ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ತಲುಪುವ ಬಗೆ ವಯನಾಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ

ಕೋಳಿಕೋಡ್ ವಯನಾಡಿಗೆ ಸಮೀಪದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೇರಳದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗುವ ರೈಲುಗಳು ಕೋಳಿಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೋಳಿಕೋಡ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಯನಾಡ್ ತಲುಪಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೇರಳ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಬಸ್ಸುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ