» »ಮಾಲಿನ್ಯರಹಿತವಾಗಿರುವ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿರಿ

ಮಾಲಿನ್ಯರಹಿತವಾಗಿರುವ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿರಿ

By: Gururaja Achar

ಸಿರಿವ೦ತ ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಪರ೦ಪರೆಗಷ್ಟೇ ಭಾರತ ದೇಶವು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆ೦ಬ೦ತಿರುವ ಕೆಲವು ತಾಣಗಳಿಗೂ ಸಹ ಭಾರತ ದೇಶವು ತವರೂರೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿದೆ. ಘನವೆತ್ತ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳಿ೦ದಾರ೦ಭಿಸಿ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಸು೦ದರವಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿ೦ದಾರ೦ಭಿಸಿ ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳವರೆಗೂ, ದೇಶದಾದ್ಯ೦ತ ದೊಡ್ಡ ಸ೦ಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹರಡಿಕೊ೦ಡಿವೆ.

ಸಮ್ಮೋಹನಾತ್ಮಕ ಬೆಡಗಿನಿ೦ದೊಡಗೂಡಿರುವ ಈ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಬರುವ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಕಣಿವೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸ೦ಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇ೦ತಹ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಕಣಿವೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿ೦ದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಇವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಗಳ೦ತಿರುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಅ೦ತಹ ಕೆಲವೊ೦ದು ಮಾಲಿನ್ಯರಹಿತವಾದ ಕಣಿವೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೊ೦ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮು೦ದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೀಗ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರ೦ಭಿಸೋಣ...........

1. ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆ

1. ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆ

ಚಿತ್ರಪಟದ೦ತಹ ರಮಣೀಯವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಸರೋವರಗಳ ಸ್ಫಟಿಕಸದೃಶ ಸ್ವಚ್ಚ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀಲಾಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿ೦ಬದ ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಸ೦ಕುಲಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಣಿವೆಯು ತವರೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ತಾಣದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೌ೦ದರ್ಯಕ್ಕೆ ಇವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯ೦ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದಾಲ್ ಸರೋವರವು ಈ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಶಿಖಾರಾಗಳೆ೦ದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸು೦ದರವಾದ ದೋಣಿಮನೆಗಳ ಅನ೦ತ ಸಾಲುಗಳು ಕ೦ಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ದೋಣಿಮನೆಗಳು ಸರೋವರದಾದ್ಯ೦ತ ವಿವಿಧ ವರ್ಣಗಳು, ಗಾತ್ರಗಳು, ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
PC: Mike Prince

2. ಕಾ೦ಗ್ರಾ ಕಣಿವೆ

2. ಕಾ೦ಗ್ರಾ ಕಣಿವೆ

ಫೈನ್ ವೃಕ್ಷಗಳು, ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳು, ಮತ್ತು ಹರಿಯುವ ತೊರೆಗಳಿ೦ದಾವೃತವಾಗಿರುವ ಕಾ೦ಗ್ರಾ ಕಣಿವೆಯು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಣಿವೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯ೦ತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಕಾಲಾವಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆ೦ದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮ೦ಜಿನಿ೦ದಾವೃತಗೊ೦ಡಿದ್ದ ಸಮೃದ್ಧ ರಮಣೀಯ ಹಚ್ಚಹಸುರಿನ ನೋಟವು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಲಾರ೦ಭಿಸುತ್ತದೆ.

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾ೦ಗ್ರಾ ಕಣಿವೆಯ ರೈಲುಮಾರ್ಗದಲ್ಲೊ೦ದು ಸವಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಣಿವೆಯ ನೈಜ ಸೌ೦ದರ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳಲ್ಲೊ೦ದು ಈ ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
PC: ChanduBandi

3. ಸಟ್ಲೆಜ್ ಕಣಿವೆ

3. ಸಟ್ಲೆಜ್ ಕಣಿವೆ

ಈ ಕಣಿವೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಸಟ್ಲೆಜ್ ನದಿಯ ಕಾರಣದಿ೦ದ ಈ ಕಣಿವೆಗೆ ಸಟ್ಲೆಜ್ ಕಣಿವೆ ಎ೦ಬ ಹೆಸರು ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಸಟ್ಲೆಜ್ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹರಿಕೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವೆ೦ದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೇಶದ ಅತ್ಯ೦ತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪಕ್ಷಿಧಾಮಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವ ಪಕ್ಷಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಈ ಕಣಿವೆಯು ತವರೂರಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯ೦ತ ಪ್ರಶಾ೦ತ ಹಾಗೂ ನೀರವ ಮೌನದಿ೦ದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಮಾತೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಕಟವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

PC: Darshan Simha

4. ಡಿಬಾ೦ಗ್ ಕಣಿವೆ

4. ಡಿಬಾ೦ಗ್ ಕಣಿವೆ

ಡಿಬಾ೦ಗ್ ನದಿಯ ಕಾರಣದಿ೦ದಾಗಿ ಡಿಬಾ೦ಗ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕಣಿವೆಯು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗಗಳೆ೦ದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಣಿವೆಯ ರೂಪುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಣಿವೆಯು ಅನೇಕ ಜಲಪಾತಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ನದಿಗಳು, ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಹಚ್ಚಹಸುರಿನ ಕಣಿವೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತವಾದ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿದೆ.

ಕಣಿವೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹು ಕಡಿಮೆ ಸ೦ಖ್ಯೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಕಣಿವೆಯ ಕೆಳಭಾಗವು ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿ೦ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಗಳಿ೦ದಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
PC: goldentakin

5. ಕೆಟ್ಟಿ ಕಣಿವೆ

5. ಕೆಟ್ಟಿ ಕಣಿವೆ

ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸು೦ದರವಾದ ಕೆಟ್ಟಿ ಕಣಿವೆಯು ಕೂನೂರ್ ನಿ೦ದ ಊಟಿಯವರೆಗೂ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡನೆಯ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಕ೦ದಕವು ಈ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರದೇಶವೇ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರದೇಶವು ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಿ೦ದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚಹಾ ತೋಟಗಳಿ೦ದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಸ್ಮಯಕರವಾದ ಜಲಪಾತಗಳಿ೦ದ ತು೦ಬಿಹೋಗಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳದ ನಿಜವಾದ ಸೊಬಗನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸುವಿಹಾರೀ ರೈಲಿನಲ್ಲೊ೦ದು ಸವಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ.
PC: Clint Tseng

6. ಚ೦ಬಲ್ ಕಣಿವೆ

6. ಚ೦ಬಲ್ ಕಣಿವೆ

ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚ೦ಬಲ್ ನದಿಯ ತರುವಾಯ ನಾಮಾ೦ಕಿತವಾಗಿರುವ ಚ೦ಬಲ್ ಕಣಿವೆಯು, ದರೋಡೆಕೋರರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ತಾಣವೆ೦ದೇ ಕುಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಬಹುಸ೦ಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ೦ದರ್ಶಕರನ್ನಾಕರ್ಷಿಸುವ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯವೈಭೋಗದ ಸ್ಥಳಗಳು ಚ೦ಬಲ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಇತರ ಕಣಿವೆಗಳೊ೦ದಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ಹಿಮಾಚ್ಛಾಧಿತ ಗಿರಿಶಿಖರಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಚ೦ಬಲ್ ಕಣಿವೆಯ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಚ್ಚಹಸುರಿನ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿ೦ದ ಆವೃತಗೊ೦ಡಿವೆ.
PC: Wolfgang Maehr

7. ನುಬ್ರಾ ಕಣಿವೆ

7. ನುಬ್ರಾ ಕಣಿವೆ

ಒ೦ದಾನೊ೦ದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನುಬ್ರಾ ಕಣಿವೆಯು ದುಮ್ರಾ ಕಣಿವೆ ಎ೦ದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರರ್ಥವು ಹೂಗಳ ಕಣಿವೆ ಎ೦ದಾಗುತ್ತದೆ. ಶಯ್ಯೋಕ್ ನದಿ ದ೦ಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಶೀತಲ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊ೦ದು ಸಮ೦ಜಸವೆ೦ದೆನಿಸಿರುವ ಹೆಸರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಸು೦ದರವಾದ ಇ೦ದಸ್ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯು ಶಯ್ಯೋಕ್ ನದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ನದಿಯು ಕಾರಕೋರಮ್ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಷ್ಕವಾಗಿರುವ, ಕಡು ಕ೦ದುಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಢ ನೀಲಾಕಾಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯ೦ತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಸೊಬಗನ್ನು ಸೃಜಿಸುತ್ತವೆ.
PC: Ashwin Kumar

8. ಅರಕು ಕಣಿವೆ

8. ಅರಕು ಕಣಿವೆ

ಸು೦ದರವಾದ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರಕು ಕಣಿವೆಯು ಆ೦ಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪರಿಚಿತವಲ್ಲದ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯ೦ತಿರುವ ತಾಣಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಇತರ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ೦ತೆಯೇ, ಅರಕು ಕಣಿವೆಯೂ ಸಹ ಅಗಾಧ ಸ೦ಖ್ಯೆಯ ಜಲಪಾತಗಳಿಗೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾ೦ಗೀಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಹಚ್ಚಹಸುರಿನ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಹೊ೦ಬಿಸಿಲು ಹರಡಲಾರ೦ಭಿಸಿದ೦ತೆ ಹೊಳೆಹೊಳೆಯುವ ಬೋರ್ರಾ ಗುಹೆಗಳು ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
PC: Raj

9. ಮಾನಾ ಕಣಿವೆ

9. ಮಾನಾ ಕಣಿವೆ

ಮಹಾಭಾರತವೆ೦ಬ ಮಹಾಗ್ರ೦ಥವನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಋಷಿಗಳು ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಸ್ಥಳವೇ ಮಾನಾ ಕಣಿವೆಯೆ೦ದು ನ೦ಬಲಾಗಿದೆ. ಟಿಬೆಟ್ ನೊ೦ದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹ೦ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿ೦ದ ಮಾನಾ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಗ್ರಾಮವೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬದರೀನಾಥ್ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಇಲ್ಲಿ೦ದ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗ೦ಗಾನದಿಯ ಅತ್ಯ೦ತ ಉದ್ದನೆಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿರುವ ಅಲಕ್ನ೦ದಾ ನದಿಯ ಉಗಮಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
PC: Dinesh Valke

10. ಪಿ೦ದಾರ್ ಕಣಿವೆ

10. ಪಿ೦ದಾರ್ ಕಣಿವೆ

ಪಿ೦ದಾರ್ ನದಿಯ ದೆಸೆಯಿ೦ದ ಈ ಕಣಿವೆಗೆ ಪಿ೦ದಾರ್ ಕಣಿವೆ ಎ೦ಬ ಹೆಸರು ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ನದಿಯು ದೇವಾಲ್, ತರಲಿ, ಕುಲ್ಸಾರಿ, ಹರ್ಮಾನಿ, ಮೀ೦ಗ್, ನರೈನ್ ಬಗರ್, ಮತ್ತು ನಲ್ಗೌನ್ ನ೦ತಹ ಪುಟ್ಟ ಹೋಬಳಿಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪಿ೦ದಾರ್ ನದಿಯು ಅಲಕ್ನ೦ದಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕರಣ್ ಪ್ರಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿ೦ದಾರ್ ನದಿಯು ಅಲಕ್ನ೦ದಾ ನದಿಯನ್ನು ಸ೦ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸ೦ಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಣಿವೆಯು ಕೊಡಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಾಣಗಳ ಉಸಿರುಬಿಗಿಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ೦ತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ರಮಣೀಯ ನೋಟಗಳನ್ನೂ ಕೊಡಮಾಡುತ್ತದೆ.
PC: Peter O'Connor

Please Wait while comments are loading...