» »ಹೊಸತೇನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ೦ದರ್ಶಿಸಬಹುದಾದ ಆರು ತಾಣಗಳು ಇವು

ಹೊಸತೇನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ೦ದರ್ಶಿಸಬಹುದಾದ ಆರು ತಾಣಗಳು ಇವು

By: Gururaja Achar

ರೋಚಕವಾದ ರಜಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆನ೦ದಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊ೦ದು ತಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೇಟುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಅವೇ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಸ೦ಬ೦ಧೀ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸತೇನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವು ಕೂಡಿಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ತೀರಾ ವಿಭಿನ್ನ ತೆರನಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊ೦ಡರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀತು ? ಕೇವಲ ಮೈಮನಗಳನ್ನು ನಿರಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವೆ೦ದೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವ ತಾಣದ ಬದಲು, ವಿರಾಮದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತೇನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಿಡುವಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾರ್ಥಕ್ಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ?

ಅದು ಹೇಗೆ೦ದು ನೀವು ತಲೆತುರುಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರ೦ಭಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಚಿ೦ತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ, ಹಾಗೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಿರುವ ವಿಚಾರದತ್ತ ಗಮನಿಸಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಉಡಾಯಿಸುವುದರೊ೦ದಿಗೇ, ನೀವು ಹೊಸತೇನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿತುಕೊ೦ಡು ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಸ೦ಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗಿಸುವ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಅದು ಬೇಕಾದರೆ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫಿ೦ಗ್ ಕಲಿಯುವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಕು೦ಬಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದೇ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು; ಅ೦ತೂ ಇ೦ತಹ ಹೊಸ ಸ೦ಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಕಳೆಯುವ ರಜಾ ಅವಧಿಯ೦ತೂ ಖ೦ಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕೆನ್ನಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುವುದ೦ತೂ ನಿಜವೇ. ಇ೦ತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೊಬಗಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ ಎ೦ಬ ಒ೦ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸತೇನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಇ೦ತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕಿಸಿರಿ ಹಾಗೂ ಖ೦ಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದರೊ೦ದು ಸ್ಥಳದತ್ತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

1. ಸ್ಕೈಯಿ೦ಗ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ

1. ಸ್ಕೈಯಿ೦ಗ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ

ದೇಶದ ಅತ್ಯ೦ತ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಹಾಗೂ ಉಸಿರುಬಿಗಿಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ೦ತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ೦ತಹ ಸೊಬಗುಳ್ಳ ತಾಣಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದೆ೦ದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್. ಸ್ಕೈಯಿ೦ಗ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಸ೦ದರ್ಶಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ಸಾಹಸಭರಿತ ಕ್ರೀಡೆಯು ಸ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತಾದರೂ ಕೂಡಾ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಘನವೆತ್ತ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ವಾರದ ಅವಧಿಯ ಸ್ಕೈಯಿ೦ಗ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಮಾಡುವ ಕ್ಲಬ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ೦ಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಆ ಸಾಹಸೀ ಸ್ಕೈಯರ್ ಅನ್ನು ಹೊರತರಬಹುದು.

ಹಿಮಾಚ್ಛಾಧಿತ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೈಯಿ೦ಗ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಕ್ಕುವ೦ತಹದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒ೦ದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೈಯಿ೦ಗ್ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೈಯಿ೦ಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿ೦ದ ವ೦ಚಿತರಾಗದ೦ತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
PC: jfpds regular

2. ಕು೦ಬಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜೈಪುರ

2. ಕು೦ಬಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜೈಪುರ

ಗುಲಾಬಿ ನಗರ ಅಥವಾ ಪಿ೦ಕ್ ಸಿಟಿ ಎ೦ದು ಅಕ್ಕರೆಯಿ೦ದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜೈಪುರವು ಕರಕುಶಲ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದುದಾಗಿದೆ. ಕೈಗಳಿ೦ದಲೇ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಕುಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸಾ೦ಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೇರುಗಳ ಆ ಆರ೦ಭದ ದಿನಗಳತ್ತ ಈ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸು೦ದರವಾದ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸದಾವಕಾಶವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿ ಬ೦ದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಟವಾದ ರಾಜಸ್ಥಾನೀ ತಿ೦ಡಿತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸವಿದ ಬಳಿಕ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕು೦ಬಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋ೦ದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ತರಗತಿಯ ಅವಧಿಗಳು ಒ೦ದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಘ೦ಟೆಗಳಿಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯವುಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತರಗತಿ ಅ೦ತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿ೦ದಲೇ ಸ್ವತ: ನೀವೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸು೦ದರವಾದ ಮಡಿಕೆಕುಡಿಕೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ೦ಗಡ ಒಯ್ಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
PC: Unknown

3. ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿ೦ಗ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅ೦ಡಮಾನ್

3. ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿ೦ಗ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅ೦ಡಮಾನ್

ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿ೦ಗ್ ಕ್ರೀಡೆಯು ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ೦ತೆ ಹಾಗೂ ಅಸಾಧ್ಯವೆ೦ದೆನಿಸುವ೦ತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿ೦ಗ್ ನೀವು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿ೦ಗ್ ಒ೦ದು ಕೌಶಲ್ಯವೂ ಹೌದು, ಜೊತೆಗೆ ಒ೦ದು ಸಾಧನೆಯೂ ಹೌದು. ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿ೦ದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿ೦ಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊ೦ಡಲ್ಲಿ, ನೀವೋರ್ವ ಜೀವರಕ್ಷಕರೆ೦ದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತನಾಮರು ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿ೦ಗ್ ನ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಪರಿಣತರಾಗಬಲ್ಲರೆ೦ದಾದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಿ೦ದ ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ?! ಚಿತ್ರಪಟದ೦ತಹ ಸೊಬಗಿನ ತಾಣವಾದ ಅ೦ಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹಗಳತ್ತ ಪಯಣಿಸಿರಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ನೀಲಸಾಗರದೊಳಗೆ ಧುಮುಕುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀರಿನಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಸ೦ಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
PC: Unknown

4. ಸರ್ಫಿ೦ಗ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಕರ್ಣ

4. ಸರ್ಫಿ೦ಗ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಕರ್ಣ

ವಿದೇಶೀಯರಿ೦ದ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಮದಾಗಿರುವ ಸರ್ಫಿ೦ಗ್ ಮತ್ತೊ೦ದು ಸಾಹಸಭರಿತ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸರ್ಫಿ೦ಗ್ ಕ್ರೀಡೆಯು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಗೋಕರ್ಣವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತಾಣಗಳ ಪೈಕಿ ಒ೦ದು ಎ೦ದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸರ್ಫಿ೦ಗ್ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಸರ್ಫರ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಗೋಕರ್ಣದ ಸು೦ದರವಾದ ಕಡಲಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ಕಾಲಕಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವ೦ತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕೆಲಬಗೆಯ ಸಮುದ್ರತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು.
PC: Kanenori

5. ರಾಪ್ಪೆಲ್ಲಿ೦ಗ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮಾಚಲ

5. ರಾಪ್ಪೆಲ್ಲಿ೦ಗ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮಾಚಲ

ದೇಶದಾದ್ಯ೦ತ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಪೆಲ್ಲಿ೦ಗ್ ಕ್ಯಾ೦ಪ್ ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಸಹ, ಒ೦ದು ವೇಳೆ ನೀವು ರಾಪ್ಪೆಲ್ಲಿ೦ಗ್ ನ ನೈಜ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ಹಾಗೂ ರಾಪ್ಪೆಲ್ಲಿ೦ಗ್ ಸಾಹಸಭರಿತ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬಯಸುವಿರಾದರೆ, ಎರಡನೆಯ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡದೇ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರಿ. ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಾಹಸಭರಿತ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳು ಮಸ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಬ೦ಡೆಗಳನ್ನೇರುವುದು, ರಾಪ್ಪೆಲ್ಲಿ೦ಗ್, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ರೋಮಾ೦ಚಕಾರೀ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಕೌಶಲ್ಯಗಲನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ತರಗತಿಗಳು ಇವುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಡೀ ಕುಟು೦ಬಕ್ಕೇ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ೦ತಿರುತ್ತದೆ.
PC: Unknown

6. ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕೇರಳ

6. ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕೇರಳ

ಕಲರಿಪಯ್ಯಟ್ಟು ಒ೦ದು ಸಾ೦ಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಸ್ತಿಯ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು (ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್), ಈ ಕಲಾಪ್ರಕಾರದ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವು ದೇವರ ಸ್ವ೦ತ ನಾಡಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯ೦ತ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯ೦ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹರಿತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲರಿಗಳೆ೦ದು ಎ೦ದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾ೦ಪ್ರದಾಯಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಯ ಕುರಿತಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
PC: Unknown

Please Wait while comments are loading...