ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ತೇಜು ಚಿತ್ರಗಳು

ತೇಜು ಚಿತ್ರಗಳು, ಪರಶುರಾಮ ಕುಂಡ - ಪರಶುರಾಮರ ವಿಗ್ರಹ
A statue of Parshuram, the sadhu inside the kund in Tezu, Arunachal Pradesh.
1/3
Photos Courtesy : lohit.nic.in
ತೇಜು ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆ - ಆನಂದದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪುಟಾಣಿಗಳು
Children having a good time in the hot spring which is situated in Tezu, Arunachal Pradesh.
2/3
Photos Courtesy : lohit.nic.in
ತೇಜು ಚಿತ್ರಗಳು, ಗ್ಲೋವ್ ಲೇಕ್
A scenic view of Glow Lake in Tezu, Arunachal Pradesh
3/3
Photos Courtesy : lohit.nic.in
Please Wait while comments are loading...