ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

Hotel Royal Batoo, ಶ್ರೀನಗರ

Hotel Royal Batoo, ಶ್ರೀನಗರ

Hotel Royal Batoo Kohen Khan Khayam Dalgate, Srinagar – 190001 Jammu and Kashmir, India

Hotel Royal Batoo ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು

Hotel Royal Batoo

 Hotel Royal Batoo is a a premium business hotel near Dal Gate in Srinagar which caters to leisure traveller as well as business and corporate traveller. The hotel lies in proximity to all major tourist attractions of Srinagar and has an easy access to the airport which is located 14 km from the hotel.

The impeccable service offered to the guests makes the hotel an ideal holiday retreat for both leisure and business travellers alike.  

ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ