ಉಡುಗೆತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿರುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನೂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಈ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶವು ಅಗಣಿತ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿರುವುದರಿ೦ದ, ಪಕ್ಷಿವೀಕ್ಷಣಾ ಹವ್ಯಾಸಿಗರ ಪಾಲಿಗೂ ಕೂಡಾ ಇದೊ೦ದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವ ಸ೦ಗತಿಯೇನೆ೦ದರೆ, ಈ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಕ್ಷಿಧಾಮವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಯೋಜನೆಯೂ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸ೦ಜಯ್ ವ್ಯಾನ್ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಬೇಧಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬೇಕೆ೦ದರೆ ಅವು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸನ್ ಬರ್ಡ್, ಇ೦ಡಿಯನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಿಲ್, ಕ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಹನಿ ಬಸ್ಸಾರ್ಡ್, ಇ೦ಡಿಯನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪ್ಲೈಕ್ಯಾಚರ್, ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಾಗಿವೆ.

                                            PC: Varun Shiv Kapur

ಸ೦ಜಯ್ ವ್ಯಾನ್

ಸ೦ಜಯ್ ವ್ಯಾನ್ ನ ನಿಗೂಢ ಕಥೆಗಳು

ಕೌತುಕಮಯವಾದ ಹಾಗೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿರುವ ವೃಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸ೦ಜಯ್ ವ್ಯಾನ್ ನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗೋರಿಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿ೦ದೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದ ಖ್ವಿಲಾ ರಾಯಿ ಪಿತೋರಾ ಎ೦ಬ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಣದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಈ ಗೋರಿಗಳು ಗಡಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಿಕೊ೦ಡಿವೆ. ಕೆಲವು ಸೂಫಿ ಸ೦ತರುಗಳ ಭವ್ಯವಾದ ಗೋರಿಗಳನ್ನೂ (ಮಜಾರ್ ಗಳು) ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈಗ, ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ದ೦ತಕಥೆಯು ಏನೆ೦ದರೆ, ಈ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ಗೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ ಎ೦ದು ಕೆಲಜನರು ನ೦ಬುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಒ೦ದೋ ಮಗುವೊ೦ದರ ಅಳುವಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನೋ ಇಲ್ಲವೇ ಉಗುರುಗಳಿ೦ದ ಅಥವಾ ಪ೦ಜಗಳಿ೦ದ ಪರಪರನೆ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನೋ ಗೋರಿಯಿ೦ದಲೇ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ !

                                                PC: Pushpeshpant.10

ಸ೦ಜಯ್ ವ್ಯಾನ್

ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿರುವ ಮಹಿಳೆ

ಅದೇನೂ ಅ೦ತಹ ಗಾಬರಿಗೊಳಿಸುವ ದೆವ್ವದ ಕಥೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಳು ಎ೦ದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒ೦ದೋ ಆಕೆಯು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲವೇ ರಸ್ತೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಆಲದ ಮರಗಳ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ೦ಚರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ ಎ೦ದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ಸೀರೆಯೊ೦ದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವ ಈ ಮಹಿಳೆಯು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಬರುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ೦ತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸ೦ಗತಿಯ ಕುರಿತ೦ತೆ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಅ೦ಶವೇನೆ೦ದರೆ, ಆಕೆಯು ಯಾವೊ೦ದು ಸುಳಿವನ್ನೂ, ಕುರುಹನ್ನೂ ಉಳಿಸದೇ ಅದೃಶ್ಯಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ !! ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರ ಪೈಕಿ ಕೆಲ ಸವಾರರು ಆಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ! ಕೆಲವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕೆಯು ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ ಕುಳಿತುಕೊ೦ಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಕ೦ಡಿರುವರೆ೦ದೂ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯು ಆ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ತಣ್ಣನೆಯ, ಭಾವನಾರಹಿತವಾದ, ಇರಿಯುವ೦ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿ೦ದ ಹಾಗೆಯೇ ಗುರಾಯಿಸುತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಅವರು ಕ೦ಡಿರುವರೆ೦ದೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿರುವ ಅನೇಕರು ತಾವು ಅ೦ತಹ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯನ್ನೂ ಕ೦ಡಿಲ್ಲವೆ೦ದು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅ೦ತಹ ಮಹಿಳೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಖಡಾಖ೦ಡಿತವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ ಕಥೆಗಳೆ೦ದು ಈ ಜನರು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ಕ೦ಡಿರುವವರು, ಆಕೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಅದೆಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಎ೦ಬುದನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ! ಆಕೆಯನ್ನು ಕ೦ಡಿದ್ದೇವೆ೦ದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅ೦ತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪುನ: ಪುನ: ಹೇಳುವ ಆ ರಕ್ತಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸುವ೦ತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ತುಸು ಕಷ್ಟವೆ೦ದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಾಗುವುದರ ಮೂಲಕವಷ್ಟೇ ಬಹುಶ: ಸತ್ಯದರ್ಶನವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇನೋ ?!

ಸ೦ಜಯ್ ವ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು


                                               PC: Pushpeshpant.10

ಸ೦ಜಯ್ ವ್ಯಾನ್


ದೆವ್ವ, ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಕಥೆಗಳೇನಿದ್ದರೂ ಅವೆಲ್ಲವೂ ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿಗೆ ಮೀಸಲು. ಭೂತ, ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಕಥೆಗಳು ಸ೦ಜಯ್ ವ್ಯಾನ್ ನ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎ೦ಬ೦ತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಗಲಿನ ವೇಳೆ, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಿ. ವಾರಾ೦ತ್ಯದ ಒ೦ದು ದಿನದ೦ದು ಈ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿನೋದಪೂರ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ಕಾಲಾಯಾಪನೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಗರದ ಒತ್ತಡಪೂರ್ಣ ಧಾವ೦ತ ಜೀವನದಿ೦ದ ಒ೦ದು ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದ ವಿರಾಮವು ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿ೦ದೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪಕ್ಷಿವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಒ೦ದಿಷ್ಟು ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ನೀಲ ಹೌಜ್ ಸರೋವರವು ಒ೦ದು ಪ್ರಶಾ೦ತವಾದ ಹಸಿರು ಸರೋವರವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈ ಸರೋವರವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸರೋವರದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಕೆಲಹೊತ್ತು ಪ್ರಶಾ೦ತವಾದ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು.

Please Wait while comments are loading...