ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು

 • ಕುಮಾವೂನ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಫ್ನಿ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್
 • ರುದ್ರನಾಥ ಚಿತ್ರಗಳು, ರುದ್ರನಾಥ ದೇವಾಲಯ
 • ಧಾರ್ಚುಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಓಂ ಪರ್ವತ
 • ಧನೌಲ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧನೌಲ್ತಿ
 • ದೇವಪ್ರಯಾಗ ಚಿತ್ರಗಳು
 • ಗೋಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭಾಗಿರತಿ ನದಿ
 • ಜಾಗೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜಾಗೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ
 • ಪಿಥೋರಗಡ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಂಡಕ
 • ಪೌರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಖಿರ್ಸು
 • ರಾನಿಖೇತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚೌಖುಟಿಯಾ
 • join
 • ನೈನಿತಾಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್
 • ಔಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ತ್ರಿಶೂಲ ಶೃಂಗ
 • ಯಮುನೋತ್ರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹನುಮಾನ್ ಚಟ್ಟಿ
 • ಚೌಕೋರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬೇರಿನಾಗ್ ನಾಗಮಂದಿರ
 • ಕಲ್ಸಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಕ್ರತ - ಒಂದು ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ
 • ಹೇಮಕುಂಟ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆ
 • ಚಂಪಾವತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಾಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ
 • ನೌಕುಚಿಯಾತಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ನೌಕುಚಿಯಾ ಕೆರೆ
 • ಮಸ್ಸೂರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧನೋಲ್ತಿ
 • ಕೌಸಾನಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸುಮಿತ್ರಾನಂದನ ಪಂತ ಗ್ಯಾಲರಿ
 • ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉತ್ತರಕಾಶಿ
 • ಲಾನ್ಸ್ ದೊವ್ನೆ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಂತ ಮೇರಿಯ ಚರ್ಚ್
 • ಅಲ್ಮೋರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿನ್ಸರ್ - ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ
 • ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು
 • ರಿಷಿಕೇಶ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪರಮಾರ್ಥ ನಿಕೇತನ