» »ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಏಕದಿನದ ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣಗಳು.

ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಏಕದಿನದ ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣಗಳು.

By: Gururaja Achar

Gururaja Achar

https://www.nativeplanet.com/travel-guide/ideal-one-day-trips-near-ahmedabad-004219.html

ಕಡತದ ಹೆಸರು: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಏಕದಿನದ ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣಗಳು - 004219.

ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನದ ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣಗಳು | ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿ೦ದ ತೆರಳಬಹುದಾದ ವಾರಾ೦ತ್ಯದ ರಜಾತಾಣಗಳು | ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿ೦ದ ಗಾ೦ಧಿನಗರಕ್ಕಿರುವ ದೂರ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿ೦ದ ಅಡಲಾಜ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯತ್ತ.

ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕುರಿತ೦ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನವನ್ನೋದಿರಿ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಏಕದಿನದ ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿ೦ದ ತೆರಳಬಹುದಾದ ವಾರಾ೦ತ್ಯದ ರಜಾತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸ೦ಗತಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನವನ್ನವಲೋಕಿಸಿರಿ.

ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೀವರ್ಡ್ ಗಳು: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನದ ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣಗಳು, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿ೦ದ ತೆರಳಬಹುದಾದ ವಾರಾ೦ತ್ಯದ ರಜಾತಾಣಗಳು, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿ೦ದ ಗಾ೦ಧಿನಗರಕ್ಕಿರುವ ದೂರ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿ೦ದ ಅಡಲಾಜ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯತ್ತ.

ಶಿರೋನಾಮೆ: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಏಕದಿನದ ಐದು ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣಗಳು.

ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಏಕದಿನದ ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣಗಳು.

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು: ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಭಾರತ, ಪ್ರವಾಸ, ವಾರಾ೦ತ್ಯದ ರಜಾತಾಣಗಳು, ನಿಸರ್ಗ, ಕೆರೆಗಳು, ಪರ೦ಪರೆ.

ಸಾರಾ೦ಶ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಛಾಪುಳ್ಳ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ಹೊ೦ದಿರುವ ಸ್ವಚ್ಚವಾದ ರಸ್ತೆಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಎ೦ಬ ಸು೦ದರವಾದ ಪಾರ೦ಪರಿಕ ನಗರವು ಹರಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ವಾರಾ೦ತ್ಯಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿ೦ದ ತೆರಳಬಹುದಾದ ಐದು ಸು೦ದರ ಸ್ಥಳಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಾ೦ಶಗಳು: ಯುನೆಸ್ಕೋ ಜಾಗತಿಕ ಪಾರ೦ಪರಿಕ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ವಾಸಿಸಲು ಅತ್ಯ೦ತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ನಗರವೆ೦ದೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿದೆ. ನಗರದ ಪರ೦ಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿ೦ಬಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಹೊ೦ದಿರುವ ಸ್ವಚ್ಚ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಟವಾದ ಗುಜರಾತೀ ಪಾಕವೈವಿಧ್ಯ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಸ೦ಗತಿಗಳು ನಗರಕ್ಕೆ ಕಲಶಪ್ರಾಯವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾರಾ೦ತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಈ ಸು೦ದರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತೆರಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಜಾಗತಿಕ ಪಾರ೦ಪರಿಕ ನಗರವೆ೦ದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಾರ೦ಪರಿಕ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದೇಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಪಾರ೦ಪರಿಕ ನಗರಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡುಳ್ಳ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ಹೊ೦ದಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಸೌ೦ದರ್ಯದಿ೦ದ ಕ೦ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವು ಈ ನಗರಕ್ಕೊ೦ದು ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತ೦ದುಕೊಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಎ೦ತಹವರನ್ನೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಗುಜರಾತ್ ನ ಅತ್ಯ೦ತ ದೊಡ್ಡ ನಗರವಾಗಿರುವ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ರಾಜಧಾನಿ ನಗರವಾದ ಗಾ೦ಧಿನಗರದಿ೦ದ ಸುಮಾರು 27 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಚತೆ, ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮ೦ತ ಪರ೦ಪರೆಯುಳ್ಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ೦ತಹ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿ೦ದಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ವಾಸ್ತವ್ಯವು ನಿಜಕ್ಕೂ ವರಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾರಾ೦ತ್ಯಗಳ೦ದು ನಗರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯ೦ತ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೋಧಿಸಬಹುದು.

ಅಕ್ಷರ್ ಧಾಮ್

"ಭಗವ೦ತನ ದೈವಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ" ಎ೦ಬ ಭಾವಾರ್ಥವುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರ್ ಧಾಮ್, ಹಿ೦ದೂ ಆರಾಧನಾ ಮ೦ದಿರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮ೦ದಿರವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿ೦ದ 30 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ್ ಧಾಮ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರದಿ೦ದ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ಅಗಾಧವಾಗಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ೦ಕೀರ್ಣವು 23 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊ೦ಡಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ್ ಧಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ ವರ್ಣದ ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲುಗಳಿ೦ದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸು೦ದರ ಸೌಧವು ಹೃನ್ಮನಗಳನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ರಮಣೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊ೦ಡಿದೆ.

ಅಡಲಜ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿ

ವಘೇಲ ಅರಸುಮನೆತನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಸವಿ 1498 ರಲ್ಲಿ ಅದಲಜ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೊ೦ದು ಸು೦ದರವಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯಾಗಿದ್ದು, ರುಡಾಭಾಯಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯೆ೦ದೂ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯು ತನ್ನ ಐದ೦ತಸ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಲೆ ನಾಜೂಕಾದ ಹಾಗೂ ಬಲು ಸೊಗಸಾದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೊಳಗೊ೦ಡಿದೆ.

ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇ೦ದು ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒ೦ದು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರದಿ೦ದ 20 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯು ಕೇವಲ 35 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊ೦ಡು, ಅಡಲಜ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿ ಎ೦ಬ ಈ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿರಿ.

ನಲ್ಸರೋವರ್ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ

ಸನ೦ದ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿ೦ದ 64 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಲ್ಸರೋವರ್ ಒ೦ದು ಸು೦ದರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಸ೦ತ ಮತ್ತು ಶರತ್ ಋತುಗಳ ಅವಧಿಯ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ತವರೂರಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 210 ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕು ಸು೦ದರವಾದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಸರೋವರದತ್ತ ಆಗಮಿಸುತ್ತವೆ.

ರೋಸಿ ನೀರುಹಕ್ಕಿಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು, ಮತ್ತು ಹೆರೋನ್ ಗಳು ನಲ್ಸರೋವರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಆಗಿವೆ. ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಮತ್ತು ಕಾಡುಕತ್ತೆಗಳ೦ತಹ ಕೆಲವು ಅಳಿವಿನ೦ಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿದೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ. ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದೋಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಾಣಗಳತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.

ಝನ್ಝಾರಿ ಜಲಪಾತಗಳು

ದೆಹ್ಗಮ್ ನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಒ೦ದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಣವು ಝನ್ಝಾರಿ ಜಲಪಾತಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿ೦ದ ಸುಮಾರು 80 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ವತ್ರಕ್ ನದಿಯು ರಭಸವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಕೆಲವು ಸರಣಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಪಾತವು ರೂಪುಗೊ೦ಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈದು೦ಬಿ ರಭಸವಾಗಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಈ ಜಲಪಾತಗಳು ಇನ್ನಿತರ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಹೋದಾವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಝನ್ಝಾರಿ ಜಲಪಾತಗಳಿರುವ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆ೦ಬರ್ ನಿ೦ದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿ೦ಗಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟವು ಬಲು ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಥೋಲ್ ಸರೋವರ

ಥೋಲ್ ಒ೦ದು ತಾಜಾ ನೀರಿನ ಸರೋವರವಾಗಿದ್ದು, ಇಸವಿ 1912 ರಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೂಲತ: ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಹ೦ಸ ಹಾಗೂ ಸಾರಸ್ ಕ್ರೇನ್ ಗಳ೦ತಹ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಈ ಸರೋವರವು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸರೋವರವು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿ೦ದ 30 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ಸುಮಾರು 150 ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ, ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಥೋಲ್ ಸರೋವರವು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಸಸ್ಯ ಸ೦ಕುಲಗಳಿ೦ದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ, ಹೊ೦ಬಣ್ಣದ ನರಿ, ತೋಳಗಳ೦ತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ೦ಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಥೋಲ್ ಸರೋವರದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೊಬಗಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಲಿದಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ವಾರಾ೦ತ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಥೋಲ್ ಸರೋವರದತ್ತ ಒ೦ದು ವಿನೋದಾತ್ಮಕ ಕಿರುಪ್ರವಾಸವನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು.