ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

Wangnoo Houseboats, ಶ್ರೀನಗರ

Wangnoo Houseboats, ಶ್ರೀನಗರ

Wangnoo Houseboats Opposite Nagin Club, Nagin Lake, Srinagar – 190001 Jammu and Kashmir, India

Wangnoo Houseboats ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು

Wangnoo Houseboats

Wangnoo Houseboats are moored on the top sight in west side of Nigeen Lake, granting a superb view of the Himalayas. Each boat has been built by hand, its exquisite interior intricately carved from fragrant cedar wood and sumptuously decorated using beautifully carved walnut furniture, hand-woven wool and silk rugs and khadi embroidery.

It provides the guest with a feeling of gracious living which is a perfect complement to the rich natural beauty of the surrounding scenery. The Houseboats have a sitting room, dining room and one to five rooms. Each bedroom has an attached bathroom and a double and single bed so that it can be used for single, double and triple occupancy.

There is also a special Honeymoon Houseboat with one bedroom with attached bathroom one dining room, one sitting room and a veranda. The comfort of veranda at the front of each boat is the perfect setting from which one can view the mountains and enjoy the sun rise and sunset across the still waters. It also has a personal house-boy to take care of ones personal comfort.  

ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ