ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ವಯನಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ವಾಯನಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ
Ah, what majesty! A wild cat rests atop a rock in the interiors of Wayanad Wildlife Sanctuary.
1/14
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ವಾಯನಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪೂಕೊಟ್ ಸರೋವರ - ಹಸಿರಿನ ಮಧ್ಯೆ
Surrounded by greens from all around, thye Pookot lake looks all mesmerising.
2/14
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ವಾಯನಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಾನಾಸುರ ಸಾಗರ ಆಣೆಕಟ್ಟು - ದೋಣಿ ವಿಹಾರ
Boating in Banasura is a major attraction. Seen here are boats docked on one end of the Banasura dam reservoir.
3/14
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ವಾಯನಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕುರುವು ದ್ವೀಪ
4/14
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ತಲಸ್ಸೆರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕುರುವ ದ್ವೀಪ
5/14
Photos Courtesy : www.wayanad.nic.in
ವಾಯನಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಾನಾಸುರ ಸಾಗರ ಆಣೆಕಟ್ಟು - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜಲ
Yet another view of the pristine waters across which the Banasura Sagar dam is bullt . .
6/14
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ವಾಯನಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಾನಾಸುರ ಸಾಗರ ಆಣೆಕಟ್ಟು - ಒಂದು ಸುಂದರ ನೋಟ
The beautiful Banasura dam reservoir . . .
7/14
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ವಾಯನಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಾನಾಸುರ ಸಾಗರ ಆಣೆಕಟ್ಟು
A view of the Banasurasagar Dam at Wayanad, Kerala
8/14
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ವಾಯನಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಬಂಡೆ!
9/14
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ವಾಯನಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪೂಕೊಟ್ ಸರೋವರ - ಹಸಿರು ಭಾರತ!
The map of India created in lawn in the lovely garden in Pookot lake premises.
10/14
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ವಾಯನಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪೂಕೊಟ್ ಸರೋವರ - ದೋಣಿ ವಿಹಾರ
People sail in a boat on Pookot Lake, hugged by the lovely nature from all sides
11/14
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ತಲಸ್ಸೆರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕುರುವ ದ್ವೀಪ
12/14
Photos Courtesy : www.wayanad.nic.in
ತಲಸ್ಸೆರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚೈನ್ ಟ್ರಿ - ಕೌತುಕಮಯ ಹಿನ್ನಿಲೆಯುಳ್ಳ ಮರ
13/14
Photos Courtesy : www.wayanad.nic.in
ವಾಯನಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ತಿರುನೆಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ - ದೇವಸ್ಥಾನ
The Thirunelli Temple at Wayanad, Kerala.
14/14
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...