ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ತಿರುವತ್ತೂರು ಚಿತ್ರಗಳು

ತಿರುವತ್ತರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶ್ರೀ ಆದಿಕೇಶವಪೆರುಮಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನ
The entrance of the old Adi Keshava Temple at Thiruvattar in Tamil Nadu..
1/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ತಿರುವತ್ತರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶ್ರೀ ಆದಿಕೇಶವಪೆರುಮಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನ
This is the side view of the Adi Keshava temple at Thiruvattar in Tamil Nadu..
2/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ತಿರುವತ್ತರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ತಿರ್ಪಾರಪ್ಪು ಜಲಪಾತ
The Theerparappu Falls
3/9
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ತಿರುವತ್ತರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ತಿರ್ಪಾರಪ್ಪು ಜಲಪಾತ
A capture of the lively Theerparappu Falls in Tamil Nadu..
4/9
Photos Courtesy : www.kanyakumari.tn.nic.in
ತಿರುವತ್ತರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉದಯಗಿರಿ ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ
The Udayagiri Hill where the Udayagiri fort is located in Tamil Nadu..
5/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ತಿರುವತ್ತರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉದಯಗಿರಿ ಕೋಟೆ
This is the burial site of De Lannoy..
6/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ತಿರುವತ್ತರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉದಯಗಿರಿ ಕೋಟೆ
The De Lannoy tomb at Thiruvattar in Tamil Nadu..
7/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ತಿರುವತ್ತರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಥುರ ತೂಗು ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಂದು ನೋಟ
A view of thick green palms and other trees as seen from the Mathur hanging bridge in Thiruvattar in Tamil Nadu..
8/9
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ತಿರುವತ್ತರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಥುರ ತೂಗುವ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್
The Mathur hanging bridge at Thiruvattar in Tamil Nadu..
9/9
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...